Là dịch vụ cho thuê xe trực tuyến lớn nhất thế giới nên chúng tôi có thể đưa ra mức giá tốt hơn bất cứ công ty nào. Chúng tôi hợp tác với mọi công ty cung cấp xe cho thuê hàng đầu trên thế giới, thương lượng được giá tốt chỉ dành riêng cho khách hàng của Rentalcars.com.

Điều đó thật đơn giản. Các công ty mà chúng tôi làm việc cùng chào các mức giá thấp hơn vì chúng tôi thu xếp quá nhiều giao dịch thuê xe. Khi chúng đôi đã bù đắp được chi phí, chúng tôi vẫn có thể chuyển phần tiết kiệm được sang cho bạn.

Nhưng đôi khi (rất hiếm khi) có ai đó chào một mức giá thấp hơn - và đây là việc chúng tôi muốn ở bạn. Nếu bạn tìm thấy một giao dịch tương đương nào với giá rẻ hơn, hãy cho chúng tôi biết!

Hãy cho chúng tôi biết ai, cái gì, ở đâu, và khi nào; cho chúng tôi biết họ đang tính giá bao nhiêu và chúng tôi sẽ chào mức giá rẻ hơn.

 
Vị Trí & Thời Gian
Lấy xe*
*được yêu cầu
Thông Tin Xe
*được yêu cầu
Thông tin đối thủ cạnh tranh
Phương thức*
*được yêu cầu
Thông tin cá nhân
Nếu bạn đã đăng ký với chúng tôi, hoặc chúng tôi đã gửi một bản chào giá, hãy điền số tham chiếu đăng ký của bạn
Chúng tôi nên liên lạc bạn như thế nào?*
*được yêu cầu
Điều Khoản và Điều Kiện

Chính sách Giá Cạnh Tranh áp dụng cho giá cước đặt thuê trả trước với đặt thuê xe cạnh tranh bởi những nhà cung cấp xe cho thuê độc lập khác ở Anh, tham khảo những nhà cung cấp được so sánh. Nó không được áp dụng đến xe trong tình trạng "theo yêu cầu" đối với Rentalcars.com hoặc với nhà điều hành mà chúng tôi đang có giá cạnh tranh. Nó thì được xem là hợp lệ trước hoặc sau khi đặt thuê cho đến ngày bắt đầu cho thuê, và không áp dụng cho chào mời khuyến mãi. Rentalcars.com sẽ cần xác nhận lại điều khoản và điều kiện của giá chào mời thay thế - một khi giá, nhà cung cấp & T&C đã được kiểm tra một thành viên của đội chúng tôi sẽ liên lạc bạn với thông tin cập nhật theo sự tham khảo của bạn. Rất quan trọng để ghi nhận rằng sự cạnh tranh là bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ một giá khác là dành cho thuê xe bên ngoài sân bay trong khi đó giá của Rentalcars.com là dành ở phi trường nó sẽ không được xem là sự cạnh tranh.Vui lòng ghi nhận rằng yêu cầu chính sách giá cạnh tranh thì được giải quyết trong khoảng 8am và 5pm, Thứ Hai đến Thứ Sáu - tuy nhiên yêu cầu có thể được gởi bất kỳ thời điểm nào thông qua mẫu đơn yêu cầu chính sách giá cạnh tranh trên trang web.