Ehtomme ja sääntömme

Rentalcars.com on Booking.com Transport Limitedin toiminimi. Booking.com Transport Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity osakeyhtiö (yritystunnus: 05179829), jonka rekisteröity toimipaikka on 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Yhdistynyt kuningaskunta. Nämä ehdot ja säännöt yhdessä tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme kanssa muodostavat sopimuksemme vuokraajan kanssa vuokra-autojen välityksessä tarjoamistamme palveluista. Epäselvyyksien välttämiseksi ”vuokraajalla” tarkoitetaan pääkuljettajaa, vuokran maksavaa henkilöä ja/tai varauksen tekevää henkilöä. Huomaa, että vaikka ”vuokraajalla” voidaan viitata useampaan kuin yhteen henkilöön ja sopimus tehdään kaikkien osapuolten kanssa, voimme keskustella vahvistetusta varauksesta ainoastaan pääkuljettajan kanssa. Näistä ehdoista ja säännöistä käytetään yhteisesti nimitystä ”ehtomme”. Nämä ehdot koskevat kaikkia palvelujemme tarjoamiseen liittyviä sopimuksia, ja ne sulkevat pois kaikki muut ehdot. Minkään Rentalcars.comin toimien ei katsota merkitsevän muiden ehtojen hyväksymistä. Palvelujen hyväksyminen tai sopimuksen allekirjoittaminen katsotaan kiistattomaksi todisteeksi näiden ehtojen hyväksymisestä. Ehtoja voidaan aika ajoin muuttaa, ja vuokraajaa kehotetaan tarkastamaan verkkosivuilta mahdolliset häntä koskeviin ehtoihin tehdyt muutokset. Autonvuokraukseen sovelletaan sekä autovuokraamon vuokraehtoja että sen maan ja/tai osavaltion asiaankuuluvia lakeja, jossa vuokraus tapahtuu. Autonvuokraukseen voidaan soveltaa myös yksittäisiä rajoituksia.

Vuokraaja saa auton meiltä joko suoraan tai edustajana. Ominaisuus, jossa toimimme, riippuu suhteestamme autovuokraamoon.

Nämä ehdot koskevat kaikkia varauksia, jotka vuokraaja tekee meiltä tällä sivustolla tai sen kautta, joten vuokraajan tulee varmistaa, että hän on tietoinen näiden ehtojen sisällöstä. Sekä meidän ehtoihimme että autovuokraamojen ehtoihin sisältyy joitakin poikkeuksia ja vastuunrajoituksia.

Varauksen tekeminen tällä sivustolla edellyttää ehtojen hyväksymistä. Jos vuokraaja ei hyväksy jotakin ehtojen osaa, hänen ei pidä tehdä varausta. Vahvistamalla haluavansa varata auton tämän sivuston kautta vuokraaja ilmaisee, että hän on lukenut ja ymmärtänyt ehtomme ja hyväksyy ne. Jos jokin asia jää epäselväksi tai jos autonvuokrauksesta tai jostakin muusta tuotteesta on kysyttävää, ota meihin yhteys.

Varauksen vahvistaminen ja maksun veloittaminen
Useimmissa tapauksissa vahvistamme varauksen välittömästi käyttämällä varauksen tekemisen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta. Toisinaan joudumme kuitenkin odottamaan vahvistusta auton saatavuudesta autovuokraamolta. Ilmoitamme tässä tapauksessa asiasta vuokraajalle välittömästi ja teemme katevarauksen vuokraajan maksukortille. Heti kun autovuokraamo vahvistaa auton, otamme yhteyttä vuokraajaan ja veloitamme maksun kortilta.

Maksun voi ”mitätöidä” milloin tahansa ennen kuin auto on vahvistettu. Tämän voi tehdä sivustomme yläosassa olevan ”Varauksen hallinta” -osion kautta ilmoittamalla varauksen yhteydessä antamansa sähköpostiosoitteen ja varausnumeron ja painamalla ”Peruuta varaus” -painiketta. Poistamme silloin kortille tehdyn katevarauksen.

Hyvin harvoissa tapauksissa autovuokraamo ei voi vahvistaa, että auto on saatavilla. Mikäli näin tapahtuu, ilmoitamme asiasta vuokraajalle ja poistamme kortille tehdyn katevarauksen.

Kun auto tai muu tuote varataan sivustollamme, vahvistamme sen saatavuuden sähköpostitse 48 tunnin kuluessa varauksen vastaanottamisesta (tai vähintään 24 tuntia ennen noutoaikaa). Lähetämme tämän jälkeen varausvahvistuksen.

Vuokraajalla on sopimus vasta sen jälkeen, kun olemme vahvistaneet varauksen ja veloittaneet maksun. Kaikki kirjeenvaihto lähetetään varauksen tekemisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Epäselvyyksien välttämiseksi mikään näissä ehdoissa ei oikeuta mitään kolmatta osapuolta Yhdistyneen kuningaskunnan kolmansien osapuolten sopimuksiin liittyviä oikeuksia koskevan Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain mukaisiin etuihin tai oikeuksiin.

Tietojen paikkansapitävyys
Vaikka Rentalcars.com pyrkii varmistamaan tämän sivuston tietojen paikkansapitävyyden, vuokraaja ei voi katsoa meidän eikä kumppaneidemme, toimittajiemme tai edustajiemme olevan vastuussa tietojen paikkansapitävyydestä. On yksin vuokraajan vastuulla arvioida tällä sivustolla tarjottujen tietojen paikkansapitävyys, täydellisyys ja hyödyllisyys.

Rentalcars.comin tosite/e-tosite on esitettävä autovuokraamolle vuokra-autoa noudettaessa. Emme ole vastuussa siitä, jos autovuokraamo kieltäytyy luovuttamasta autoa, koska tositetta/e-tositetta ei ole voitu esittää.

Emme voi ottaa vastuuta mistään kuluista, joita vuokraajalle aiheutuu auton vuokrauspisteessä allekirjoitetuista ja hyväksytyistä asiakirjoista.

Rentalcars.com ei ole myöskään vastuussa siitä, jos kuljettaja ajaa alkoholin/huumeiden vaikutuksen alaisena, aiheuttaa tahallista vahinkoa, ajaa maastossa tai ajaa ilman tarvittavaa huolellisuutta. Vuokraaja on täysin vastuussa näihin liittyvistä vaateista. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

Mitä hintaan sisältyy / ei sisälly?
Tämä tieto löytyy auton vuokrausta koskevista erityisehdoista, jotka ovat luettavissa varausprosessin yhteydessä.

Polttoaine ja vakuusmaksut auton vuokrauspisteessä
Useimmat autovuokraamot vaativat vuokrauksen alussa vakuusmaksun, joka kattaa omavastuun, vuokrauksen aikana mahdollisesti syntyneet veloitukset ja joissakin tapauksissa polttoaineen. Vakuusmaksua varten vaaditaan yleensä voimassa oleva luottokortti, jolla on riittävästi katetta. Kortin on oltava pääkuljettajan nimissä. Huomaa, että kaikissa autovuokraamoissa ei hyväksytä samoja korttityyppejä, joten vuokraajan tulee tarkastaa ”Tärkeitä tietoja” -osiosta ja/tai vuokrasopimuksesta varausta tehdessään, mitkä korttityypit hyväksytään. Jos tästä on kysyttävää, ota meihin yhteys. Mikäli auto ja lisävarusteet palautetaan samassa kunnossa kuin ne vuokrattiin ja polttoainekäytännön mukaisesti, tämä vakuus palautetaan auton palauttamisen jälkeen (voi kestää jopa 30 päivää, kunnes rahat näkyvät taas luottokortilla).

Jotkut autovuokraamot vaativat, että auton tankissa on palautettaessa sama määrä polttoainetta kuin siinä oli autoa noudettaessa. Toisten autovuokraamojen polttoainekäytäntöjen mukaan vuokraajan on ostettava alkuun tankillinen polttoainetta ja auton voi palauttaa tankki tyhjänä. Tässä tapauksessa käyttämättömästä polttoaineesta ei välttämättä anneta hyvitystä.

Mikäli autovuokraamo veloittaa polttoaineesta, sen kustannukset voivat olla korkeammat kuin paikallisella huoltoasemalla.

Palvelu aukioloaikojen ulkopuolella
Useimmat lentoasemien vuokrauspisteet palvelevat asiakkaita lentojen aikoina, ja autoja voi noutaa tavanomaisten toimiston aukioloaikojen ulkopuolella. Tästä palvelusta voidaan kuitenkin veloittaa lisämaksu, joka maksetaan suoraan autovuokraamolle. Ilmoitamme mahdollisesta palvelumaksusta asiakkaan vahvistaessa varauspyynnössään, mihin aikaan auto noudetaan. Mikäli auton nouto tapahtuu autovuokraamon tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella lennon myöhästymisen vuoksi, autovuokraamo saattaa tarjota palveluaan aukioloaikojen ulkopuolella, ja he ilmoittavat siinä tapauksessa mahdollisesti veloitettavasta maksusta. Rentalcars.com ei ole vastuussa siitä, jos palvelua ei tarjota toimiston aukioloaikojen ulkopuolella, ja vuokraajaa kehotetaan hankkimaan tätä varten erillinen matkavakuutus. Myös muut kuin lentoasemilla sijaitsevat autojen vuokrauspisteet voivat tarjota palvelua toimistoaikojen ulkopuolella.

Kuljettajan ikärajoitukset
Useimmissa kohteissa vuokraajalle asetettu vähimmäisikä on 21 vuotta. Tietyissä maissa tietyt autovuokraamot voivat periä lisämaksun, jos kuljettaja on alle 25-vuotias tai yli 65-vuotias. Ilmoitamme mahdollisesta lisämaksusta, kun asiakas on varausvaiheessa ilmoittanut meille kuljettajan oikean iän. Suuremman kokoluokan autoissa kuljettajan vähimmäisikä voi olla joissakin kohteissa korkeampi. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, jos sinulla on tähän asiaan liittyviä kysymyksiä.

Lisäkuljettajat
Autovuokraamot voivat periä lisäkuljettajista lisämaksun, joka maksetaan auton vuokrauspisteessä (ellei Rentalcars.comin tositteessa/e-tositteessa ole toisin mainittu). Asiakaspalvelumme antaa lisätietoja.

Päivähinnan laskeminen / vuokra-aika / vuokra-ajan pidentäminen / palauttaminen myöhässä
Autonvuokrauksen hinta vahvistetaan varauksen yhteydessä ja veloitetaan 24 tunnin jaksoilta. Jos vuokra-aikaa halutaan pidentää auton noutamisen jälkeen tai jos auto palautetaan tositteessa/e-tositteessa mainittua ajankohtaa myöhemmin, sopimus tästä vuokra-ajan pidentämisestä on tehtävä aina suoraan autovuokraamon kanssa ja autovuokraamo veloittaa lisäajasta paikallisen päivittäisen hinnan, joka voi olla korkeampi kuin Rentalcars.comin kanssa varaushetkellä sovittu hinta. Autovuokraamo voi myös veloittaa lisämaksun myöhässä palautetusta autosta; tiedot lisämaksuista löytyvät vuokraajan ja autovuokraamon välisestä sopimuksesta.

Myöhäinen nouto / aikainen palautus
Auton vuokra-aika alkaa ja päättyy tositteessa/e-tositteessa mainittuina nouto- ja palautuspäivämäärinä ja -aikoina. Rentalcars.com ei voi valitettavasti tarjota hyvitystä käyttämättömästä ajasta, jos auto noudetaan myöhemmin tai palautetaan aikaisemmin. Jos autoa ei voida noutaa sovittuna päivänä ja ajankohtana, meihin on otettava yhteyttä niin pian kuin mahdollista. Muussa tapauksessa emme voi taata, että auto on edelleen saatavilla, eikä vuokraajalla ole oikeutta hinnan palautukseen.

Yksisuuntainen vuokraus
Yksisuuntaiset vuokraukset täytyy vahvistaa etukäteen ja niistä voidaan veloittaa yksisuuntainen maksu, joka maksetaan autovuokraamolle. Ilmoitamme tämän maksun suuruuden, kun olemme vastaanottaneet varauspyynnön ja saaneet autovuokraamolta vahvistuksen yksisuuntaisesta vuokrauksesta.

Lasten turvaistuimet ja erityispyynnöt
Useimmissa vuokrauspisteissä lasten turvaistuimia, kattotelineitä (ei saatavilla kaikkiin autoihin) ja muita lisävarusteita on saatavilla pyynnöstä, mutta emme voi taata niiden saatavuutta. Näistä veloitetaan yleensä maksu, joka maksetaan autovuokraamolle. Useimmissa kohteissa lasten turvaistuin on lain mukaan pakollinen. Huomaa, että kaikissa automalleissa ei ole välttämättä turvavöitä takaistuimella. Asiakaspalvelumme antaa lisätietoja varusteista. Varusteita koskevat pyynnöt tulee tehdä varauksen yhteydessä.

Vuokra-auton toimitus- ja noutopalvelu
Jotkut autovuokraamot voivat toimittaa auton ilmoitettuun osoitteeseen tai noutaa sen sieltä. Tästä palvelusta voidaan veloittaa maksu, joka maksetaan suoraan autovuokraamolle. Ilmoitamme mahdollisesta maksusta, kun vuokraaja on vahvistanut varauspyynnössään auton nouto-/palautusajat sekä täydelliset osoitetiedot. Huomaa, että autovuokraamot eivät tavallisesti toimita tai nouda autoja yksityisistä kotiosoitteista.

Ajoalueet
Auton viemiseen eri valtioon/osavaltioon/saarelle voi liittyä rajoituksia. Mikäli tätä suunnitellaan, siitä on ilmoitettava asiakaspalveluumme varauksen yhteydessä. Tiettyihin maihin matkustaminen voi edellyttää lisäasiakirjoja ja siihen voi liittyä paikallisia maksuja. Myös syrjäisille seuduille, kuten Australian takamaille, ajamiseen voi liittyä rajoituksia. Tästä voi kysyä asiakaspalvelustamme.

Peruutukset, saapumatta jättämiset ja muutokset
Useimmissa tapauksissa varauksiin sovelletaan jäljempänä esitettyä peruutuskäytäntöä. Vuokraajan tulee kuitenkin tarkastaa autovuokraamon ehdot, sillä heidän käytäntönsä voi olla meidän käytäntöämme rajoittavampi.

Etukäteen täysin maksetun varauksen peruuttaminen

 • Varauksesta maksettu hinta palautetaan, jos varaus peruutetaan vähintään 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua.
 • Jos varaus peruutetaan 48 tunnin sisällä noutoajasta, maksettu hinta palautetaan, mutta siitä vähennetään kolmen vuorokauden vuokraus.
  • Jos auto on varattu alle kolmeksi vuorokaudeksi, vuokraajalta ei veloiteta lisämaksua, mutta maksettua hintaa ei palauteta.
 • Jos vuokraaja jättää saapumatta sovittuna päivänä ja ajankohtana ja/tai hänellä ei ole esittää kaikkia tarvittavia asiakirjoja ja/tai hänellä ei ole pääkuljettajan nimissä olevaa luottokorttia, jolla on riittävästi katetta auton vakuusmaksua varten, autovuokraamo voi kieltäytyä luovuttamasta autoa. Tässä tilanteessa:
 • mikäli vuokraaja soittaa meille auton vuokrauspisteestä, hänen maksamansa hinta palautetaan, mutta siitä vähennetään kolmen vuorokauden vuokraus.
 • mikäli vuokraaja ei soita meille auton vuokrauspisteestä, hintaa ei palauteta.

Ennakkomaksullisen varauksen peruuttaminen

 • Jos varaus peruutetaan vähintään 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, maksettu hinta palautetaan, mutta siitä vähennetään maksettu ennakkomaksu.
 • Jos varaus peruutetaan alle 48 tuntia etukäteen mutta ennen vuokra-ajan alkua, maksettu hinta palautetaan, mutta siitä vähennetään joko ennakkomaksu tai kolmen vuorokauden vuokraus sen mukaan, kumpi niistä on suurempi.
 • Jos auto on varattu alle kolmeksi vuorokaudeksi, vuokraajalta ei veloiteta lisämaksua, mutta maksettua hintaa ei palauteta.

Saapumatta jättäminen
Saapumatta jättämisellä tarkoitetaan sitä, että vuokraaja:

 • haluaa peruuttaa varauksen, mutta ei ilmoita meille asiasta ennen vuokra-ajan alkua.
 • ei nouda autoa sovittuna päivänä ja ajankohtana.
 • ei esitä asiakirjoja, joita auton noutaminen edellyttää.
 • ei esitä pääkuljettajan nimissä olevaa luottokorttia, jolla on riittävästi katetta auton vakuusmaksua varten.

Saapumatta jättämisen ollessa kyseessä maksettua maksua ei palauteta.

Autovuokraamo pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä luovuttamasta autoa asiakkaalle, joka ei saavu ajoissa mukanaan kaikki tarvittavat asiakirjat sekä pääkuljettajan nimissä oleva luottokortti, jolla on riittävästi katetta auton vakuusmaksua varten. Jos vuokrausta ei ole peruutettu etukäteen, asiakkaalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta hinnan palautukseen.

Muutokset (varauksen muuttaminen)
Varaukseen voi tehdä muutoksia milloin tahansa ennen auton noutoaikaa.

Jos noutoaikaan on vähintään 48 tuntia, helpoin tapa tehdä muutoksia on sivustomme oikeassa yläkulmassa olevan ”Varauksen hallinta” -osion kautta.

Jos muutoksia halutaan tehdä, kun noutoaikaan on alle 48 tuntia, meihin tulee ottaa yhteyttä puhelimitse.

Varauksen muuttamisesta ei veloiteta hallinnollista maksua, mutta muutoksilla voi olla vaikutusta vuokraushintaan. Joskus (ei usein) meidän on mahdollista muuttaa varausta ainoastaan peruuttamalla aiempi varaus ja tekemällä uusi varaus, missä tapauksessa voimme veloittaa autovuokraamon puolesta peruutusmaksun.

Rentalcars.comin varaukseen tekemät muutokset
Joskus Rentalcars.com tai autovuokraamo voi joutua tekemään muutoksia varaukseen (hyväksymisen jälkeen). Tilanteen ollessa tämä ilmoitamme asiasta niin pian ennen noutoa kuin se on kohtuullisesti mahdollista, ja mikäli vuokraaja ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, hänen maksunsa palautetaan kokonaisuudessaan. Näissä olosuhteissa emme ole kuitenkaan vastuussa suorista tai epäsuorista menetyksistä, joita vuokraajalle voi muutosten seurauksena aiheutua.

Asiakirjat
Tosite/e-tosite tulevat tavallisesti saataville silloin, kun maksu on vastaanotettu kokonaisuudessaan ja autovuokraamo on vahvistanut auton. Huomaa, että tiettyjen autoja koskevien toiveiden vahvistaminen voi kestää kauemmin, ja mikäli näin on, ilmoitamme asiasta. Mikäli autoa ei ole mahdollista noutaa, koska asiakirjoja tai asianmukainen luottokortti puuttuu, se käsitellään saapumatta jättämisenä, eikä vuokraajalla ole oikeutta maksetun summan palautukseen. Vuokraajan tulee varmistaa, että hänellä on mukanaan tosite/e-tosite, voimassa oleva kansallinen ajokortti sekä muu henkilötodistus. Kun auto on vahvistettu, tarkasta tositteesi/e-tositteesi ”Mitä tarvitsen mukaan” -osiosta, tarvitaanko muita asiakirjoja.

Ajokortti
Jokaisella kuljettajalla on oltava voimassa oleva ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään yhden vuoden (kaksi vuotta tietyissä kohteissa; tämä vahvistetaan varausprosessin yhteydessä). Vanhentuneita tai väliaikaisia ajokortteja ei hyväksytä.

Autoa varatessa asiakaspalveluumme on ilmoitettava mahdollisista ajokorttiin liittyvistä rajoituksista. Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä varauksen niiden perusteella niiden autovuokraamojen ehtojen mukaisesti, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

 1. kesäkuuta 2015 alkaen jokaisen kuljettajan, jonka ajokortin on myöntänyt DVLA (Driver and Vehicle Licensing Authority) Englannissa, Skotlannissa tai Walesissa, on käytävä View Driving Licence -sivulla viimeistään 21 päivää ennen vuokra-ajan alkua. Lisätietoa löytyy napsauttamalla tästä. Jokaisen kuljettajan, jolla on uudentyyppinen valokuvallinen ajokortti, on esitettävä myös sen paperinen vastine auton vuokrauspisteessä.

Jokaisen kuljettajan on esitettävä ajokorttinsa autoa noudettaessa. Heidän on lisäksi pidettävä ajokorttiaan mukanaan koko vuokrajakson ajan paikallisten viranomaisten mahdollista tarkistusta varten.

Maksettua hintaa ei palauteta, jos autovuokraamo kieltäytyy luovuttamasta autoa ilmoittamatta jätettyjen rajoitusten vuoksi tai jos vuokraajalla ei ole esittää ajokorttia, sen vastinetta tai rajoituksiin liittyviä vaadittavia tietoja.

Huomaa, että ulkomailla ajamiseen voidaan tarvita kansainvälinen ajokortti. On kuljettajan vastuulla tarkistaa, tarvitseeko hän kansainvälisen ajokortin. Kansainvälinen ajokortti ei korvaa varsinaista ajokorttia: auton vuokraamiseen tarvitaan sen lisäksi pääkuljettajan nimissä oleva voimassa oleva ajokortti, ja jokaisella kuljettajalla, jolta vaaditaan kansainvälinen ajokortti, on oltava molemmat asiakirjat aina mukanaan. Silloin kun kansainvälinen ajokortti vaaditaan, vuokra-autoa ei voi noutaa ilman sekä sitä että omaa ajokorttia.

Jokaisen kuljettajan on luettava auton tarjoavan autovuokraamon ehdot ennen auton noutamista, sillä joillakin vuokraamoilla ja joissakin kohteissa niissä voi olla lisävaatimuksia.

Tärkeää tietoa valuuttakursseista
Huomaa, että valuuttakurssien vaihtelusta johtuen luottokortilta veloitettava summa voi poiketa siitä Rentalcars.comin ilmoittamasta hinnasta, jonka vuokraaja on hyväksynyt maksavansa tuotteesta tai palvelusta. Mahdollinen hintojen välinen ero riippuu valuuttakurssien muutoksista varaushetken ja sen hetken välillä, jolloin veloitus näkyy luottokorttilaskussa. Jos palautamme rahaa vuokraajan tilille, palautamme niin ikään tarkalleen alun perin veloitetun summan, emmekä ole vastuussa valuuttakurssien vaihteluista, joiden johdosta saatu palautus voi olla odotettua suurempi tai pienempi.

Auton koko ja luokka
Kaikki autot on vakuutettu enimmäismäärälle matkustajia. Emme ole vastuussa siitä, jos auto ei ole sopiva kaikille matkustajille ja matkatavaroille. Rentalcars.comin sivustolta löytyy tietoa eri autoluokkien tilavuuksista. Emme ole vastuussa siitä, jos autovuokraamo kieltäytyy luovuttamasta autoa liian suuren matkustajamäärän vuoksi.

Emme voi myöskään taata tiettyä automerkkiä tai -mallia. Tositteeseen/e-tositteeseen merkitty automalli on ainoastaan suuntaa-antava ja autovuokraamo voi tarjota sen sijasta toisen samankaltaisen tai paremman auton.

Auton luovuttaminen
Autovuokraamot pidättävät itsellään oikeuden kieltäytyä luovuttamasta autoa henkilölle, jota he eivät pidä soveltuvana kuljettamaan autoa tai joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Emme ole vastuussa matkajärjestelyjen toteutumisesta emmekä maksun palautuksesta, hyvityksestä emmekä muista kustannuksista, joita vuokraaja saattaa tällaisessa tapauksessa joutua maksamaan.

Valitukset
Mikäli vuokraaja on tyytymätön vuokraukseen, asiasta tulee ilmoittaa asiakaspalvelutiimillemme niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa auton palauttamisesta. Vuokrausta koskevien vaateiden arviointi on vaikeaa, jos tätä ei tehdä siinä vaiheessa, kun autoa palautetaan. Vaikka autonvuokrausta koskeva sopimussuhde on vuokraajan ja autovuokraamon välinen, pyrimme aina auttamaan ongelmatilanteissa ottamalla yhteyttä autovuokraamoon vuokraajan puolesta.

Jos vuokraaja ei ole täysin tyytyväinen tapaan, jolla olemme käsitelleet valituksen, hän voi halutessaan tehdä virallisen valituksen riippumattomalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä valituksen voi tehdä Euroopan komission verkkoalustan kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä menettely auttaa löytämään sopivan riidanratkaisuelimen. Huomaa, että koska pyrimme ratkaisemaan riita-asiat sisäisesti, emme ole velvollisia toimimaan riippumattoman riidanratkaisuelimen riidanratkaisumenettelyn mukaisesti.

Tekniset viat / liikenneonnettomuudet
Mikäli auto menee rikki tai siinä ilmenee teknisiä vikoja, autovuokraamolle on soitettava välittömästi. Autovuokraamolta on saatava lupa korjauksia tai korvaavaa ajoneuvoa varten. Mikäli vuokraaja joutuu liikenneonnettomuuteen, hänen on otettava yhteys paikalliseen poliisiin ja autovuokraamoon. Kaikista asiaankuuluvista asiakirjoista, joita vuokraajaa pyydetään täyttämään, tulee pitää kopiot. Ne voivat olla tarpeen, mikäli halutaan esittää vaateita.

Autonvuokraukseen sovelletaan sekä autovuokraamon vuokraehtoja että sen maan ja/tai osavaltion asiaankuuluvia lakeja, jossa vuokraus tapahtuu. Vuokraajaa koskevat näin ollen sekä meidän ehtomme että autovuokraamon ehdot. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista, uudelleenjärjestelyistä, viivästyksistä tai muutoksista, jotka johtuvat kansalaislevottomuuksista, työmarkkinakiistoista mukaan lukien lennonjohdon kiistoista, terroritoiminnasta, luonnonmullistuksista tai ydinonnettomuuksista, tulipalosta tai epäsuotuisista sääolosuhteista, kuljetuksiin liittyvistä väistämättömistä teknisistä ongelmista, lentoasemien tai satamien sulkemisesta tai ruuhkautumisesta, reittilentojen peruuntumisesta tai lentoyhtiöiden taloudellisista vaikeuksista.

Vuokraajan ja Rentalcars.comin välisen sopimuksen ehdot
Varaustavasta riippumatta on tärkeää ymmärtää, miten ja milloin sopimus syntyy. Sopimuksen syntyminen edellyttää seuraavia teknisiä vaiheita. Antaessamme hintoja puhelimitse tai asettaessamme palvelujamme verkkosivustollemme tarjoamme vuokraajille mahdollisuuden ostaa kyseiset palvelut. Vuokraaja ei ole hyväksynyt tarjousta ennen kuin hän hyväksyy sen suullisesti tai napsauttaa ”Maksutiedot”-sivullamme olevaa ”Varaa nyt” -painiketta.

Vuokraajan katsotaan hyväksyneen tarjous palvelujemme ostamisesta hyväksyttyään sen joko suullisesti tai napsautettuaan ”Varaa nyt” -painiketta. Meidän katsotaan hyväksyneen kyseinen tarjous silloin, kun olemme vastaanottaneet tarvittavan maksun ja myöntäneet vuokraajalle tositteen/e-tositteen. Jos olemme sopineet autovuokraamon kanssa, että toimimme heidän edustajanaan, hyväksymme vuokraajan tarjouksen autovuokraamon edustajana heidän puolestaan.

Rentalcars.com on velvollinen korvaamaan vuokraajalle aiheutuneet menetykset, jotka johtuvat siitä, että Rentalcars.com rikkoo tätä sopimusta, jos nämä menetykset ovat ennakoitavissa oleva seuraus sopimuksen rikkomisesta. Menetykset ovat ennakoitavia, jos ne ovat sopimuksen solmimishetkellä sekä vuokraajan että Rentalcars.comin aavistettavissa. Rentalcars.com ei vastaa epäsuorista menetyksistä, jotka ilmenevät pääasiallisen menetyksen tai vahingon sivuvaikutuksena ja jotka eivät ole meidän ja vuokraajan ennakoitavissa. Emme myöskään vastaa rajoituksetta tulojen menetyksestä, mahdollisuuksien menetyksestä, liikearvon menetyksestä emmekä välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista.

Rentalcars.com ei ole vastuussa itse eikä välillisesti autovuokraamojen kautta siitä, että tämän varauksen, tositteen/e-tositteen, vuokrauksen tai ehtojen mukaisia velvoitteita ei täytetä tai että niiden täyttäminen viivästyy mikäli ja siltä osin kuin velvoitteiden täyttämisen viivästyminen, vaikeutuminen tai estyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure), kun tällä ilmauksella tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, johon asianomainen osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli 14 peräkkäisenä päivänä, Rentalcars.com voi irtisanoa tai perua varauksen ilmoittamalla asiasta vuokraajan alkuperäiseen laskutusosoitteeseen 14 päivän ennakkovaroituksella ja palauttamalla kaikki ennen ylivoimaista estettä maksetut summat.

Tietyissä tilanteissa Rentalcars.comilla on oikeus peruuttaa varaus lyhyemmällä ennakkoilmoitusajalla tai välittömästi, kuten esimerkiksi siinä tapauksessa, että autovuokraamo on maksukyvytön. Pyrimme aina kaikin kohtuullisin keinoin järjestämään vaihtoehtoisen auton, mutta se ei ole välttämättä mahdollista ajanjaksoina, jolloin kysyntä on suurta. Mikäli asiakas on maksanut varauksen kokonaisuudessaan etukäteen ja me ilmoitamme asiakkaalle perumisesta vähintään 48 tuntia ennen noutoaikaa, asiakkaalle palautetaan koko hänen maksamansa summa. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että ilmoitamme varauksen perumisesta 48 tunnin sisällä noutoajasta asiakkaalle, joka on maksanut varauksen kokonaisuudessaan etukäteen, palautamme asiakkaalle koko hänen maksamansa summan ja katamme muut ennakoitavissa olevat menetykset, joita asiakkaalle aiheutuu sen seurauksena, että Rentalcars.com on rikkonut sopimuksen. Mikäli asiakas on maksanut varauksesta ennakkomaksun ja me ilmoitamme asiakkaalle perumisesta vähintään seitsemän vuorokautta ennen noutoaikaa, asiakkaalle palautetaan koko hänen maksamansa summa. Mikäli ilmoitamme varauksen perumisesta seitsemän vuorokauden sisällä noutoajasta asiakkaalle, joka on maksanut varauksesta ennakkomaksun, palautamme asiakkaalle koko hänen maksamansa summan ja katamme muut ennakoitavissa olevat menetykset, joita asiakkaalle aiheutuu sen seurauksena, että Rentalcars.com on rikkonut sopimuksen.

Varausten tekeminen ja tuotteiden tai palvelujen ostaminen tai pyytäminen
Mikäli asiakas haluaa tehdä varauksia tai ostaa tai pyytää tällä sivustolla kuvattuja tuotteita tai palveluja, Rentalcars.com (tai yhteistyökumppanimme) voi pyytää asiakkaalta tiettyjä varaukseen tai ostoon liittyviä tietoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta luottokorttitietoja ja tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja. Käsittelemme kyseisiä tietoja tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla. Vuokraaja sitoutuu antamaan tähän tarkoitukseen vain paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja. Vuokraaja sitoutuu maksamaan kaikki hänelle tai hänen tilinsä, luottokorttinsa tai muun maksutavan käyttäjälle aiheutuvat maksut niillä vuokrilla tai hinnoilla, jotka ovat voimassa maksujen syntyessä. Myös kaikkien ostoksiin liittyvien verojen maksaminen on vuokraajan vastuulla.

Voimme joutua tarkistamaan toimitetut tiedot ennen varauksen, oston tai tilauksen hyväksymistä. Ellei laki toisin edellytä tai ellemme nimenomaisesti toisin mainitse, tuotteiden tai palveluiden hinta, vuokra ja saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vuokraaja hyväksyy, että varauksiin, ostoihin ja palveluihin voidaan soveltaa meidän tai auton tarjoavan autovuokraamon asettamia lisäehtoja.

Verkkosivuston käyttöehdot
Kaikenlainen laitteiden tai ohjelmistojen käyttö, jolla puututaan tai pyritään puuttumaan suoraan tai epäsuorasti tämän sivuston suorittamaan sisällön ja/tai muiden tietojen, kuten hintojen, hakuun, on kiellettyä. Lisäksi on kiellettyä puuttua tai pyrkiä puuttumaan tämän sivuston normaaliin toimintaan; kaikki toiminnot, joiden katsotaan aiheuttavan järjestelmälle kohtuutonta kuormitusta tai rasitusta, keskeytetään. Valvomme jatkuvasti kaikkia verkkosivustomme käyttäjiä, ja tietojen ja/tai hintojen saamiseksi kohtuuttomia hakumääriä suorittavien automaattisten järjestelmien tai henkilöiden toiminta keskeytetään ja verkkosivustojemme käyttö estetään näiltä järjestelmiltä/henkilöiltä. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Tietosuoja
Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää. Käyttämällä tätä sivustoa asiakas hyväksyy tietosuojaselosteemme ehdot.

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö
Voimme käyttää evästeitä ja muita tekniikoita helpottamaan ja seuraamaan tällä sivustolla tarjottavien palveluiden käyttöä sekä sähköpostikommunikoinnin yhteydessä. Lisätietoja saa tietosuojaselosteestamme.

Asiakasarvioinnit
Sivustollemme voidaan ladata arviointeja, joiden yksinomaisena tarkoituksena on kertoa asiakkaille toisten asiakkaiden mielipiteistä palvelustamme ja autovuokraamon laadusta. Rentalcars.com voi käyttää arviointeja kokonaisuudessaan tai osittain alustoillaan, sosiaalisen median alustoilla, uutiskirjeissä, erikoistarjousten yhteydessä, mobiilisovelluksissa tai muissa Rentalcars.comin omistamissa, isännöimissä, käyttämissä tai hallitsemissa kanavissa. Lähettämällä arvioinnin asiakas hyväksyy sen edellä mainitun käytön. Pidätämme oikeuden muokata, estää tai poistaa arviointeja oman harkintamme mukaan.

Arvioinnit ovat Rentalcars.comin asiakkaiden henkilökohtaisia mielipiteitä, joita he ovat ilmaisseet autonvuokrauspalvelun käytön jälkeen täyttämässään kyselyssä. Nämä mielipiteet eivät välttämättä edusta Rentalcars.comin näkemyksiä.

Lainsäädännön sallimissa rajoissa näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakia ja ne kuuluvat Englannin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan piiriin.

Yleiset tiedot ja ehdot olivat paikkansapitäviä niiden julkaisuhetkellä.

Pakettimatkadirektiivin mukainen suoja
Jos varaat matkaasi tai lomaasi varten lisämatkapalveluita toiselta palveluntarjoajalta vahvistussivumme linkin kautta, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.

Rentalcars.com ei siis ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ota mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan.

Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja linkin kautta viimeistään 24 tunnin kuluessa Rentalcars.comilta saamastasi varausvahvistuksesta, ja näiden lisämatkapalvelujen hinta on vähintään 25 % kummankin varauksen yhteishinnasta, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa Rentalcars.comilla on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan Rentalcars.comille suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että Rentalcars.comista on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.

Rentalcars.com on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan Travel & General Insurance Services Limitediltä (t&g), jonka rekisteröintinumero on 02527363 ja jonka takaa Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), rekisteröintinumero 00070234. t&g ja Hiscox toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority- ja Prudential Regulation Authority -valvontaviranomaisten sääntelyn alla (rekisterinumero 113849).

Matkailijat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen asiakastukeen numerossa +44 1702 811397 (kopio vakuutuskirjasta on pyynnöstä saatavilla vakuutuksenottajalta), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Rentalcars.comin maksukyvyttömyyden vuoksi.

Huom: tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Rentalcars.comin kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Rentalcars.comin maksukyvyttömyydestä huolimatta.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.