Podmínky pronájmu

Rentalcars.com je obchodní jméno společnosti Booking.com Transport Limited, která je společností s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu (číslo: 05179829), jejíž úřední sídlo je na adrese 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA. Tyto smluvní podmínky, společně se sdělením k ochraně osobních údajů a prohlášením o používání cookies, tvoří naši dohodu s vámi týkající se služeb poskytovaných naší společností v oblasti zabezpečování pronájmu vozidel. Pro vyloučení pochybností se termínem „vy“ rozumí hlavní řidič, osoba, která platí za pronájem a/nebo osoba, která provádí rezervaci. Vezměte na vědomí, že i když se výraz „vy“ může vztahovat na více než jednu osobu, smlouvu uzavíráme se všemi stranami, ale v případě potvrzené rezervace budeme moci hovořit pouze s hlavním řidičem. Tyto dokumenty jsou souhrnně označovány jako „naše podmínky“. Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy vázané na naše služby a veškeré jiné podmínky jsou vyloučeny. Žádné jednání ze strany společnosti Rentalcars.com nepředstavuje přijetí jakýchkoliv jiných podmínek. Přijetí služeb nebo podpis na jakékoliv smlouvě nebo dohodě se považuje za jednoznačný důkaz o vašem souhlasu s těmito podmínkami. Tyto podmínky můžeme čas od času změnit a vám se doporučuje sledovat naše webové stránky a zvážit všechny změny podmínek, které se na vás mohou vztahovat. Váš pronájem jakéhokoliv vozidla podléhá podmínkám smlouvy o pronájmu vozidel stanoveným danou autopůjčovnou a odpovídajícím zákonům země a/nebo státu, kde k pronájmu dochází. Na váš pronájem vozidla se také mohou vztahovat samostatná omezení.

Vozidlo vám poskytneme buď přímo, nebo jako zprostředkovatel. Naše postavení z hlediska naší činnosti závisí na našem vztahu s autopůjčovnou.

Tyto podmínky se týkají všech rezervací učiněných na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, a proto byste se měli seznámit s jejich obsahem. Jak naše podmínky, tak podmínky autopůjčoven, se kterými spolupracujeme, obsahují některé výluky a omezení odpovědnosti.

Vaše rezervace na těchto webových stránkách je podmíněna přijetím našich podmínek. Nesouhlasíte-li s některou jejich částí, nesmíte pokračovat v rezervaci. Potvrzením, že si přejete rezervovat vozidlo prostřednictvím těchto webových stránek, vyjadřujete, že jste naše podmínky četli, porozuměli jim a přijali je. Pokud některé z jejich částí úplně nerozumíte nebo máte-li nějaké dotazy k pronájmu vozidla nebo k jinému produktu, kontaktujte nás.

Potvrzení vaší rezervace a zpracování platby
Ve většině případů vaši rezervaci potvrdíme okamžitě prostřednictvím e-mailové adresy, která byla uvedena při rezervaci. Někdy však musíme vyčkat, až autopůjčovna potvrdí, že je vozidlo k dispozici. O této situaci vás budeme okamžitě informovat a částka za rezervaci bude na vaší platební kartě dočasně zablokována. Jakmile vaše vozidlo bude potvrzeno, budeme vás informovat a částka za rezervaci bude stržena z vaší karty.

Dokud vaše vozidlo nebude potvrzeno, můžete platbu kdykoliv zrušit. Stačí kliknout na tlačítko „Spravovat rezervaci“ v horní části naší stránky, zadat e-mailovou adresu uvedenou při rezervaci a číslo rezervace a poté kliknout na tlačítko „Zrušit rezervaci“. Částka na vaší kartě bude odblokována.

Velmi výjimečně se stává, že autopůjčovna není schopna potvrdit, že je vozidlo k dispozici. Pokud se tak stane, budeme vás informovat a odblokujeme peníze na vaší kartě.

Když na našich stránkách provedete rezervaci vozidla nebo jiného produktu, během následujících 48 hodin vám e-mailem zašleme potvrzení o dostupnosti. Potvrzení můžete obdržet i dříve, nejpozději však 24 hodin před termínem vyzvednutí. Následně vám zašleme potvrzení vaší rezervace.

Smlouvu obdržíte až poté, co bude vaše rezervace potvrzena a uhrazena. Veškerou korespondenci zašleme na adresu uvedenou při rezervaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nic z těchto ustanovení neopravňuje žádnou třetí stranu k výhodám či právům podle zákona Spojeného království o smlouvách týkajících se práv třetích stran – Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Přesnost informací
I když se snažíme zajistit přesnost informací na těchto webových stránkách, ani my, ani naše afilace, naši dodavatelé nebo zástupci neneseme žádnou odpovědnost za přesnost těchto informací. Je výhradně na vás, abyste zhodnotili správnost, úplnost a užitečnost všech informací poskytovaných na těchto webových stránkách.

Při vyzvednutí pronajatého vozidla musí být autopůjčovně předložena poukázka / elektronická poukázka společnosti Rentalcars.com. Neneseme odpovědnost za odmítnutí pronájmu, není-li předložena poukázka / elektronická poukázka.

Nemůžeme přijmout odpovědnost za žádné poplatky vzniklé v důsledku podepsání a přijetí dokumentů u přepážky v autopůjčovně.

Neneseme odpovědnost za nikoho, kdo řídí pod vlivem alkoholu/drog, způsobí záměrně škodu, řídí mimo vozovku nebo bez náležité péče a pozornosti. V takovýchto případech přijímáte při uplatnění nároku plnou odpovědnost. Tento výčet není úplný.

Co je/není zahrnuto v ceně?
Přečtěte si laskavě konkrétní podmínky týkající se pronájmu vozidla, které se vám zobrazí v průběhu provádění rezervace.

Pohonné hmoty a záloha u přepážky v autopůjčovně
Většina autopůjčoven bude na začátku pronájmu požadovat zálohu na pokrytí vaší spoluúčasti, jakýchkoliv dalších poplatků vzniklých v průběhu pronájmu a v některých případech také pohonných hmot. Ke složení zálohy bude obvykle požadována platná kreditní karta s dostatečnými disponibilními prostředky. Karta musí být vedena na jméno hlavního řidiče. Upozorňujeme, že ne všechny autopůjčovny přijímají stejné typy karet a při rezervaci a/nebo podpisu smlouvy o pronájmu vozidla byste měli zkontrolovat část „Důležité informace“ a ověřit, které typy karet budou akceptovány. V případě dalších dotazů nás kontaktujte. Je-li vozidlo a příslušenství vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo pronajato, a ve shodě s podmínkami pro pohonné hmoty, bude tato záloha navrácena po odevzdání vozidla (může trvat až 30 dní, než se částka znovu objeví na vaší kreditní kartě).

Některé autopůjčovny budou vyžadovat vrácení vozidla se stejným množstvím pohonných hmot, které bylo v nádrži při vyzvednutí. Jiné autopůjčovny mají podmínky pro pohonné hmoty zavedeny tak, že si musíte zakoupit první nádrž paliva a vozidlo můžete vrátit prázdné; v takovýchto případech zřejmě neobdržíte náhradu za nevyužité palivo.

Pokud si autopůjčovna účtuje pohonné hmoty, cena za tyto pohonné hmoty může být vyšší než na místní čerpací stanici.

Služby mimo pracovní dobu
Ve většině letištních lokalit bude zohledněna doba příletu a vozidlo bude předáno mimo běžnou pracovní dobu. Nicméně za tuto službu může být požadován příplatek, který bude splatný přímo autopůjčovně. Poté, co ve vašem požadavku na rezervaci potvrdíte čas vyzvednutí vozidla, vás budeme informovat, zda bude příplatek účtován. V případě, že z důvodu zpoždění letu je nutné vyzvednout vozidlo mimo běžnou pracovní dobu autopůjčovny, může autopůjčovna souhlasit s poskytnutím služeb mimo pracovní dobu. V takovém případě vás bude informovat o eventuálním poplatku. Nemůžeme přijmout dodatečnou odpovědnost v případech, kdy služba mimo pracovní dobu není možná, a proto doporučujeme, abyste si sjednali samostatné cestovní pojištění. Služby mimo pracovní dobu mohou poskytovat i autopůjčovny mimo letiště.

Minimální/maximální věkové omezení
Ve většině destinací je minimální věk pro pronájem vozidel 21 let. V některých autopůjčovnách a v některých zemích se na pronájem pro řidiče mladší 25 let a starší 65 let mohou vztahovat přirážky. Pokud byl při rezervaci uveden správný věk řidiče, budeme o takovýchto poplatcích informovat. U větších vozidel může být v určitých destinacích také vyžadován vyšší minimální věk. Máte-li v této věci jakékoliv dotazy, obraťte se na naše kontaktní středisko.

Další řidiči
Na další řidiče se mohou vztahovat poplatky k úhradě u přepážky autopůjčovny (není-li uvedeno jinak na poukázce / elektronické poukázce od společnosti Rentalcars.com). Toto si prosím ověřte s naším kontaktním střediskem.

Kalkulace denní sazby / období pronájmu / prodloužení pronájmu / pozdní odevzdání
Cena pronájmu vozidla bude potvrzena při rezervaci a vypočtena na základě 24 hodinových jednotek. Pokud si přejete prodloužit dobu pronájmu po vyzvednutí vozu nebo pokud vozidlo odevzdáte později, než je uvedeno na vaší poukázce / elektronické poukázce, smlouva o takovém prodloužení musí být vždy uzavřena přímo s autopůjčovnou a dobu navíc bude autopůjčovna účtovat v místní denní sazbě, která může být vyšší než sazby dohodnuté s námi v době rezervace. Autopůjčovna může také navíc účtovat pokutu za pozdní odevzdání. Podrobnosti o jakýchkoliv dalších platbách budou uvedeny ve vaší smlouvě s autopůjčovnou.

Pozdní vyzvednutí / předčasné odevzdání
Doba vašeho pronájmu začíná a končí datem a hodinou vyzvednutí a odevzdání vozidla, které jsou uvedeny ve vaší poukázce / elektronické poukázce. Bohužel nejsme schopni poskytnout náhradu za nevyužitý čas, pokud je vozidlo vyzvednuto pozdě nebo odevzdáno předčasně. Pokud se vám nepodaří vozidlo vyzvednout v dohodnutém termínu, musíte nás co nejdříve kontaktovat. Pokud tak neučiníte, nelze zaručit, že vozidlo bude stále k dispozici a nebudete mít nárok na vrácení peněz.

Jednosměrné cesty
Pronájem na jednosměrnou cestu musí být potvrzen předem a může se na něj vztahovat poplatek za jednosměrnou cestu, který se platí autopůjčovně. Jakmile obdržíme váš požadavek na rezervaci a potvrzení pronájmu na jednosměrnou cestu od autopůjčovny, budeme vás informovat o přibližné ceně.

Dětské sedačky a zvláštní požadavky
Dětské sedačky, střešní držáky (u některých vozidel nejsou k dispozici) a další položky „navíc“ jsou k dispozici na požádání ve většině destinací, avšak nelze je zaručit. Obvykle se za ně platí poplatek přímo autopůjčovně. Ve většině destinací je používání dětských sedaček požadováno zákonem. Upozornění: ne všechna vozidla jsou vybavena zadními bezpečnostními pásy. O tomto příslušenství se prosím poraďte s naším kontaktním střediskem. Požadavek na toto příslušenství by měl být vznesen při rezervaci.

Dodání a vyzvednutí
S některými autopůjčovnami se lze dohodnout na dodání vozidla na konkrétní adresu / vyzvednutí vozidla na konkrétní adrese. Pokud tomu tak je, může být za tuto službu účtován poplatek, který je splatný autopůjčovně. Poté, co ve vašem požadavku na rezervaci potvrdíte čas převzetí/odevzdání vozidla spolu s úplnými údaji o adrese, budeme vás informovat, zda se na tuto službu vztahuje poplatek. Upozornění: autopůjčovny obvykle nedodávají vozidla na adresy soukromého ubytování ani je zde nevyzvedávají.

Oblast cestování
Na překračování územních/státních/ostrovních hranic s pronajatým vozidlem se mohou vztahovat omezení, a proto našemu kontaktnímu středisku musíte při rezervaci oznámit, zda se k takovému kroku chystáte. K cestám do určitých zemí mohou být požadovány dodatečné dokumenty a je možné, že bude třeba uhradit místní poplatky. Omezení se také mohou týkat vzdálených oblastí, jako je australská pustina. Toto si prosím ověřte s naším kontaktním střediskem.

Stornování, nedostavení se a změny
Ve většině případů platí pro vaši rezervaci níže uvedené storno podmínky; měli byste si však ověřit podmínky autopůjčovny pro případ, že obsahují přísnější ustanovení.

Zrušení plně předplacených rezervací

 • V případě, že rezervaci zrušíte nejpozději 48 hodin před smluveným začátkem pronájmu, peníze, které jste zaplatili, vám budou vráceny.
 • V případě, že rezervaci zrušíte během 48 hodin před vyzvednutím vozidla, bude vám částka, kterou jste zaplatili, vrácena, nicméně od ní bude odečtena cena pronájmu za 3 dny:
  • pokud jste si vozidlo rezervovali na dobu kratší než 3 dny, nebudou účtovány žádné další poplatky, ale nedostanete žádnou náhradu.
 • Pokud se nedostavíte v dohodnutém termínu a/nebo neposkytnete veškerou potřebnou dokumentaci a/nebo nepředložíte kreditní kartu na jméno hlavního řidiče s dostatečným množstvím disponibilních prostředků na zálohu za vozidlo, autopůjčovna vám může vozidlo odmítnout. V případě, že k tomu dojde:
 • pokud nám zavoláte od přepážky, částka, kterou jste zaplatili, vám bude vrácena po odečtení ceny pronájmu za 3 dny,
 • pokud nám nezavoláte od přepážky, nedostanete žádnou náhradu.

Zrušení rezervace se zálohou

 • V případě, že rezervaci zrušíte nejpozději 48 hodin před smluveným začátkem pronájmu, peníze, které jste zaplatili, vám budou vráceny po odečtení zálohy.
 • V případě, že rezervaci zrušíte méně než 48 hodin předem, ale před smluveným začátkem pronájmu, peníze, které jste zaplatili, vám budou vráceny po odečtení zálohy nebo ceny pronájmu za 3 dny, podle toho, která částka je vyšší.
 • V případě, že jste si vozidlo rezervovali na dobu kratší než 3 dny, nebudou účtovány žádné další poplatky, ale nedostanete žádnou náhradu.

Nedostavení se
Výrazem „nedostavení se“ se rozumí, když:

 • chcete zrušit rezervaci, ale nesdělíte nám to před smluveným zahájením pronájmu, nebo
 • nevyzvednete vozidlo v dohodnutém termínu, nebo
 • nepředložíte dokumentaci, která je nutná k vyzvednutí vozidla, nebo
 • nepředložíte kreditní kartu na jméno hlavního řidiče s dostatečným množstvím disponibilních prostředků na zálohu za vozidlo.

Ve všech případech „nedostavení se“ nedostanete zpět nic z peněz, které jste zaplatili.

Autopůjčovna si vyhrazuje právo odmítnout vozidlo každému zákazníkovi, který se nedostaví včas s veškerou potřebnou dokumentací a kreditní kartou na jméno hlavního řidiče s dostatečným množstvím disponibilních prostředků na zálohu za vozidlo. V takovém případě, pokud nebyl pronájem stornován předem, nemá zákazník nárok na vrácení peněz.

Změny ve vaší rezervaci
Změny v rezervaci můžete provést kdykoliv před dobou smluvenou k vyzvednutí vozidla.

Pokud do doby vyzvednutí zbývá alespoň 48 hodin, změnu nejsnáze provedete tak, že přejdete do části „Spravovat rezervaci“ v pravém horním rohu.

Pokud potřebujete něco změnit v době kratší než 48 hodin před vyzvednutím, zavolejte nám.

Za změnu rezervace není účtován žádný správní poplatek, ale jakékoliv provedené změny mohou ovlivnit cenu pronájmu. Někdy (ne často) jediný způsob, jak můžeme změnit rezervaci, je rezervaci zrušit a provést novou. V takovém případě vám můžeme účtovat storno poplatek jménem autopůjčovny.

Změna rezervace z naší strany
Někdy může dojít k tomu, že vaši rezervaci musíme my nebo autopůjčovna změnit (po odsouhlasení). Ve všech těchto případech vás budeme informovat přiměřeně co nejdříve před vyzvednutím vozidla, a pokud navrhované změny budou nepřijatelné, bude vám nabídnuta plná náhrada. Za takových okolností však neneseme žádnou další odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé ztráty, které případně utrpíte v důsledku těchto změn.

Dokumentace
Vaše poukázka / elektronická poukázka bude obvykle k dispozici, jakmile bude přijata platba v plné výši a autopůjčovna potvrdí dostupnost vozidla. Upozorňujeme, že potvrzení určitých vozidel „na vyžádání“ může trvat déle, a v takovém případě vás budeme informovat. Pokud nelze vozidlo vyzvednout z důvodu nedostatečné dokumentace nebo nepředložení platné kreditní karty, bude to považováno za „nedostavení se“, což znamená, že nebudete mít nárok na vrácení zaplacených peněz. Ujistěte se, že cestujete se svou poukázkou / elektronickou poukázkou, svým řidičským průkazem platným v plném rozsahu a s ostatními doklady totožnosti. Po potvrzení dostupnosti vozidla si přečtěte část „Co budete potřebovat s sebou“ na vaší poukázce / elektronické poukázce a zjistěte, zda bude zapotřebí další dokumentace.

Řidičský průkaz
Každý řidič musí předložit řidičský průkaz platný v plném rozsahu, jehož držitelem je minimálně po dobu 1 roku (2 let v určitých destinacích; bude potvrzeno během rezervace). Prošlé nebo prozatímní řidičské průkazy jsou nepřípustné.

Naše kontaktní středisko musí být při rezervaci informováno o jakýchkoliv záznamech/bodech v řidičském průkazu. Na základě toho si vyhrazujeme právo odmítnout rezervaci v souladu s podmínkami autopůjčoven, s nimiž spolupracujeme.

Od 8. června 2015 musí každý řidič s řidičským průkazem vydaným orgánem DVLA (Driver and Vehicle Licensing Authority) v Anglii, Skotsku a Walesu nejpozději 21 dní před zahájením pronájmu navštívit stránku View Driving Licence. Další informace zjistíte zde. Každý řidič s řidičským průkazem nového typu (karta s fotografií) musí u přepážky autopůjčovny zároveň předložit doprovodný papírový doklad.

Při vyzvednutí vozidla musí každý z řidičů předložit svůj řidičský průkaz. Každá osoba řídící vozidlo musí mít řidičský průkaz po celou dobu pronájmu stále u sebe pro případnou kontrolu místními orgány.

V případě, že autopůjčovna odmítne poskytnout vozidlo z důvodu nepřiznání záznamů v řidičském průkazu nebo z důvodu nepředložení řidičského průkazu, doprovodného dokladu k řidičskému průkazu nebo požadovaných údajů o záznamech v průkazu, nebude poskytnuta žádná náhrada.

Upozorňujeme, že při řízení v zahraničí může být zapotřebí mít mezinárodní řidičský průkaz. Je povinností řidiče zkontrolovat, zda bude mezinárodní řidičský průkaz potřebovat. Mezinárodní řidičský průkaz nenahrazuje nutnost mít standardní řidičský průkaz. K pronájmu vozidla bude stále vyžadován řidičský průkaz platný v plném rozsahu na jméno hlavního řidiče a každý řidič, u kterého se vyžaduje zároveň i mezinárodní řidičský průkaz, musí mít oba doklady vždy u sebe. Pokud je zapotřebí mezinárodní řidičský průkaz, bez tohoto mezinárodního řidičského průkazu a vašeho standardního řidičského průkazu si nebudete moci vozidlo pronajmout.

Všichni řidiči si musí před převzetím vozidla přečíst podmínky autopůjčovny, protože u některých společností a v některých destinacích mohou platit další požadavky.

Důležité informace týkající se směnných kurzů
Vzhledem k fluktuaci směnných kurzů mějte na paměti, že částka účtovaná na vaši kreditní kartu se může lišit od ceny, kterou uvádíme v době, kdy souhlasíte s platbou za produkt nebo službu. Rozdíl (pokud existuje) bude záviset na změnách směnných kurzů v období mezi okamžikem rezervace a okamžikem, kdy se poplatek objeví ve výpisu z vaší kreditní karty. Podobně, pokud na váš účet vrátíme peníze, vrátíme vám částku ve výši, která byla původně naúčtována. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv výkyvy směnných kurzů, které vedou k vyšší nebo nižší náhradě, než byste očekávali.

Kapacita vozidla a kategorie vozidel
Všechna vozidla jsou pojištěna na maximální počet přepravovaných osob. Nemůžeme přijmout odpovědnost za případy, kdy vozidlo není vhodné pro všechny přepravované osoby a zavazadla. Informace o přibližné kapacitě u daných kategorií vozidel, které vám poslouží jako vodítko, naleznete na webových stránkách Rentalcars.com. Nemůžeme přijmout odpovědnost za případy, kdy autopůjčovna odmítne poskytnout vozidlo z důvodu příliš velkého počtu přepravovaných osob.

Nejsme schopni garantovat konkrétní značku nebo model vozidla. Vozidlo zobrazené na vaší poukázce / elektronické poukázce slouží pouze pro představu a autopůjčovna může namísto toho poskytnout jiné vozidlo, které je považováno za podobné nebo lepší.

Poskytování vozidel
Autopůjčovny si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí vozidla jakékoliv osobě, kterou považují za neschopnou řízení vozidla nebo která nesplňuje podmínky způsobilosti. Neneseme odpovědnost za to, že všechny aspekty vaší cesty proběhnou tak, jak jste si je zařídili a smluvili, ani za žádné náhrady, kompenzace nebo jakékoliv jiné náklady, které byste v takovém případě musely uhradit.

Stížnosti
Pokud nejste s pronájmem spokojeni, oznamte to co nejdříve je to možné, ale nejpozději do 3 měsíců od odevzdání vozidla, našemu týmu pro služby zákazníkům. Je pro nás obtížné vyhodnotit jakoukoliv stížnost týkající se vašeho pronájmu, pokud ji nepodáte při odevzdání vozidla. Ačkoliv při pronájmu vozidla vstupujete do smluvního vztahu s autopůjčovnou, pokusíme se vám pomoci, kdykoliv se vyskytne problém, a obrátíme se na autopůjčovnu vaším jménem.

Pokud způsob, jakým jsme vyřídili vaši stížnost, není k vaší plné spokojenosti, můžete podat formální stížnost u nezávislého poskytovatele alternativního řešení sporů (ADR). Chcete-li spor řešit prostřednictvím nezávislého poskytovatele řešení sporů ADR, můžete použít online platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a zde svoji stížnost nahrát. Pomocí tohoto postupu najdete vhodného poskytovatele ADR. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré spory se snažíme vyřešit interně a nejsme tedy povinni řešit spory mimosoudní cestou prostřednictvím nezávislé společnosti zabývající se mimosoudním řešením sporů.

Mechanické problémy / nehody
V případě poruchy vozidla nebo mechanických problémů musíte okamžitě kontaktovat autopůjčovnu. Daná autopůjčovna musí dát svolení k opravě nebo výměně vozidla. Stanete-li se účastníkem nehody, musíte kontaktovat místní policii a autopůjčovnu. Uschovejte si všechny příslušné dokumenty, které jste vyplnili. Budete je potřebovat v případě, že budete žádat náhradu od pojišťovny.

Váš pronájem jakéhokoliv vozidla podléhá podmínkám smlouvy o pronájmu vozidel stanoveným danou autopůjčovnou a odpovídajícím zákonům země a/nebo státu, kde k pronájmu dochází. Z toho důvodu se na vás budou vztahovat jak naše podmínky, tak podmínky autopůjčovny. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, poškození, zpoždění nebo změny vzniklé následkem občanských nepokojů, stávek včetně stávek pracovníků řízení leteckého provozu, teroristické činnosti, přírodní nebo jaderné katastrofy, požáru či nepříznivých povětrnostních podmínek, nevyhnutelných technických problémů s přepravou, uzavření nebo přetížení letišť nebo přístavů, zrušení pravidelných letů nebo finančního krachu letecké společnosti.

Podmínky vaší smlouvy se společností Rentalcars.com
Ať zvolíte jakýkoliv způsob rezervace, je důležité porozumět tomu, jak a kdy dochází k uzavření smlouvy. Technické kroky potřebné k uzavření smlouvy jsou následující. Když nabízíme ceny přes telefon nebo inzerujeme naše služby na našich webových stránkách, vyzýváme vás k tomu, abyste učinili nabídku k jejich koupi. K této nabídce z vaší strany nedojde, dokud tak neučiníte slovně nebo kliknutím na tlačítko „Rezervovat nyní“ na naší stránce „Podrobnosti platby“.

K nabídce ke koupi služeb z vaší strany dojde tehdy, jakmile tak učiníte slovně nebo kliknete na tlačítko „Rezervovat nyní“. Tato nabídka bude námi akceptována, jakmile obdržíme požadovanou platbu v plné výši a zároveň vám poskytneme vaši poukázku / elektronickou poukázku. V případě, že na základě dohody s autopůjčovnou jednáme jako zprostředkovatel, přijetí vaší nabídky provádíme jako zprostředkovatel jménem autopůjčovny.

Za ztráty, které utrpíte přímo v důsledku porušení této smlouvy z naší strany, neseme odpovědnost tehdy, jsou-li tyto ztráty předvídatelným důsledkem porušení smlouvy z naší strany. Ztráty jsou předvídatelné, bylo-li možné je očekávat jak námi, tak vámi při uzavření smlouvy. Neneseme odpovědnost za nepřímé ztráty, které vzniknou jako vedlejší jev hlavní ztráty nebo škody a které nebylo možné předvídat námi ani vámi; stejně tak neneseme odpovědnost mimo jiné za ztrátu zisku, ztrátu příležitosti, ztrátu dobré pověsti nebo za následné ztráty, škody a výdaje.

Neneseme odpovědnost sami ani zprostředkovaně skrze autopůjčovnu za neplnění nebo opožděné plnění jakýchkoliv našich závazků podle této rezervace, poukázky / elektronické poukázky, podmínek pronájmu nebo podmínek smlouvy, jestliže k plnění dojde opožděně, je ztížené nebo je mu zabráněno z důvodu vyšší moci, již dotyčná strana nemůže rozumným způsobem ovlivnit. V případě, že vyšší moc přetrvává po dobu delší než 14 po sobě jdoucích dní, můžeme zrušit a odvolat tuto rezervaci zasláním výpovědi se 14denní lhůtou na vaši původní fakturační adresu a vyplacením všech částek zaplacených před událostí způsobenou vyšší mocí.

Za určitých okolností, např. při nesolventnosti autopůjčovny, máme právo zrušit rezervaci s omezenou nebo okamžitou platností. Za všech okolností vynaložíme přiměřené úsilí na sjednání pronájmu jiného vozidla, nicméně v době zvýšené sezónní poptávky tato snaha nemusí být úspěšná. Má-li zákazník plně předplacenou rezervaci a my ho informujeme o zrušení do 48 hodin před vyzvednutím vozidla, zákazník obdrží zpět celou zaplacenou částku. Za nepravděpodobných okolností, kdy zákazníkovi s plně předplacenou rezervací zašleme výpověď během 48 hodin před vyzvednutím vozidla, vrátíme zaplacenou částku v plné výši a uhradíme další předvídatelné ztráty, které zákazníkovi vzniknou v důsledku porušení smlouvy z naší strany. Má-li zákazník rezervaci se zálohou a my ho informujeme o zrušení do 7 dní před vyzvednutím vozidla, zákazník obdrží zpět celou zaplacenou částku. V případě, že zákazníkovi, který má rezervaci se zálohou, zašleme výpověď během 7 dní před vyzvednutím vozidla, vrátíme zaplacenou částku v plné výši a uhradíme další předvídatelné ztráty, které zákazníkovi vzniknou v důsledku porušení smlouvy z naší strany.

Provádění rezervací a nákup nebo vyžádání produktů či služeb
Pokud si přejete provést rezervaci nebo zakoupit či vyžádat produkty nebo služby popsané na těchto webových stránkách, můžeme vás my nebo naši obchodní partneři požádat o poskytnutí určitých údajů týkajících se vaší rezervace nebo nákupu. Patří mezi ně mimo jiné údaje o kreditní kartě a další identifikovatelné údaje o vaší osobě. Jste srozuměni s tím, že s veškerými těmito údaji budeme nakládat způsobem popsaným v našem sdělení k ochraně osobních údajů. Souhlasíte s tím, že pro tento účel poskytnete pouze přesné, aktuální a úplné údaje. Souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré poplatky, které vám nebo jakýmkoliv uživatelům vašeho účtu, kreditní karty nebo jiného platebního mechanismu vzniknou, a to v sazbě nebo výši platné v době, kdy tyto poplatky vzniknou. Rovněž zodpovídáte za placení veškerých příslušných daní souvisejících s vašimi nákupy.

Před přijetím jakékoliv rezervace, nákupu nebo objednávky můžeme požadovat ověření předložených údajů. Není-li zákonem stanoveno nebo námi výslovně uvedeno jinak, mohou být ceny, sazby a dostupnost produktů nebo služeb měněny bez předchozího upozornění. Berete na vědomí, že rezervace, nákupy a služby podléhají dalším podmínkám stanoveným námi nebo autopůjčovnou, která poskytne vaše vozidlo.

Podmínky používání webových stránek
Je zakázáno používat jakékoliv zařízení nebo softwarový program k přímému nebo nepřímému propojení či k pokusu o propojení s těmito webovými stránkami s cílem načíst obsah a/nebo jakákoliv jiná data, včetně cen. Je rovněž zakázáno zasahovat nebo pokoušet se zasahovat do normálního fungování těchto webových stránek. Jakákoliv činnost, kterou považujeme za nepřípustnou zátěž našich systémů, bude ukončena. Neustále sledujeme každého, kdo vstupuje na naše webové stránky, a aktivity jakýchkoliv automatizovaných systémů nebo osob, které provádějí nepřiměřené množství vyhledávání s cílem získat přístup k informacím a/nebo cenám, budou ukončeny a těmto systémům/osobám bude zablokován přístup na naše webové stránky. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání.

Ochrana osobních údajů
Vaše soukromí je pro nás důležité. Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami našehoprohlášení o ochraně osobních údajů.

Použití souborů cookie a jiných sledovacích technologií
Můžeme používat soubory cookie a další technologie s cílem usnadnit a sledovat vaše využívání služeb nabízených na těchto webových stránkách a v souvislosti s naší e-mailovou komunikací. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zákaznická hodnocení
Vyplněná hodnocení mohou být nahrávána na naše webové stránky výhradně s cílem informovat zákazníky o vašem názoru na službu a kvalitu autopůjčovny a společnost Rentalcars.com je může částečně nebo v plném rozsahu využívat v rámci svých platforem, platforem sociálních médií, bulletinů, speciálních propagačních akcí, mobilních aplikací nebo jiných kanálů vlastněných, spravovaných, používaných nebo ovládaných společností Rentalcars.com. Odesláním hodnocení souhlasíte s výše uvedeným používáním vašeho hodnocení. Vyhrazujeme si právo upravit, odmítnout nebo odstranit hodnocení dle vlastního uvážení.

Recenze vyjadřují osobní názory zákazníků společnosti Rentalcars.com, kteří vyplnili dotazník po ukončení pronájmu. Tyto názory nemusí nutně představovat postoj společnosti Rentalcars.com.

V povoleném rozsahu se tyto smluvní podmínky řídí anglickými zákony pod soudní pravomocí soudů Anglie, jež není výlučná.

Znění uvedených Všeobecných informací a Podmínek je platné v době tisku.

Ochrana podle směrnice o souborných cestovních službách
Pokud si pro cestu nebo pobyt rezervujete další cestovní služby od jiného poskytovatele služeb prostřednictvím odkazu na naší stránce s potvrzením rezervace, NEBUDOU se na vás vztahovat práva přiznaná podle směrnice (EU) 2015/2302 cestujícím, kteří si pořídili souborné cestovní služby.

Společnost Rentalcars.com proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Pokud si však rezervujete další cestovní služby prostřednictvím takového odkazu do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od společnosti Rentalcars.com a tyto další cestovní služby představují nejméně 25 % celkové hodnoty obou rezervací, stanou se tyto cestovní služby součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost Rentalcars.com, jak to vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu pro případ vrácení peněz, které jste zaplatili společnosti Rentalcars.com za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Společnost Rentalcars.com má ochranu pro případ platební neschopnosti zajištěnu u pojišťovny Travel & General Insurance Services Limited (t&g), registrované pod číslem 02527363 a finančně jištěné společností Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), která je registrována pod číslem 00070234. Společnosti t&g a Hiscox jsou povoleny a regulovány britským úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority) a finančním regulačním úřadem (Prudential Regulation Authority, číslo 113849).

V případě, že cestujícím byly upřeny cestovní služby z důvodu platební neschopnosti společnosti Rentalcars.com, mohou se obrátit na tento subjekt nebo v případech, kdy je to relevantní, na telefonickou linku příslušného orgánu s tel. č. 01702 811397 (znění podmínek je dostupné na vyžádání pojistníka).

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami, než je společnost Rentalcars.com, jejichž podstata může být naplněna navzdory platební neschopnosti společnosti Rentalcars.com.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.