Skip navigation links
 Việt
  Đặt Thuê Của Tôi
Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

Các công ty cho thuê xe

Tìm 900 công ty cho thuê xe ở hơn 160 quốc gia khác nhau

Những Công Ty Được Đánh Giá Cao Nhất Trên Toàn Thế Giới

Thuê xe Alamo 8.5 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Hertz 8.3 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Avis 8.3 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Budget 8.3 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Europcar 8.3 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sixt 8.3 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sicily By Car 8.0 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Thrifty 8.4 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm

Những quốc gia phổ biến

 • National

  Xếp hạng:10,000+

  9.1
 • Alamo

  Xếp hạng:100,000+

  8.9
 • Thrifty

  Xếp hạng:50,000+

  8.5
 • Dollar

  Xếp hạng:100,000+

  8.4
 • Budget

  Xếp hạng:50,000+

  8.3
 • Alamo

  Xếp hạng:2,000+

  8.2
 • Mex

  Xếp hạng:5,000+

  7.3
 • Hertz

  Xếp hạng:2,000+

  7.2
 • Europcar

  Xếp hạng:2,000+

  6.9

Những thành phố phổ biến

Orlando

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  9.3
 • National

  Xếp hạng:1,000+

  9.1

Atlanta

Denver

 • National

  Xếp hạng:1,000+

  9.0
 • Avis

  Xếp hạng:1,000+

  8.9
 • Alamo

  Xếp hạng:1,000+

  8.7

Chicago

 • Sixt

  Xếp hạng:1,000+

  8.9
 • National

  Xếp hạng:1,000+

  8.8
 • Alamo

  Xếp hạng:1,000+

  8.6

San Diego

Seattle

Paris

 • Sixt

  Xếp hạng:2,000+

  8.2
 • Avis

  Xếp hạng:2,000+

  8.1
 • Budget

  Xếp hạng:5,000+

  7.8

San Juan

 • Alamo

  Xếp hạng:250+

  9.4

Tampa

Phoenix

 • Alamo

  Xếp hạng:2,000+

  9.0