Xem Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi

Rentalcars.com là một tên thương mại của TravelJigsaw Limited - một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký hoạt động ở Anh và Xứ Wales (Số: 05179829) có địa chỉ đã đăng ký tại 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Điều kiện và điều khoản này, cùng với điều kiện và điều khoản sử dụng trang web, thông báo về Quyền riêng tư và chính sách bảo mật tạo nên hợp đồng dành cho bạn, người thuê xe, sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp với sự sắp xếp nhà cung cấp xe cho thuê. Thêm vào đó, chúng được tham khảo đến điều khoản của chúng tôi. Những điều khoản này sẽ áp dụng cho tất cả hợp đồng cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến việc loại trừ tất cả điều khoản và điều kiện còn lại. Không có sự chỉ đạo bởi Rentalcars.com được cho là làm nên sự chấp nhận của bất kỳ điều khoản nào khác. Sự chấp nhận dịch vụ hoặc chữ ký trên bất kỳ hợp đồng nào sẽ được cho là bằng chứng có hiệu lực cho sự chấp nhận những điều khoản này của bạn. Rentalcars.com có thể thay đổi điều khoản liên tục và bạn, người thuê, được khuyên là nên kiểm tra trang web để cân nhắc bất kỳ sự thay đổi nào dành cho điều khoản được áp dụng đến bạn. Việc thuê xe của bạn thì tuân theo điều khoản và điều kiện thuê xe được áp đặt bởi công ty cho thuê và tuân theo luật hiện hành của quốc gia và/hoặc liên bang nơi mà xe được thuê. Những hạn chế riêng cũng có thể được áp dụng đến việc thuê xe của bạn.
Bạn sẽ được cung cấp xe bởi chúng tôi hoặc trực tiếp hoặc như là nhà đại diện. Khả năng của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào quan hệ chúng tôi với công ty cho thuê xe.
Điều khoản này được áp dụng đến bất kỳ đơn đặt thuê mà bạn, người thuê, đặt xe với cúng tôi trên hoặc thông qua trang web này, do đó bạn nên chắc chắn rằng bạn hiểu nội dung của chúng. Cả hai điều khoản và điều kiện và cũng như của những nhà cung cấp xe sẽ bao gồm một số loại trừ và giới hạn trách nhiệm.
Đặt thuê của bạn trên trang web được áp dụng với điều kiện đối với bạn, người thuê, rằng bạn phải chấp nhận những điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn, người thuê, không đồng ý với bất kỳ phần nào trong đó bạn không cần phải tiến hành đặt thuê của bạn. Thông qua xác nhận rằng bạn muốn đặt thuê xe thông qua trang web này bạn, người thuê, chỉ định rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận điều khoản liên quan. Nếu có bất kỳ nội dung nào bạn, người thuê, không thật sự hiểu, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuê xe hoặc về sản phẩm khác, vui lòng liên lạc chúng tôi với số 0800 358 7707.

Xác nhận đăng ký của bạn và nhận thanh toán
Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký của bạn ngay lập tức. Nhưng đôi khi chúng tôi cần phải chờ công ty cho thuê xe xác nhận rằng chiếc xe đó sẵn sàng để sử dụng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức nếu điều này xảy ra, và tạm thời chặn khoản tiền này trên thẻ thanh toán của bạn. Ngay khi họ xác nhận chiếc xe được đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và nhận tiền từ thẻ của bạn.

Cho tới khi chiếc xe được xác nhận, bạn có thể "làm mất hiệu lực" khoản tiền thanh toán bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhấn vào "Quản lý đăng ký" ở phía trên cùng của trang web, nhập địa chỉ email và số đặt trước của bạn, sau đó nhấn vào "Hủy Đăng ký". Chúng tôi sẽ bỏ chặn khoản tiền trên thẻ của bạn.

Rất hiếm khi công ty không thể xác nhận xe có sẵn sàng để sử dụng hay không. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bỏ chặn khoản tiền trên thẻ của bạn.

Khi bạn đăng ký xe hay sản phẩm khác trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để xác nhận tính sẵn dùng của sản phẩm trong 48 giờ (hoặc, nếu sớm hơn, tối thiểu 24 giờ trước giờ nhận xe của bạn). Sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận đăng ký.

Bạn sẽ không có hợp đồng cho tới khi chúng tôi xác nhận đăng ký của bạn và nhận khoản tiền thanh toán. Ngay cả khi người khác thanh toán, hợp đồng cũng sẽ được ký với người thực hiện đăng ký, và chúng tôi sẽ gửi tất cả thư tới địa chỉ mà họ cung cấp. Để tránh hiểu lầm, không có nội dung nào trong các điều khoản này cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được hưởng quyền hoặc quyền lợi theo Bộ luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba) năm 1999.

Biên lai thuê xe phải được xuất trình đến công ty cho thuê xe khi lấy xe. Rentalcars.com không thể hỗ trợ và không chịu trách nhiệm khi việc thuê xe bị từ chối do không xuất trình biên lai thuê xe.
Rentalcars.com không thể chấp nhận trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh dành cho hồ sơ được ký và được chấp nhận trực tiếp ở địa phương.
Rentalcars.com sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ ai lái xe dưới ảnh hưởng của rược bia, gây ra thiệt hại, lái xe bên ngoài đường xe chạy hoặc lái xe không cẩn thận và không tập trung. Bạn, người thuê, sẽ chấp nhận tất cả trách nhiệm liên quan đến những hành vi như vậy. Danh sách này thì không bao gồm tất cả.

Giá cước thì bao gồm/loại trừ gì?
Vui lòng đọc điều khoản và điều kiện chi tiết
*Ở Canada, quãng đường không giới hạn thì được áp dụng đối với di chuyển bên trong tỉnh/liên bang liền kề lấy xe.
# Một số loại trừ có thể áp dụng, vui lòng kiểm tra trung tâm đặt thuê.
CDW
Bảo Hiểm Thiệt Hại Do Va Chạm (CDW) giảm trách nhiệm của người thuê từ tổng chi phí của thiệt hại hư hỏng, đến một số tiền phụ phí được áp dụng trừ khi người thuê có chủ ý gây ra hư hỏng dưới ảnh hưởng của rượu bia hoặc thuốc hoặc sử dụng xe trong phần đường cấm hoặc không được cho phép v.v. lái xe ra khỏi phần đường đường dành riêng hoặc thuê một đơn vị khác. CDW bảo hiểm trách nhiệm đối với hư hỏng cho xe hoặc những bộ phận của xe và phụ tùng. Trong tất cả điểm đến kính chắn gió, lốp xe, khung sàn xe, khóa thay thế, chìa khóa thay thế và phí kéo xe thì không được bao gồm trong chính sách bảo hiểm. Những loại trừ khác được bao gồm & có thể khác biệt giữ những nhà cho thuê xe, do đó chúng tôi khuyên nên kiểm tra với công ty thuê xe ở thời điểm lấy xe để xem chúng bao gồm những gì.
Bảo Hiểm Mất Trộm
(TW) giảm trách nhiệm người thuê khi bị lấy trộm hoặc hư hỏng do bị trộm hoặc do hành vi trộm cắp gây ra cho xe được áp dụng dối với phần phụ phí. Sự sơ xuất đối với việc mất trộm có thể gây ra rằng công ty cho thuê xe đòi tất cả số tiền dành cho chi phí của xe.
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG NOTE
Vui lòng kiểm tra cẩn thận chi tiết bảo hiểm được cung cấp. Nó không phải bất thường cho bảo hiểm bên thứ 3 để bảo hiểm người thân và thành viên của gia đình hoặc thành viên sống trong một địa chỉ nhà người mà cùng di chuyển với bạn, người thuê, bên trong xe cho thuê. Chính sách bảo hiểm thêm sẽ thông thường áp dụng cho giao dịch trực tiếp từ công ty cung cấp xe , hoặc bảo hiểm này đã được bao gồm trong bảo hiểm kỳ nghỉ của bạn. Để thoải mái tinh thần, Rentalcars.com đề nghị bạn, người thuê, làm quen với việc chọn bảo hiểm được cung cấp với bất kỳ việc đặt thuê nào & khi cần thiết, lấy bảo hiểm bổ sung đối với bạn đời của bạn và trẻ em hoặc người thân đi cùng bạn trong xe thuê.
Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân
Bảo hiểm được chọn lựa này có thể bao gồm bởi bảo hiểm kỳ nghỉ của bạn (kiểm tra trước khi bạn, người thuê, di chuyển). Nếu bạn yêu cầu PAI, nó có thể được giao dịch trực tiếp khi lấy xe.

Tiền Cọc Trả Trực Tiếp & Nhiên Liệu
Hầu hết công ty cho thuê xe yêu cầu tiền cọc vào thời điểm bắt đầu thuê xe để bao gồm tiền nhiên liệu, phụ phí trách nhiệm và những chi phí khác xuất hiện trong khi cho thuê. Bạn phải có một thẻ credit còn hiệu lực trong hầu hết mọi trường hợp (kiểm tra Trung Tâm Đặt Thuê của chúng tôi) và phải có tên người lái xe chính. Miễn là xe được hoàn trả trong tình trạng giống như lúc được thuê, tuân theo chính sách nhiên liệu, tiền cọc này sẽ được trả lại khi trả xe. Vui lòng ghi nhận rằng một số công ty cho thuê xe địa phương có một chính sách nhiên liệu mà bạn, người thuê, phải mua trước bình nhiên liệu đầy & trả lại xe với bình nhiên liệu trống – trong trường hợp này sẽ không có hoàn trả cho nhiên liệu không sử dụng.
Chi phí ngoài giờ
Ở tất cả vị trí sân bay chuyến bay sẽ được theo dõi và xe được cung cấp ngoài giờ làm việc thông thường. Tuy nhiên, sẽ có thêm chi phí cho dịch vụ này, và sẽ phải trả trực tiếp đến công ty cho thuê xe. Chúng tôi sẽ tư vấn bạn, người thuê, liệu chi phí sẽ được áp đặt khi bạn xác nhận thời gian lấy xe trong yêu cầu đặt thuê của bạn. Trong trường hợp chuyến bay bị trì hoãn, làm cho việc lấy xe phải được tiến hành ngoài giờ, chi phí thêm sẽ được trả trực tiếp, nếu dịch vụ ngoài giờ được áp dụng. Rentalcars.com không thể chấp nhận thêm trách nhiệm khi không có dịch vụ ngoài giờ sẵn sàng phục vụ và do đó chúng tôi khuyên bạn, người thuê, chọn bảo hiểm di chuyển độc lập.
Giới Hạn Tuổi Thấp Nhất/Cao Nhất
Ở hầu hết mọi điểm đến, tuổi thuê xe tối thiểu là 21 tuổi. Phụ phí có thể áp dụng với một số nhà cung cấp và trong một số quốc gia đối với các lái xe tuổi dưới 25 và trên 65. Khi yêu cầu đăng ký thuê xe kèm theo khoảng tuổi đúng của lái xe, chúng tôi sẽ cho bạn biết về những loại phí có thể có. Hãy kiểm tra và đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đối với những hạn chế về tuổi tối thiểu và tối đa. Yêu cầu về tuổi tối thiểu đối với nhóm xe lớn cũng có thể tăng lên ở một số địa điểm. Hãy kiểm tra với trung tâm đăng ký thuê xe nếu bạn, với tư cách người thuê xe, có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về vấn đề này.
Người Lái Xe Bổ Sung
Phí có thể áp dụng cho người lái xe bổ sung trong một số trường hợp, trả trực tiếp (Trừ khi được chỉ định trên biên lai của Rentalcars.com). Vui lòng kiểm tra Trung Tâm Đặt Thuê của chúng tôi.
Chu Kỳ Thuê/Tính Toán Chi Phí Hàng Ngày
Chu kỳ thuê được tính toán theo chu kỳ 24 giờ. Sau khi lấy xe, việc kéo dài chu kỳ thuê và trả xe muộn sẽ sẽ được tính phí đến nhà cung cấp xe với chi phí hàng ngày theo vùng (có thể cao hơn).
Trả Sớm/Kéo Dài Thuê
Chu kỳ thuê xe bắt đầu và kết thúc theo ngày và thời gian lấy xe và trả xe được ghi chi tiết trên biên lai của bạn, giá cước sẽ được xác nhận vào thời điểm đặt thuê và được tính theo chu kỳ 24 giờ. Nếu bạn, người thuê, muốn kéo dài thời gian thuê sau khi lấy xe, hoặc nếu bạn trả xe sau thời gian được ghi trên biên lai của bạn. Hợp đồng cho việc kéo dài thời gian như vậy sẽ luôn có thể tiến hành với công ty cho thuê một cách trực tiếp và sẽ được tính phí bởi công ty cho thuê xe với giá cước hàng ngày theo địa phương, có thể cao hơn giá cước đã được chấp nhận với chúng tôi vào thời điểm đặt thuê. Không may, Rentalcars.com không thể hoàn trả tiền cho xe được trả sớm.
Một Chiều
Thuê xe một chiều phải được xác nhận trước và có thể không tránh khỏi chi phí trả xe, được thanh toán trực tiếp với công ty cho thuê. Chúng tôi sẽ tư vấn bạn, người thuê, về khoản chi phí ước lượng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu đặt thuê & nhận xác nhận từ công ty cho thuê cho việc thuê xe một chiều.
Ghế Ngồi Trẻ Em và Yêu Cầu Đặc Biệt
Ghế ngồi trẻ em và giá kệ hành lý (không có sẵn ở một số xe) và những mục bổ sung có sẵn theo yêu cầu ở hầu hết điểm đến, mặc dù chúng không thể được bảo đảm. Ở hầu hết liên bang Hoa Kỳ ghế trẻ em phải được cung cấp theo luật. Sẽ có một chi phí phải trả cho công ty cho thuê xe. Vui lòng ghi nhận thắt lưng an toàn phía sau có thể không được cung cấp ở tất cả xe. Kiểm tra trung tâm đặt thuê của chúng tôi liên quan đến nội dung này. Yêu cầu cho những mục này nên được tiết hành vào thời điểm đặt xe.
Phí Lấy Xe& Phí Hoàn Trả Xe
Phí lấy xe và hoàn trả xe có thể được áp dụng (bởi công ty cho thuê xe) ngoài giờ làm việc thông thường thậm chí nếu trả xe trễ phát sinh do trễ chuyến bay. Trong hầu hết trường hợp, công ty cho thuê xe sẽ cung cấp dịch vụ lấy xe và trả xe đến/từ nhiều nơi, tuy nhiên chi phí sẽ áp dụng. Tất cả thông tin địa chỉ và thời gian lấy xe phải được cung cấp vào thời điểm đặt thuê. Vui lòng ghi nhận rằng việc lấy xe không thể được tiến hành đối với khu vực cư trú riêng tư đặc biệt.
Vùng Lái Xe
Hạn chế có thể được áp dụng khi lái xuyên quốc gia / biên giới liên bang; bạn nên tư vấn Trung Tâm Đặt Thuê của chúng tôi trước khi bạn, người thuê, đặt thuê xe di chuyển vào bất kỳ quốc gia/bang nào khác. Hồ sơ bổ sung có thể được đòi hỏi và chi phí trực tiếp có thể được áp đặt đối với từng quốc gia cụ thể. Hạn chế cũng có thể được áp đặt ở Úc và những vùng xa xôi, vui lòng kiểm tra với Trung Tâm Đặt Thuê của chúng tôi.
Nếu bạn, người thuê, Muốn Chỉnh Sửa Đặt Thuê Của Bạn
Bạn không bị tính phí khi chỉnh sửa đặt thuê trước khi bắt đầu thuê xe. Nó ngoại trừ bất kỳ chi phí đến hạn trả từ thay đổi vật liệu đến việc đặt thuê ví dụ chu kỳ hoặc loại xe. Chỉnh sửa tên người lái xe hoặc vị trí lấy xe có thể đòi hỏi việc hủy bỏ và đặt lại xe. Để hủy bỏ đặt xe, vui lòng liên lạc chúng tôi qua số 0800 358 7707 và cho biết tên và số tham khảo của bạn và chúng tôi sẽ trao đổi với công ty cho thuê xe. Điều khoản và điều kiện biến đổi tùy theo nhà cung cấp xe và sẽ được trao đổi rõ ràng trong suốt quá trình đặt thuê
Nếu Chúng Tôi Thay Đổi Đặt Thuê Của Bạn
Thỉnh thoảng chúng tôi hoặc công ty cho thuê cần thay đổi chi tiết đặt thuê của bạn (sau khi đã chấp nhận). Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ tư vấn bạn, người thuê, trước thời gian thuê xe và, nếu chi phí phát sinh không được chấp nhận bạn sẽ nhận được tất cả số tiền được hoàn trả lại. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm liên quan đến việc mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp mà bạn phải chịu do những thay đổi như vậy.
Hồ Sơ
Biên lai của bạn thông thường sẽ được gởi trong vòng 48 giờ sau khi nhận yêu cầu đặt thuê, miễn là chúng tôi nhận được đầy đủ thông tin chi tiết gởi đến; ví dụ. số hiệu chuyến bay và thời gian đến hoặc địa chỉ địa phương và điện thoại. Vui lòng ghi nhận rằng xe "theo yêu cầu" sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác nhận & chúng tôi sẽ tư vấn bạn, người thuê, nếu đây là một trường hợp. Rentalcars.com không có trách nhiệm khi bạn bị tính phí trực tiếp hoặc bị từ chối do không xuất trình biên lai khi lấy xe từ công ty cho thuê. Vui lòng chắc rằng bạn, người thuê, di chuyển với giấy phép lái xe quốc gia có hiệu lực và passport, nếu được áp đặt. Vui lòng tư vấn Trung Tâm Đặt Thuê của chúng tôi nếu bất kỳ hồ sơ nào được đòi hỏi.
Bằng Lái Xe
Người lái xe phải xuất trình Bằng Lái Xe hợp lệ được giữ ít nhất 1 năm (2 năm với một số vị trí cụ thể, nó sẽ được yêu cầu trong suốt quá trình đặt thuê). Nếu bằng lái là thẻ lái xe có ảnh, người lái xe cũng phải xuất trình hồ sơ đi kèm với Thẻ Lái Xe có ảnh. Quý khách nên tư vấn trung tâm đặt thuê chúng tôi về vấn đề kiểm duyệt bằng lái vào thời điểm đặt thuê; Rentalcars.com có quyền từ chối đặt thuê nếu quý khách không đáp ứng điều kiện và điều khoản thuê xe của nhà cung cấp. Tất cả người lái xe phải mang theo bằng lái xe trong suốt thời gian thuê nhằm tuân theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền thuê cho trường hợp khách hàng bị từ chối thuê xe do không thể xuất trình bằng lái hoặc giấy chứng nhận không có hiệu lực. Vui lòng ghi nhận rằng Bằng Lái Xe Quốc Tế (IDP) / Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế (IDP) không thể thay thế bằng lái xe thông thường. Nếu được sử dụng, người lái xe bắt buộc phải có bằng lái hoặc giấy phép lái xe quốc tế với tên của họ trên đó và được sử dụng để xuất trình khi lấy xe.
Cập nhật Bằng lái xe Vương quốc Anh: Từ ngày 8/6/2015 bạn có thể cần các giấy tờ khác để nhận xe. Tìm hiểu thêm
Dung Tích Xe và Loại Xe
tất cả xe được bảo hiểm cho số lượng tối đa hành khách. Rentalcars.com không thể chấp nhận trách nhiệm cho xe không phù hợp dành cho tất cả hành khách và hành lý. Để được hướng dẫn vui lòng tham khảo trang web Rentalcars.com dành cho hành khách của nhóm xe sẵn sàng phục vụ. Rentalcars.com không thể chấp nhận trách nhiệm cho thuê xe bị từ chối ở thời điểm lấy xe hoặc ngược lại do kích thước quá khổ đối với xe.
Rentalcars.com không thể bảo đảm hãng xe cụ thể hoặc kiểu xe. Xe được hiển thị trên biên lai của bạn thì chỉ theo sự chỉ định và có thể có thêm phí cho kiểu xe tương tự thay thế hoặc nâng cấp xe.
Cung Cấp Xe
Công ty cho thuê xe có quyền từ chối cung cấp xe đến bất kỳ ai được xem là không phù hợp để lái xe hoặc người không thỏa tiêu chuẩn yêu cầu. Rentalcars.com sẽ không có trách nhiệm hoàn thành việc sắp xếp di chuyển, hoặc không trả lại tiền, đền bù hoặc bất kỳ chi phí khác mà bạn, người tuê, có thể phải trả.
Phàn Nàn
Nếu bạn, người thuê, không đáp ứng tiêu chuẩn đối với xe khi lấy, vui lòng báo cáo việc này đến công ty cho thuê xe. Thật khó khăn cho Rentalcars.com để đánh giá yêu cầu đối với tiêu chuẩn của xe của bạn nếu việc báo cáo này không được tiến hành trong khi thuê xe. Nếu bạn, người thuê, không đáp ứng với yêu cầu đó, vui lòng liên hệ phòng Quan Hệ Khách Hàng chúng tôi trong vòng 3 tháng của chu kỳ hoàn trả xe.
Chúng tôi hiểu rằng sẽ có tình huống bạn cảm thấy khiếu nại của mình chưa được giải quyết thỏa đáng, vì vậy nếu bạn không hài lòng với cách xử lý của chúng tôi, bạn có thể chuyển khiếu nại này tới bên cung cấp Các Phương Pháp Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế độc lập (Alternative Dispute Resolution); dịch vụ Dàn Xếp Các Khiếu Nại Nhỏ (Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) được công nhận bởi Hội Đồng Hòa Giải Dân Sự (Civil Mediation Council) và được liệt kê trong chỉ dẫn trên mạng của Bộ Tư Pháp về các nhà cung cấp dịch vụ hòa giải. Chúng tôi đặt ra mục tiêu giải quyết các tranh chấp của mình nội bộ, vì thế chúng tôi không có nghĩa vụ làm theo quy trình xử lý do bất kỳ bên giải quyết tranh chấp độc lập nào đặt ra. Bạn có thể sử dụng kênh trực tuyến của Ủy ban châu Âu (có thể truy cập tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/) để giải quyết tranh chấp của mình.
Vấn Đề Động Cơ/ Tai Nạn
Trong trường hợp xe hư hỏng hoặc vấn đề về động cơ, bạn, người thuê, phải gọi công ty cho thuê ngay. Công ty cho thuê phải cho phép sửa chữa hoặc thay thế xe. Nếu bạn, người thuê, gặp tai nạn, cảnh sát địa phương và công ty cho thuê PHẢI được liên lạc. Lưu giữ bản sao của tất cả hồ sơ liên quan khi bạn được yêu cầu hoàn tât. Nó được cần nếu bạn, người thuê, muốn đòi lại tiền.
Thuê xe của bạn thì tuân theo điều khoản và điều kiện của việc cho thuê được áp đặt bởi công ty cho thuê và theo luật hiện hành của quốc gia và/hoặc liên bang nơi mà xe được cho thuê. Bạn, người thuê, sẽ do đó tuân theo cả hai điều khoản của chúng tôi và của công ty cho thuê. Rentalcars.com không có trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với mất mát, thiệt hại, thay thế, trì hoãn hoặc thay đổi xuất phát từ xung đột dân sự, vấn đề tranh chấp, bao gồm tranh chấp kiểm soát đường hàng không, hoạt động khủng bố, tai họa tự nhiên và nguyên tử, cháy nổ hoặc điều kiện thời tiết bất lợi, vấn đề kỹ thuật không thể tránh với giao thông, đóng kín hoặc tắc nghẽn sân bay hoặc cảng, hủy chuyến bay và vấn đề tài chính liên quan đến hàng không.
Thông Tin Chung và Điều Khoản & Điều Kiện được nhận định là chính xác ở thời gian ấn hành.
Điều Khoản Hợp Đồng của bạn với Rentalcars.com
Mặc dù, bạn, người thuê, chọn đặt thuê, quan trọng rằng bạn cần phải hiểu như thế nào và khi nào một hợp đồng được hình thành. Những bước kỹ thuật được đòi hỏi cho một hợp đồng để được tạo ra thì như sau:
Khi chúng tôi cung cấp tham khảo giá qua điện thoại hoặc đặt dịch vụ chúng tôi trên trang web chúng tôi đang chào mời bạn, người thuê, để thực hiện giao dịch. Bạn, người thuê, không chấp nhận lời chào mời này cho đến khi bạn chấp nhận qua thỏa thuận trên ngôn ngữ nói hoặc ấn nút "Đặt Thuê Ngay".
Bạn, người thuê, đã chấp nhận lời chào mời của Rentalcars.com để mua dịch vụ khi mà bạn đã hoặc ấn nút "Đặt Thuê Ngay" hoặc chấp nhận qua ngôn từ. Rentalcars.com sẽ chấp nhận giao dịch này khi nó đã nhận đầy đủ thanh toán và đã gởi bạn, người thuê, biên lai xác nhận. Khi sự sắp xếp với nhà cho thuê xe là cho Rentalcars.com trở thành một đại lý, sự chấp nhận giao dịch của bạn là do Rentalcars.com hoạt động như là đại diện trên danh nghĩa công ty cung cấp xe.
Rentalcars.com có trách nhiệm đối với thiệt hại mà bạn, người thuê, trực tiếp chịu do Rentalcars.com phá hủy hợp đồng này nếu thiệt hại là hậu quả có thể thấy trước do việc Rentalcars.com phá hủy hợp đồng. Thiệt hại là thấy trước khi chúng có thể được cân nhắc bởi cả bạn và Rentalcars.com vào thời điểm hợp đồng của chúng ta được hình thành. Rentalcars.com không chịu trách nhiệm cho thiệt hại gián tiếp xảy ra như là ảnh hưởng phụ do mất mát hay thiệt hại chính và là không thể dự đoán được bởi bạn, người thuê, và Rentalcars.com chúng tôi không có nghĩa vụ đối với giới hạn mất mát của lợi nhuận hoặc chi phí cơ hội, mất thiện ý hoặc mất mát gây hậu quả lớn, thiệt hại hoặc chi phí.
Rentalcars.com không có trách nhiệm bởi chính nó hoặc bởi gián tiếp thông qua công ty cho thuê xe cho việc thất bại trong biểu hiện hoặc trì hoãn trong biểu hiện trách nhiệm của nó hoặc tuân theo việc cho thuê, biên lai, đặt thuê, cho thuê hoặc điều khoản và điều kiện, nếu và trong sự trình diễn bị trì hoãn, bị cản trở hoặc bị ngăn chặn trong những trường hợp bất khả kháng, có nghĩa rằng bất kỳ tình huống nào xảy ra ngoài sự kiểm soát của bên liên quan trong trường hợp nghi vấn. Trong trường hợp đó, tình trạng bất khả kháng duy trì cho đến 14 ngày liên tục, Rentalcars.com giải quyết việc đặt xe này, đặt thuê hoặc cho thuê bằng cách gởi thông báo 14 ngày đến bạn, người thuê xe, địa chỉ gởi hóa đơn ban đầu và hoàn trả tất cả số tiền đã thanh toán trước khi trường hợp bất khả kháng xảy ra.
Rentalcars.com có quyền hủy bỏ đặt xe khi thông báo hạn chế hoặc ngay lập tức trong những tình trạng cụ thể ví dụ tình trạng không trả nợ cho công ty cho thuê xe được. Trong tất cả trường hợp Rentalcars.com sẽ nổ lực sắp xếp để cung cấp nguồn xe thay thế nhưng ở những chu kỳ với nhu cầu thuê xe cao nó có thể không thể thực hiện được. Khi khách hàng đã đặt xe trả trước trọn gói và Rentalcars.com thông báo khách hang lên đến 48 giờ trước khi lấy xe khách hàng sẽ nhận lại tất cả số tiền đã trả. Trong những trường hợp không thể Rentalcars.com cung cấp một thông báo hủy đặt xe cho khách hang trả trước trọn gói trong vòng 48 giờ lấy xe Rentalcars.com sẽ hoàn trả tất cả tiền đã được thanh toán và bao gồm những thiệt hại không đoán trước đến khách hàng được xem như là hậu quả của việc Rentalcars.com phá hủy hợp đồng. Khi khách hàng đã đặt tiền cọc và Rentalcars.com thông báo khách hàng lên đến 7 ngày trước khi lấy xe khách hàng sẽ được hoàn lại tất cả tiền đã thanh toán. Khi Rentalcars.com cung cấp thông báo hủy bỏ đặt thuê đối với khách hàng đã đặt tiền cọc trong vòng 7 ngày lấy xe, Rentalcars.com sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền đã thanh toán và bao gồm chi phí do thiệt hại không dự đoán trước mà khách hàng phải chịu do hậu quả của việc Rentalcars.com phá hủy hợp đồng.
Điều Kiện Sử Dụng Trang Web
Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai sử dụng công cụ hay chương trình phần mềm được tích hợp trực tiếp hay gián tiếp, hoặc nổ lực tích hợp với trang web này, để khôi phục lại nội dung, và hoặc bất kỳ dữ liệu khác, bao gồm giá cước. Chúng tôi ngăn cấm việc tích hợp, hoặc nổ lực ngăn chặn hoạt động của trang web này, bất kỳ hành vi nào được xem gây áp lực hoặc cản trở hoạt động của trang web chúng tôi phải được chấm dứt. Chúng tôi kiểm soát liên tục mọi người vào xem trang web, và bất kỳ hệ thống tự động nào, hoặc người nào tiến hành số lượng tìm kiếm mà không có lý do, mục đích lấy thông tin và/hoặc giá cước sẽ được chấm dứt, và được khóa khỏi trang web chúng tôi.
Việc bạn sử dụng trang web này chỉ định rằng bạn được ràng buộc bởi Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Trang Web.
Bảo Mật Dữ Liệu - Dữ Liệu Riêng Khách Hàng
Chính sách Bảo Mật
Tất cả thông tin cá nhân và thẻ credit được lưu trên trang web chúng tôi sẽ thông qua dịch vụ bảo mật sử dụng trung tâm mã hóa 128-bit để bảo vệ thông tin của bạn, trình duyệt của bạn sẽ chỉ định rằng bạn đang sử dụng dịch vụ bảo mật, bằng cách hiển thị biểu tượng móc khóa ở vị trí dưới cùng trên trình duyệt của bạn, biểu tượng này sẽ được hiển thị ở vị trí được khóa, để chỉ định rằng bạn đang sử dụng dịch vụ bảo mật. Đặc tính này chỉ được bật lên cho những trang web mà bạn có thể xem, hoặc điền vào thông tin cá nhân hoặc thông tin thanh toán.
Bảo Mật Dữ Liệu – Dữ Liệu Riêng Khách Hàng
Tên và Địa Chỉ khách hàng, chi tiết đặt thuê và địa chỉ email thì được lưu trong cơ sở dữ liệu trên Application và trung tâm CƠ Sở Dữ Liệu, dữ liệu không bao giờ được chia sẻ, được sử dụng, hoặc được bán cho người bên ngoài không thuộc Rentalcars.com mà không được chấp nhận. Địa chỉ khách hàng không bao giờ được sử dụng, tên khách hàng và địa chỉ email được sử dụng bởi phòng Sales và Marketing để gởi email khuyến mãi, email trả lời tham khảo giá và email chào mời đặc biệt đến khách hàng, thông qua hệ thống email Dream Mail (http://www.epsilon.com)
Đánh giá của khách hàng
Những đánh giá thực hiện xong có thể được tải lên trang web của chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là thông báo cho khách hàng về ý kiến của bạn liên quan đến dịch vụ và chất lượng của nhà cung cấp cho thuê xe, và được Rentalcars.com sử dụng một phần hoặc toàn bộ trên trang web, các hệ thống truyền thông xã hội, các bản tin, các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các ứng dụng di động hoặc các kênh khác do Rentalcars.com sở hữu, tổ chức quản lý, sử dụng hoặc kiểm soát. TravelJigsaw Limited bảo lưu quyền được tự ý điều chỉnh, từ chối hoặc loại bỏ các đánh giá.
Các đánh giá thể hiện ý kiến cá nhân của khách hàng TravelJigsaw Limited, những người đã điền một bảng câu hỏi sau khi kết thúc việc thuê xe. Những ý kiến này không nhất thiết phản ánh quan điểm của TravelJigsaw Limited.
Những điều khoản này thì được kiểm duyệt bởi luật của Anh Quốc và tòa án có quyền phán quyết đặc biệt.

Được bảo vệ theo Chỉ Thị Về Hoạt Động Du Lịch Theo Gói (Package Travel Directive)

Nếu bạn đặt thêm dịch vụ du lịch bổ sung từ một nhà cung cấp khác cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình qua một đường dẫn từ trang xác nhận của chúng tôi, bạn sẽ KHÔNG được hưởng các quyền lợi được áp dụng cho các gói nằm trong Chỉ thị (EU) 2015/2302.

Vì thế, TravelJigsaw Limited sẽ không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của các dịch vụ bổ sung này. Trong trường hợp bạn gặp vấn đề gì, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Tuy nhiên, nếu bạn đặt dịch vụ bổ sung qua đường link không quá 24 giờ sau khi nhận được xác nhận của TravelJigsaw Limited và những dịch vụ bổ sung này có giá trị từ 25% tổng giá tiền cả hai đặt chỗ, những dịch vụ du lịch này sẽ trở thành một phần của thỏa thuận du lịch liên kết. Trong trường hợp này, TravelJigsaw Limited có, theo yêu cầu của luật pháp EU, các biện pháp bảo vệ để hoàn tiền cho những dịch vụ bạn đặt với TravelJigsaw Limited mà không được thực hiện trong trường hợp TravelJigsaw Limited phá sản. Vui lòng lưu ý rằng biện pháp bảo vệ này không hoàn tiền trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ có liên quan bị phá sản.

TravelJigsaw Limited đã mua biện pháp bảo vệ trong trường hợp phá sản với Travel & General Insurance Services Limited (t&g), số đăng ký 02527363 và được mua bởi Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), số đăng ký 00070234. t&g và Hiscox được ủy quyền và hoạt động dưới sự điều lệ của Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (Financial Conduct Authority) và Cơ quan Luật lệ An toàn (Prudential Regulation Authority) (số 113849).

Khách có thể liên lạc pháp nhân này hoặc, nếu phù hợp, số điện thoại hỗ trợ khiếu nại của nhà chức trách có thẩm quyền 01702 811397 (Chủ hợp đồng có thể yêu cầu bản sao chính sách) nếu dịch vụ bị từ chối vì TravelJigsaw Limited bị phá sản.

Ghi chú: Biện pháp bảo vệ trong trường hợp phá sản này không áp dụng cho các bên khác ngoài TravelJigsaw Limited, là những hợp đồng vẫn có khả năng được thực hiện ngay cả khi TravelJigsaw Limited bị phá sản.

Chỉ thị (EU) 2015/2302 được đưa vào luật pháp quốc gia http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.