Xem Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi

Rentalcars.com là tên thương mại của Booking.com Transport Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký hoạt động ở Anh và Xứ Wales (Số: 05179829), địa chỉ đã đăng ký là 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Những điều khoản & điều kiện này, cùng với thông báo về quyền riêng tư và chính sách về cookies, tạo thành thỏa thuận của chúng tôi với bạn, cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong việc thu xếp xe cho thuê. Để tránh hiểu nhầm, ‘bạn’ ở đây là muốn nói tới người lái xe chính, người trả tiền thuê và/hoặc người đăng ký thuê xe. Xin lưu ý, mặc dù ‘bạn’ có thể nói tới nhiều hơn một người, chúng tôi liên lạc với tất cả các bên, nhưng chúng tôi sẽ chỉ có thể nói chuyện với người lái xe chính về một đăng ký đã xác nhận. Tất cả những điều này tập hợp lại gọi là ‘các điều khoản của chúng tôi’. Những điều khoản này sẽ áp dụng cho tất cả các hợp đồng cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi loại trừ tất cả các điều khoản & điều kiện khác. Không có việc tiến hành nào của rentalcars.com sẽ được coi là chấp thuận bất kỳ các điều khoản nào khác. Việc chấp thuận các dịch vụ hoặc chữ ký trên bất kỳ hợp đồng nào sẽ được coi là chứng cứ thuyết phục của việc chấp thuận những điều khoản này. Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và bạn nên kiểm tra website để xem xét bất kỳ thay đổi nào về các điều khoản áp dụng cho bạn. Việc bạn thuê bất kỳ chiếc xe nào cũng đều tuân theo các điều khoản & điều kiện về việc thuê xe do công ty cho thuê xe đưa ra và tuân theo các điều luật tương ứng của quốc gia và/hoặc tiểu bang nơi diễn ra việc thuê xe. Những hạn chế về cá nhân cũng có thể áp dụng với việc thuê xe của bạn.

Bạn sẽ được chúng tôi cung cấp một chiếc xe hoặc trực tiếp hoặc với tư cách là đại lý. Tư cách mà chúng tôi hoạt động phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với công ty cho thuê xe.

Những điều khoản này áp dụng cho bất kỳ đăng ký nào mà bạn đã thực hiện với chúng tôi trên hoặc thông qua website này, nên bạn cần chắc chắn rằng bạn biết nội dung của chúng. Cả các điều khoản của chúng tôi và các điều khoản của các công ty cho thuê xe mà chúng tôi hợp tác đều có một số ngoại lệ và hạn chế trách nhiệm.

Đăng ký của bạn trên website này chỉ được thực hiện khi bạn chấp thuận các điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, bạn không thể tiến hành đăng ký. Bằng việc xác nhận rằng bạn muốn đăng ký thuê xe thông qua website này bạn cho thấy rằng bạn đã đọc và hiểu và chấp thuận các điều khoản của chúng tôi. Nếu có bất kỳ phần nào bạn không hoàn toàn hiểu, hoặc nếu bạn có câu hỏi về việc thuê xe hoặc về bất kỳ sản phẩm nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi.

Xác nhận đăng ký của bạn và tiến hành thanh toán
Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký của bạn ngay lập tức bằng địa chỉ email được cung cấp khi thực hiện đăng ký. Đôi khi chúng tôi cần đợi công ty cho thuê xe xác nhận rằng chiếc xe có sẵn. Chúng tôi sẽ nói với bạn ngay nếu chuyện này xảy ra, và tạm thời phong tỏa tiền trên thẻ thanh toán của bạn. Ngay khi họ xác nhận chiếc xe của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết, và thu tiền từ thẻ của bạn.

Cho đến khi chiếc xe được xác nhận, bạn có thể làm ‘mất hiệu lực’ khoản thanh toán vào bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nhấn vào ‘Quản lý đăng ký’ ở phía trên trang web, nhập vào địa chỉ email được cung cấp khi đăng ký và số đăng ký, sau đó nhấn ‘Hủy Đăng ký’. Chúng tôi sẽ giải tỏa tiền trên thẻ của bạn.

Rất hiếm khi một công ty cho thuê xe không thể xác nhận chiếc xe đang có sẵn. Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ nói cho bạn biết, và giải tỏa tiền trên thẻ của bạn.

Khi bạn đăng ký một chiếc xe hoặc sản phẩm khác trên trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn xác nhận tình trạng sẵn có của nó trong vòng 48 giờ kể từ lúc đăng ký (hoặc, nếu sớm hơn, ít nhất 24 giờ trước giờ bạn lấy xe). Lúc đó chúng tôi sẽ gửi một xác nhận đăng ký.

Bạn sẽ không có một hợp đồng cho đến khi chúng tôi đã xác nhận đăng ký của bạn và nhận thanh toán. Chúng tôi sẽ gửi tất cả thư đến địa chỉ được cung cấp khi đăng ký. Để tránh hiểu nhầm, không có gì trong những điều khoản này sẽ cho phép bất kỳ bên thứ ba nào nhận bất kỳ lợi ích hay quyền lợi nào phù hợp theo Luật Hợp đồng (Quyền của Bên Thứ Ba) 1999.

Tính chính xác của thông tin
Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm tính chính xác của thông tin trên website này, cả chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin như vậy. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, mức độ đầy đủ và tính hữu dụng của tất cả thông tin được cung cấp trên website.

Bạn phải xuất trình Phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử Rentalcars.com cho công ty cho thuê xe khi lấy xe. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những giao dịch thuê xe bị từ chối nếu không xuất trình được phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử.

Chúng tôi không thể nhận trách nhiệm về bất kỳ phí tổn nào phát sinh do giấy tờ được ký và chấp nhận tại quầy cho thuê xe.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ai lái xe khi bị ảnh hưởng của rượu cồn/ma túy, gây ra hư hỏng có chủ ý, lái xe đường địa hình hoặc lái xe mà không cẩn thận hoặc không chú ý đúng mức. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những khiếu nại như vậy. Danh sách này chưa liệt kê hết

Cái gì bao gồm / loại trừ trong giá?
Xin đề nghị đọc các điều khoản & điều kiện cụ thể liên quan đến việc thuê xe của bạn mà bạn sẽ thấy trong quá trình đăng ký.

Nhiên liệu & tiền đặt cọc tại quầy cho thuê xe
Hầu hết các công ty cho thuê xe yêu cầu tiền đặt cọc lúc bắt đầu cho thuê xe để bù đắp trách nhiệm bổ sung, bất kỳ chi phí nào nảy sinh trong quá trình thuê xe và, trong một số trường hợp, nhiên liệu. Để đặt cọc bạn thường sẽ phải có một thẻ tín dụng còn hiệu lực và còn tiền trên đó. Thẻ phải mang tên của người lái xe chính. Hãy lưu ý, không phải tất cả các công ty cho thuê xe chấp nhận cùng loại thẻ như nhau và bạn cần kiểm tra phần “Thông tin Quan trọng” khi đăng ký và/hoặc ký hợp đồng với công ty cho thuê xe của bạn để xác nhận loại thẻ nào sẽ được chấp nhận. Nếu bạn vẫn có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi. Với điều kiện chiếc xe và hạng mục thiết bị bổ sung được trả lại với tình trạng như khi thuê và phù hợp với chính sách nhiên liệu, khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả sau khi trả xe (xin lưu ý có thể mất tới 30 ngày để tiền xuất hiện trở lại trên thẻ tín dụng của bạn).

Một số công ty cho thuê xe sẽ yêu cầu bạn trả lại xe với cùng lượng nhiên liệu đã có trong bình nhiên liệu vào lúc lấy xe. Những công ty khác có chính sách nhiên liệu mà bạn phải mua bình nhiên liệu đầu tiên và có thể trả xe với bình nhiên liệu rỗng - trong trường hợp đó có thể bạn sẽ không được hoàn tiền cho phần nhiên liệu chưa sử dụng.

Trong những trường hợp công ty cho thuê xe tính phí nhiên liệu, chi phí có thể cao hơn so với mua ở trạm xăng địa phương.

Dịch vụ ngoài giờ làm việc
Tại hầu hết các sân bay, các chuyến bay sẽ được đón và xe được giao ngoài giờ làm việc thông thường. Tuy nhiên có thể có một khoản phí bổ sung cho dịch vụ này mà nó sẽ được trả trực tiếp cho công ty cho thuê xe. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn liệu một khoản phí có được tính khi bạn xác nhận thời gian lấy xe trong yêu cầu đăng ký của bạn. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm dẫn đến việc lấy xe ngoài giờ làm việc bình thường, công ty cho thuê xe có thể đồng ý cung cấp một dịch vụ ngoài giờ làm việc - trong trường hợp đó họ sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ loại phí nào. Chúng tôi không thể chịu thêm trách nhiệm khi không có dịch vụ ngoài giờ làm việc - và do đó bạn nên mua bảo hiểm du lịch độc lập. Các quầy cho thuê xe không phải ở sân bay cũng có thể cung cấp dịch vụ ngoài giờ làm việc.

Giới hạn tuổi tối thiểu / tối đa
Ở hầu hết mọi địa phương, tuổi thuê xe tối thiểu là 21 tuổi. Các khoản phí bổ sung có thể được tính với một số công ty cho thuê xe ở một số quốc gia đối với các lái xe tuổi dưới 25 hoặc trên 65: khi bạn đã cung cấp tuổi đúng của lái xe khi đăng ký, chúng tôi sẽ cho bạn biết bất kỳ loại phí có thể có nào. Yêu cầu về tuổi tối thiểu đối với những xe lớn cũng có thể cao hơn ở một số địa điểm. Hãy kiểm tra với Trung tâm Liên lạc của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về vấn đề này.

Các lái xe bổ sung
Các khoản phí có thể áp dụng cho các lái xe bổ sung, được trả tại quầy cho thuê xe (trừ khi được nêu khác đi trên phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử Rentalcars.com). Hãy kiểm tra với Trung tâm Liên lạc của chúng tôi.

Tính toán giá cước hàng ngày / Thời hạn thuê / Thời hạn thuê bổ sung / Trả xe muộn
Giá thuê xe của bạn sẽ được xác nhận vào lúc đăng ký và được tính theo đơn vị 24 giờ. Nếu bạn muốn kéo dài thời hạn thuê xe sau khi lấy xe, hoặc nếu bạn trả xe muộn hơn so với thời gian ghi trên phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử, hợp đồng cho việc gia hạn như vậy sẽ luôn được ký trực tiếp với công ty cho thuê xe và thời gian bổ sung sẽ được công ty cho thuê xe tính phí theo mức phí hàng ngày ở địa phương, mà mức phí này có thể cao hơn mức phí đã thỏa thuận với chúng tôi vào lúc đăng ký. Công ty cho thuê xe cũng có thể tính một khoản phạt bổ sung cho việc trả xe muộn, chi tiết của bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào sẽ thể hiện trong hợp đồng với công ty cho thuê xe.

Nhận xe sớm / Trả xe muộn
Việc thuê của bạn bắt đầu và kết thúc theo ngày giờ nhận xe và trả xe nêu trong phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử của bạn. Đáng tiếc là chúng tôi không thể hoàn phí cho phần thời gian chưa sử dụng nếu chiếc xe được lấy muộn hoặc trả sớm. Nếu bạn không thể lấy xe vào ngày giờ đã thỏa thuận, bạn cần liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bạn không liên lạc, sẽ không có bảo đảm rằng chiếc xe sẽ vẫn còn có sẵn - và bạn sẽ không được hoàn tiền.

Thuê một chiều
Thuê một chiều có thể được xác nhận từ trước và có thể phải chịu phí một chiều, được trả cho công ty cho thuê xe. Chúng tôi sẽ cho bạn biết chi phí ước tính sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu đăng ký của bạn và nhận được xác nhận từ công ty cho thuê xe về việc thuê xe một chiều.

Chỗ ngồi trẻ em & yêu cầu đặc biệt
Chỗ ngồi trẻ em, giá trên nóc xe (không có sẵn trên một số xe) và các hạng mục ‘bổ sung’ khác có sẵn theo yêu cầu ở một số địa điểm, mặc dù chúng không được bảo đảm. Thường có một khoản phí trả cho công ty cho thuê xe. Trong hầu hết các địa điểm, luật yêu cầu phải có ghế trẻ em. Xin lưu ý: dây an toàn ghế sau có thể không được cung cấp trên tất cả các xe. Hãy kiểm tra với Trung tâm Liên lạc của chúng tôi về những hạng mục này. Những hạng mục này cần được yêu cầu vào lúc đăng ký.

Giao & Nhận
Một số công ty cho thuê xe sẽ đồng ý giao xe đến / nhận lại xe từ một địa chỉ cụ thể. Nếu như vậy, có thể có một khoản phí cho dịch vụ này, được trả trực tiếp cho công ty cho thuê xe. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn liệu một khoản phí có được tính khi bạn xác nhận thời gian lấy xe / trả xe, cùng chi tiết địa chỉ, trong yêu cầu đăng ký của bạn. Xin lưu ý: các công ty cho thuê xe thường không giao xe hoặc nhận lại xe tại nhà riêng.

Khu vực lái xe
Các hạn chế có thể áp dụng khi lái xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác; vì vậy Trung tâm Liên lạc của chúng tôi phải được thông báo vào thời gian đăng ký liệu bạn có dự định làm việc này hay không. Tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu và các khoản phí địa phương có thể áp dụng cho việc đi tới một số quốc gia. Các hạn chế cũng có thể áp dụng ở các khu vực xa như vùng hẻo lánh ở Australia; hãy kiểm tra với Trung tâm Liên lạc của chúng tôi.

Hủy đăng ký, không đến lấy xe & sửa đổi
Trong hầu hết các hoàn cảnh, chính sách hủy dưới đây sẽ áp dụng cho đăng ký của bạn; tuy nhiên bạn cần kiểm tra các điều khoản và điều kiện của công ty cho thuê xe phòng trường hợp có thêm chính sách hạn chế.

Hủy các đăng ký đã thanh toán đủ tiền

 • Nếu bạn hủy 48 giờ hoặc hơn trước khi việc thuê xe bắt đầu, số tiền bạn đã thanh toán sẽ được hoàn trả.
 • Nếu bạn hủy trong vòng 48 giờ trước khi lấy xe, số tiền bạn đã trả sẽ được hoàn lại, trừ đi chi phí của 3 ngày thuê:
  • Nếu bạn đã đăng ký chiếc xe trong thời gian ít hơn 3 ngày, sẽ không có khoản phí bổ sung nào, nhưng bạn cũng sẽ không được hoàn tiền.
 • Nếu bạn không thể đến được vào ngày giờ thỏa thuận, và/hoặc không thể cung cấp tất cả giấy tờ cần thiết, và/hoặc không thể cung cấp một thẻ tín dụng mang tên của người lái xe chính có đủ tiền trong đó để đặt cọc cho chiếc xe, công ty cho thuê xe có thể từ chối không giao xe cho bạn. Nếu điều đó xảy ra:
 • Nếu bạn gọi cho chúng tôi từ quầy thuê xe, số tiền bạn đã thanh toán sẽ được hoàn trả, trừ đi chi phí của 3 ngày thuê
 • Nếu bạn không gọi cho chúng tôi từ quầy thuê, bạn sẽ không được hoàn tiền.

Hủy đăng ký có đặt cọc

 • Nếu bạn hủy 48 giờ hoặc hơn trước khi việc thuê xe bắt đầu, số tiền bạn đã thanh toán sẽ được hoàn trả, trừ đi tiền đặt cọc.
 • Nếu bạn hủy trước ít hơn 48 giờ, nhưng trước khi việc thuê xe bắt đầu, bạn sẽ được hoàn số tiền đã thanh toán trừ đi tiền đặt cọc hoặc chi phí của 3 ngày thuê, tùy thuộc số nào lớn hơn.
 • Nếu bạn đã đăng ký chiếc xe trong thời gian ít hơn 3 ngày, sẽ không có khoản phí bổ sung nào, nhưng bạn cũng sẽ không được hoàn tiền.

Không đến lấy xe
‘Không đến lấy xe’ là khi bạn:

 • muốn hủy nhưng bạn không nói cho chúng tôi trước khi việc thuê xe bắt đầu, hoặc
 • không thể lấy xe vào ngày giờ đã được thu xếp, hoặc
 • không thể cung cấp giấy tờ cần thiết để lấy xe, hoặc
 • không thể cung cấp một thẻ tín dụng mang tên của người lái xe chính có đủ tiền trong đó để đặt cọc cho chiếc xe.

Trong tất cả những trường hợp ‘Không đến lấy xe’, bạn sẽ không được hoàn số tiền bạn đã thanh toán.

Công ty cho thuê xe có quyền từ chối giao xe cho bất kỳ khách hàng nào không đến đúng giờ với tất cả giấy tờ cần thiết và một thẻ tín dụng mang tên người lái xe chính có đủ tiền để đặt cọc cho chiếc xe. Trong trường hợp như vậy, trừ khi việc thuê đã được hủy từ trước, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền.

Sửa đổi (thay đổi đăng ký của bạn)
Bạn có thể thay đổi đăng ký của mình bất kỳ lúc nào trước thời điểm bạn cần lấy xe.

Nếu thời gian lấy xe của bạn ít nhất còn cách 48 giờ, cách dễ nhất để làm việc này là vào mục ‘Quản lý đăng ký’ ở góc bên phải phía trên.

Nếu bạn cần thay đổi gì đó khi thời gian lấy xe còn cách ít hơn 48 giờ, hãy gọi cho chúng tôi.

Không có phí quản lý tính cho việc thay đổi đăng ký, nhưng bất kỳ thay đổi nào của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến giá thuê xe. Đôi khi (không phải thường xuyên), cách duy nhất chúng tôi có thể thay đổi một đăng ký là hủy nó và làm một đăng ký mới, mà trong trường hợp đó chúng tôi có thể tính một khoản phí hủy thay mặt cho công ty cho thuê xe.

Nếu chúng tôi thay đổi đăng ký của bạn
Đôi khi chúng tôi hoặc công ty cho thuê xe có thể cần thay đổi đăng ký của bạn (sau khi chấp nhận). Trong những trường hợp như vậy chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể trước lúc lấy xe và, nếu những thay đổi đề xuất không được chấp nhận, bạn sẽ được hoàn toàn bộ tiền. Tuy nhiên, trong những tình huống như vậy, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bổ sung liên quan đến bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào mà bạn phải chịu vì những thay đổi đó.

Giấy tờ
Phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử của bạn thường sẽ có khi công ty cho thuê xe nhận được đủ tiền thanh toán và đã xác nhận chiếc xe. Xin lưu ý rằng một số chiếc xe ‘yêu cầu’ có thể mất nhiều thời gian hơn để xác nhận và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu xảy ra trường hợp này. Khi chiếc xe không được nhận do không đủ giấy tờ hoặc không thể cung cấp một thẻ tín dụng còn hiệu lực, thì việc này sẽ được coi như là ‘Không đến lấy xe’, và điều này có nghĩa bạn sẽ không được hoàn trả số tiền đã thanh toán. Hãy chắc chắn bạn mang theo phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử, bằng lái xe quốc gia có đầy đủ hiệu lực và giấy tờ căn cước khác khi đi lại - hãy kiểm tra mục ‘Bạn cần mang theo gì’ trong phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử khi chiếc xe được xác nhận để xem có cần giấy tờ gì khác không.

Bằng lái xe
Mỗi lái xe phải có một bằng lái xe đầy đủ và còn hiệu lực mà họ đã sỡ hữu trong ít nhất 1 năm (2 năm ở một số địa phương; điều này sẽ được xác nhận trong quá trình đăng ký). Các bằng lái hết hạn hoặc bằng lái tạm thời sẽ không được chấp nhận.

Khi đăng ký thuê xe, Trung tâm Liên lạc của chúng tôi phải được thông báo về bất kỳ đánh dấu vi phạm / điểm vi phạm nào trên bằng lái xe; chúng tôi có quyền từ chối việc đăng ký trên cơ sở này, tùy thuộc các điều khoản & điều kiện của các công ty cho thuê xe mà chúng tôi hợp tác.

Cho đến ngày 8/6/2015, bất kỳ lái xe nào có bằng lái do DVLA (Cơ quan Cấp phép Lái xe và Xe) ở Anh, Scotland hoặc Wales cung cấp, phải truy cập Xem Bằng lái không nhiều hơn 21 ngày trước khi bắt đầu thuê xe: để biết thông tin thêm về việc này, hãy nhấn vào đây. Bất kỳ lái xe nào có bằng lái xe ảnh in liền kiểu mới cũng phải xuất trình giấy tờ đối chiếu kèm theo tại quầy cho thuê xe.

Khi lấy xe, mỗi người lái xe phải xuất trình bằng lái của họ. Họ cũng phải luôn đem theo bằng lái của họ trong suốt quá trình thuê xe, để cơ quan chức năng địa phương kiểm tra.

Tiền sẽ không được hoàn nếu công ty cho thuê xe từ chối cung cấp xe vì không tiết lộ đánh dấu vi phạm - hoặc vì bạn không thể xuất trình bằng lái xe, giấy tờ đối chiếu, hoặc thông tin được yêu cầu về đánh dấu vi phạm.

Xin lưu ý rằng khi lái xe ở nước ngoài bạn có thể yêu cầu một Giấy phép lái xe quốc tế. Trách nhiệm của lái xe là phải kiểm tra xem liệu họ sẽ cần một giấy phép lái xe quốc tế hay không. Một giấy phép lái xe quốc tế không thay thế yêu cầu về một bằng lái xe thông thường: Sẽ vẫn cần một bằng lái xe đầy đủ mang tên người lái xe chính để thuê một chiếc xe, và mỗi người lái xe yêu cầu một giấy phép lái xe quốc tế phải giữ cả hai giấy tờ này mọi lúc. Nếu cần có một giấy phép lái xe quốc tế, bạn sẽ không thể nhận xe thuê mà không có giấy phép và bằng lái xe.

Tất cả lái xe phải đọc các điều khoản và điều kiện của công ty cho thuê xe trước khi lấy xe, vì một số công ty và địa phương có thể có các yêu cầu bổ sung.

Thông tin quan trọng về tỷ giá
Do biến động về tỷ giá ngoại tệ, hãy lưu ý rằng số tiền tính phí vào thẻ tín dụng của bạn có thể khác với giá mà chúng tôi chào khi bạn đồng ý thanh toán cho một sản phẩm hay dịch vụ. Khoản chênh lệch (nếu có) sẽ tùy thuộc vào thay đổi về tỷ giá trong giai đoạn từ lúc bạn đăng ký đến lúc khoản phí được phản ánh trên sao kê thẻ tín dụng của bạn. Tương tự như vậy, nếu chúng tôi hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả chính xác số tiền đã tính phí ban đầu - và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ biến động về tỷ giá nào mà có thể dẫn đến việc bạn nhận được số tiền hoàn lớn hơn hay nhỏ hơn dự kiến.

Công suất xe & loại xe
Tất cả các xe được bảo hiểm cho một số hành khách tối đa. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về chiếc xe không phù hợp với tất cả hành khách và hành lý. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo website của Rentalcars.com để biết công suất xấp xỉ của các loại xe khác nhau. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu công ty cho thuê xe từ chối cung cấp xe vì số lượng người đi cùng quá lớn.

Chúng tôi không thể bảo đảm một nhãn hiệu hay kiểu xe cụ thể. Chiếc xe thể hiện trên phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử chỉ là để hướng dẫn và công ty cho thuê xe có thể cung cấp một chiếc xe khác thay thế mà được coi là tương đương hoặc cao cấp hơn.

Cung cấp xe
Các công ty cho thuê xe có quyền từ chối giao một chiếc xe cho bất kỳ người nào mà bị xem là không đủ năng lực để lái xe hoặc không đáp ứng những điều kiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn tất các dàn xếp du lịch, và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản hoàn tiền, bù đắp hay bất kỳ chi phí nào khác mà bạn có thể phải trả trong trường hợp như vậy.

Phàn nàn
Nếu bạn không hài lòng với việc thuê xe, hãy báo cáo việc này cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng ít nhất là trong vòng 3 tháng kể từ ngày trả xe, bằng cách liên hệ Nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi khó có thể đánh giá bất kỳ việc khiếu nại nào về việc thuê xe của bạn nếu hành động này không được tiến hành vào thời gian trả xe. Mặc dù khi bạn thuê một chiếc xe, bạn tham gia vào một quan hệ hợp đồng với công ty cho thuê xe, bất kỳ khi nào có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bằng cách thay mặt bạn liên hệ với công ty cho thuê xe.

Nếu cách chúng tôi xử lý ý kiến phàn nàn của bạn không làm bạn hài lòng hoàn toàn, bạn có thể muốn nêu ý kiến phàn nàn chính thức với một nhà cung cấp Giải pháp Tranh chấp Thay thế (ADR) độc lập. Nếu bạn muốn dùng ADR bạn có thể dùng hệ thống trực tuyến của Ủy ban Châu Âu để tải lên ý kiến phàn nàn của bạn, và hệ thống này có thể tìm tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Thủ tục này sẽ giúp bạn tìm một nhà cung cấp ADR phù hợp. Hãy lưu ý rằng khi chúng tôi muốn giải quyết tránh chấp trong nội bộ, chúng tôi không có nghĩa vụ tiến hành một thủ tục ADR do bất kỳ nhà cung cấp ADR độc lập nào vận hành.

Trục trặc máy móc / tai nạn
Trong trường hợp hư hỏng hoặc trục trặc máy móc, bạn phải gọi cho công ty cho thuê xe ngay lập tức. Công ty cho thuê xe phải ủy quyền cho bạn sửa chữa hoặc thay thế xe. Nếu bạn liên quan vào một tai nạn, bạn phải liên hệ cảnh sát địa phương và công ty cho thuê xe. Giữ lại bản sao toàn bộ giấy tờ liên quan mà bạn được yêu cầu hoàn tất. Việc này có thể cần thiết nếu bạn muốn gửi yêu cầu bồi thường.

Việc bạn thuê bất kỳ chiếc xe nào cũng đều tuân theo các điều khoản & điều kiện về việc thuê xe do công ty cho thuê xe đưa ra và tuân theo các điều luật tương ứng của quốc gia và/hoặc tiểu bang nơi diễn ra việc thuê xe. Do đó bạn sẽ phải tuân theo cả các điều khoản của chúng tôi và các điều khoản của công ty cho thuê xe. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về và sẽ không có nghĩa vụ về bất kỳ thiệt hại, hư hỏng, biến đổi, chậm trễ hoặc thay đổi phát sinh do xung đột dân sự, tranh chấp công nghiệp bao gồm tranh chấp kiểm soát không lưu, hoạt động khủng bố, thảm họa thiên nhiên hoặc hạt nhân, hỏa hoạn hoặc các điều kiện thời tiết bất lợi, những vấn đề kỹ thuật không thể tránh khỏi với giao thông, đóng cửa hoặc tắc nghẽn sân bay hay bến phà, việc hủy chuyến bay hoặc khó khăn về tài chính của các hãng hàng không.

Các điều khoản của hợp đồng của bạn với Rentalcars.com
Cho dù bạn lựa chọn đăng ký như thế nào, điều quan trọng là phải hiểu một hợp đồng được hình thành như thế nào và khi nào. Các bước kỹ thuật cần thiết cho một hợp đồng hình thành như sau. Khi chúng tôi chào giá qua điện thoại hoặc đưa các dịch vụ của chúng tôi lên website, chúng tôi đang mời bạn trả giá để mua chúng. Bạn không thực hiện trả giá cho đến khi bạn trả giá bằng miệng hoặc bằng cách nhấp vào ‘Đăng ký bây giờ’ trên trang ‘Chi tiết thanh toán’ của chúng tôi.

Bạn sẽ trả giá để mua các dịch vụ khi bạn đã làm như vậy bằng miệng hoặc bằng cách nhấp vào ‘Đăng ký bây giờ’. Chúng tôi sẽ chấp nhận trả giá này của bạn khi chúng tôi nhận được số tiền thanh toán cần thiết và đồng thời làm một phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử cho bạn. Khi một dàn xếp với công ty cho thuê xe là cho chúng tôi hoạt động với tư cách một đại lý, việc chấp nhận giá trả của bạn là do chúng tôi với tư cách đại lý thay mặt cho công ty cho thuê xe.

Chúng tôi có trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn phải gánh chịu trực tiếp do kết quả của việc chúng tôi vi phạm thỏa thuận này nếu thiệt hại là hậu quả có thể thấy trước của việc chúng tôi vi phạm thỏa thuận. Thiệt hại có thể thấy trước khi chúng có thể được cả bạn và chúng tôi dự tính vào lúc hình thành thỏa thuận của chúng ta. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gián tiếp xảy ra như một ảnh hưởng phụ của thiệt hại hoặc hư hỏng chính và bạn và chúng tôi không thể thấy trước; chúng tôi cũng không có nghĩa vụ đối với, không hạn chế ở, thiệt hại về lợi nhuận, mất mát cơ hội, mất lợi thế hoặc những thiệt hại, hư hỏng hay chi phí kéo theo.

Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cho chính chúng tôi hoặc thông qua các công ty cho thuê xe về bất kỳ sự cố hoạt động hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc tiến hành bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hoặc phù hợp với đăng ký này, phiếu thuê xe / phiếu thuê xe điện tử, việc thuê xe hay các điều khoản & điều kiện, nếu và trong chừng mực việc thực hiện bị trì hoãn, cản trở hoặc ngăn chặn bởi trường hợp bất khả kháng mà là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên liên quan. Trong trường hợp tình huống bất khả kháng kéo dài hơn 14 ngày liên tục, chúng tôi có thể kết thúc và rút lại đăng ký này bằng cách thông báo trước 14 ngày đến địa chỉ thanh toán (billing address) ban đầu và hoàn trả tất cả các khoản tiền đã thanh toán trước khi xảy ra tình huống bất khả kháng.

Chúng tôi có quyền hủy một đăng ký mà chỉ thông báo trước một thời hạn ngắn hoặc không thông báo trước trong một số hoàn cảnh, chẳng hạn như tình trạng mất khả năng thanh toán của công ty cho thuê xe. Trong một số hoàn cảnh chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp cung cấp một chiếc xe thay thế, nhưng vào các giai đoạn nhu cầu cao thì có thể không thu xếp được. Khi một khách hàng đã đăng ký và trả tiền trước đầy đủ và chúng tôi thông báo cho khách hàng tới 48 giờ trước khi lấy xe, khách hàng sẽ được hoàn toàn bộ số tiền đã thanh toán. Trong hoàn cảnh, cho dù không chắc xảy ra, chúng tôi thông báo cho khách hàng đã trả đủ tiền trước về việc hủy trong vòng 48 giờ trước lúc lấy xe, và chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền và bù đắp các thiệt hại có thể dự tính trước phát sinh cho khách hàng như là hậu quả của việc phá vỡ hợp đồng. Khi một khách hàng đã đăng ký và đã đặt cọc và chúng tôi thông báo cho khách hàng tới 7 ngày trước khi lấy xe, khách hàng sẽ được hoàn toàn bộ số tiền đã thanh toán. Khi chúng tôi thông báo cho khách hàng đã đặt cọc về việc hủy trong vòng 7 giờ trước lúc lấy xe, và chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền và bù đắp các thiệt hại có thể dự tính trước phát sinh cho khách hàng như là hậu quả của việc phá vỡ hợp đồng.

Đăng ký và mua hoặc yêu cầu các sản phẩm hoặc dịch vụ
Nếu bạn muốn đăng ký hoặc mua hoặc yêu cầu các sản phẩm hoặc dịch vụ mô tả trên website này, chúng tôi (hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi) có thể yêu cầu bạn cung cấp một số dữ liệu áp dụng cho việc đăng ký hoặc mua của bạn - bao gồm, nhưng không hạn chế, thông tin thẻ tín dụng và các dữ liệu nhận dạng cá nhân khác của bạn. Bạn hiểu rằng bất kỳ dữ liệu nào như vậy cũng sẽ được chúng tôi xử lý theo cách mô tả trong thông báo về quyền riêng tư. Bạn đồng ý rằng tất cả dữ liệu mà bạn cung cấp cho mục đích này sẽ là chính xác, hiện thời và đầy đủ. Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí phát sinh cho bạn hoặc bất kỳ người sử dụng nào bằng tài khoản, thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác của bạn với mức cước hoặc giá có hiệu lực khi phát sinh các khoản phí đó. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến khoản mua của bạn.

Có thể cần phải xác minh dữ liệu cung cấp trước khi chúng tôi chấp nhận bất kỳ đăng ký, khoản mua hoặc đơn đặt hàng nào. Trừ khi luật pháp yêu cầu khác hoặc trừ khi chúng tôi đã nêu khác đi một cách rõ ràng, giá, cước và tình trạng sẵn có của các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thay đổi mà không báo trước. Bạn công nhận rằng các đăng ký, khoản mua và dịch vụ là tùy thuộc vào các điều khoản & điều kiện bổ sung của chúng tôi hoặc của công ty cho thuê xe cung cấp xe cho bạn.

Các điều kiện sử dụng website
Bất kỳ ai cũng bị cấm sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc chương trình phần mềm nào để kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc cố gắng kết nối, với website này để lấy nội dung và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác, bao gồm giá cả. Việc cản trở, hoặc cố gắng cản trở, hoạt động bình thường của website này cũng bị cấm; bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi cho là tạo ra gánh nặng hoặc căng thẳng quá mức cho các hệ thống của chúng tôi đều sẽ bị chấm dứt. Chúng tôi thường xuyên giám sát mọi người truy cập website của chúng tôi, và các hoạt động của bất kỳ hệ thống tự động hoặc những người thực hiện số lượng tìm kiếm quá mức, với mục đích tiếp cận thông tin và/hoặc giá cả, sẽ bị chấm dứt và những hệ thống/người đó bị ngăn chặn khỏi các website của chúng tôi. Việc bạn sẽ dùngwebsite cho thấy bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều kiện Sử dụng này.

Bảo vệ dữ liệu
Quyền riêng tư của bạn là quan trọng với chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang này bạn chấp nhận các điều khoản của thông báo về quyền riêng tư.

Sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác
Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ khác để thúc đẩy hoặc theo dõi việc bạn sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website này và liên quan đến các email liên lạc của chúng tôi Để biết thêm thông tin về việc này, hãy xem thông báo về quyền riêng tư.

Đánh giá của khách hàng
Những đánh giá thực hiện xong có thể được tải lên trang web của chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là thông báo cho khách hàng về ý kiến của bạn liên quan đến dịch vụ và chất lượng của công ty cho thuê xe, và được Rentalcars.com sử dụng một phần hoặc toàn bộ trên các hệ thống của chúng tôi, các hệ thống truyền thông xã hội, các bản tin, các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các ứng dụng di động hoặc các kênh khác do Rentalcars.com sở hữu, tổ chức quản lý, sử dụng hoặc kiểm soát. Bằng việc gửi một đánh giá, bạn đồng ý với việc sử dụng đánh giá của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền được tự ý điều chỉnh, từ chối hoặc gỡ bỏ các đánh giá.

Các đánh giá thể hiện ý kiến cá nhân của khách hàng của Rentalcars.com, những người đã điền một bảng khảo sát sau khi kết thúc việc thuê xe. Những ý kiến này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Rentalcars.com.

Trong chừng mực cho phép, những điều khoản và điều kiện này bị chi phối bởi luật của Anh dưới quyền tài phán không độc quyền của các tòa án của Anh.

Thông tin chung và các điều khoản & điều kiện được nêu là đúng vào thời điểm xuất bản.

Bảo hiểm theo Chỉ thị về Du lịch Trọn gói
Nếu bạn đăng ký các dịch vụ du lịch bổ sung từ một nhà cung cấp dịch vụ khác cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của bạn thông qua đường liên kết từ trang xác nhận của chúng tôi, bạn sẽ KHÔNG được hưởng lợi từ các quyền áp dụng cho các gói du lịch theo Chỉ thị (EU) 2015/2302.

Do đó, Rentalcars.com sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện thích hợp các dịch vụ du lịch bổ sung đó. Trong trường hợp xảy ra vấn đề, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký các dịch vụ du lịch bổ sung thông qua một đường liên kết chậm hơn 24 giờ sau khi nhận được xác nhận đăng ký từ Rentalcars.com, và những dịch vụ du lịch bổ sung đó chiếm tới 25% hoặc hơn tổng giá trị của cả hai đăng ký, các dịch vụ du lịch đó sẽ trở thành một phần của một dàn xếp du lịch liên kết. Trong trường hợp đó Rentalcars.com có, theo yêu cầu của luật EU, bảo hiểm để hoàn trả các khoản thanh toán đã trả cho Rentalcars.com cho các dịch vụ không được tiến hành do tình trạng mất khả năng thanh toán của Rentalcars.com. Hãy lưu ý rằng bảo hiểm này không hoàn trả tiền trong trường hợp mất khả năng thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

Rentalcars.com đã mua bảo hiểm mất khả năng thanh toán của Travel & General Insurance Services Limited (t&g), số đăng ký 02527363 và với sự bảo đảm của Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), số đăng ký 00070234. t&g và Hiscox được Cơ quan quản lý tài chính (Financial Conduct Authority) and Cơ quan Quản lý An toàn (Prudential Regulation Authority) (số 113849).

Khách du lịch có thể liên hệ tổ chức này hoặc, khi áp dụng, đường dây trợ giúp của cơ quan có thẩm quyền theo số 01702 811397 (Một bản sao chính sách này có sẵn theo yêu cầu từ người mua bảo hiểm) nếu các dịch vụ bị từ chối do tình trạng mất khả năng thanh toán của Rentalcars.com.

Lưu ý: Bảo hiểm mất khả năng thanh toán không bù đắp các hợp đồng với các bên khác ngoài Rentalcars.com, mà có thể được tiến hành mặc dù Rentalcars.com mất khả năng thanh toán.

Chỉ thị (EU) 2015/2302 khi được chuyển thành luật quốc gia http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.