Là dịch vụ cho thuê xe trực tuyến lớn nhất thế giới nên chúng tôi có thể đưa ra mức giá tốt hơn bất cứ công ty nào. Chúng tôi hợp tác với mọi công ty cung cấp xe cho thuê hàng đầu trên thế giới, thương lượng được giá tốt chỉ dành riêng cho khách hàng của Rentalcars.com.

Điều đó thật đơn giản. Các công ty mà chúng tôi làm việc cùng chào các mức giá thấp hơn vì chúng tôi thu xếp quá nhiều giao dịch thuê xe. Khi chúng đôi đã bù đắp được chi phí, chúng tôi vẫn có thể chuyển phần tiết kiệm được sang cho bạn.

Nhưng đôi khi (rất hiếm khi) có ai đó chào một mức giá thấp hơn - và đây là việc chúng tôi muốn ở bạn. Nếu bạn tìm thấy một giao dịch tương đương nào với giá rẻ hơn, hãy cho chúng tôi biết!

Hãy cho chúng tôi biết ai, cái gì, ở đâu, và khi nào; cho chúng tôi biết họ đang tính giá bao nhiêu và chúng tôi sẽ chào mức giá rẻ hơn.

 
Vị Trí & Thời Gian
Lấy xe*
*được yêu cầu
Thông Tin Xe
*được yêu cầu
Thông tin đối thủ cạnh tranh
Phương thức*
*được yêu cầu
Thông tin cá nhân
Nếu bạn đã đăng ký với chúng tôi, hoặc chúng tôi đã gửi một bản chào giá, hãy điền số tham chiếu đăng ký của bạn
Chúng tôi nên liên lạc bạn như thế nào?*
*được yêu cầu
Điều Khoản và Điều Kiện

Chính sách Đảm bảo Khớp giá áp dụng cho các ưu đãi thuê xe trả trước tương đương từ những nhà cung cấp xe cho thuê độc lập khác. Chính sách chỉ có hiệu lực sau khi bạn đặt xe với chúng tôi và trước ngày thuê xe bắt đầu. Chính sách không được áp dụng cho các ưu đãi nằm trong chương trình khuyến mãi từ nhà cung cấp khác và các sản phẩm bảo hiểm. Vui lòng lưu ý "tương đương" ở đây nghĩa là giống nhau về mặt loại xe, ngày nhận và trả xe, (các) địa điểm, Điều khoản và Điều kiện, cùng bất kỳ phí liên quan nào (bao gồm phí thêm tài xế) hoặc các thiết bị bổ sung. Chẳng hạn, nếu giá của các nhà cung cấp khác cho lượt thuê có cùng địa điểm nhận và trả xe, nhưng giá của chúng tôi bao gồm phí một chiều thì sẽ không được xem là tương đương. Để yêu cầu giải quyết quyền lợi cho Chính sách Đảm bảo Khớp giá, bạn vui lòng hoàn tất biểu mẫu trên. Chúng tôi sẽ xác nhận Điều khoản và Điều Kiện của ưu đãi từ nhà cung cấp khác, sau đó sẽ liên lạc để cập nhật cho bạn. Các yêu cầu về Chính sách Đảm bảo Khớp giá sẽ được xử lý từ 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6, nhưng bạn vẫn có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bất kỳ lúc nào.