Nasze Warunki Umowy

Rentalcars.com jest nazwą handlową firmy Booking.com Transport Limited, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer: 05179829), z siedzibą pod adresem 100 New Bridge Street, Londyn, EC4V 6JA. Niniejsze zasady i warunki, wraz z informacją o ochronie prywatności i oświadczeniem o plikach cookie stanowią naszą umowę z Państwem, dotyczącą świadczonych przez nas usług w zakresie wynajmu samochodów. Aby uniknąć wątpliwości, sformułowanie „Państwo” odnosi się do głównego kierowcy, osoby płacącej za wynajem i/lub osoby dokonującej rezerwacji. Należy pamiętać, że chociaż sformułowanie „Państwo” może odnosić się do więcej niż jednej osoby, zawieramy umowę ze wszystkimi stronami, ale w kwestii potwierdzonej rezerwacji będziemy komunikować się wyłącznie z głównym kierowcą. Wyszczególnione postanowienia zbiorczo określa się sformułowaniem „nasze warunki”. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie naszych usług z wyłączeniem wszystkich innych zasad i warunków. Żadnych działań ze strony Rentalcars.com nie należy uważać za akceptację jakichkolwiek innych warunków. Akceptacja usług lub podpisanie jakiejkolwiek umowy będzie uznane za rozstrzygający dowód akceptacji niniejszych warunków przez Państwo. Co pewien czas możemy zmieniać warunki i dlatego zaleca się, aby sprawdzali Państwo stronę internetową w celu uwzględnienia wszelkich zmian warunków, które mają wobec Państwa zastosowanie. Wynajem samochodu podlega zasadom i warunkom wynajmu samochodu określonym przez wypożyczalnię oraz odpowiednim przepisom prawa kraju i/lub regionu, w którym następuje wynajem. Mogą mieć również zastosowanie indywidualne ograniczenia w zakresie wynajmu samochodów.

Otrzymają Państwo samochód od nas bezpośrednio lub od nas jako agenta. Dostępny zakres możliwych działań zależy od naszych uzgodnień z wypożyczalnią samochodów.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich rezerwacji, których dokonują Państwo z nami na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, więc należy upewnić się, że są Państwo świadomi ich treści. Zarówno nasze warunki, jak i warunki wypożyczalni samochodów, z którymi współpracujemy, zawierają pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Państwa rezerwacja na tej stronie internetowej wymaga akceptacji naszych warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek z nich, nie należy kontynuować procesu rezerwacji. Potwierdzając zamiar zarezerwowania samochodu za pośrednictwem tej strony internetowej, proszę potwierdzić, że Państwo przeczytali, zrozumieli i akceptują nasze warunki. Jeśli jakakolwiek część warunków nie jest w pełni zrozumiała lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące wynajmu samochodu lub innego produktu, prosimy o kontakt z nami. 

Potwierdzenie rezerwacji i pobranie płatności
W większości przypadków Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona natychmiast, korzystając z adresu e-mail podanego przy dokonywaniu rezerwacji. W niektórych przypadkach musimy poczekać, aż wypożyczalnia samochodów potwierdzi dostępność samochodu. W takiej sytuacji natychmiast poinformujemy Państwa o tym i tymczasowo zablokujemy środki na Państwa karcie płatniczej. Gdy tylko dostępność samochodu zostanie potwierdzona, poinformujemy o tym Państwa i pobierzemy środki pieniężne ze wskazanej karty.

Do momentu potwierdzenia dostępności samochodu, płatność można anulować w każdej chwili. W tym celu należy kliknąć opcję „Zarządzaj rezerwacją” w górnej części naszej strony internetowej, wpisać adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji oraz numer rezerwacji, a następnie kliknąć opcję „Anuluj rezerwację”. Wówczas pieniądze zostaną odblokowane na Państwa karcie.

W bardzo rzadkich przypadkach wypożyczalnia samochodów nie może potwierdzić dostępności samochodu. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Państwa o tym fakcie i odblokujemy środki pieniężne na wskazanej karcie.

Podczas rezerwacji samochodu lub innego produktu na naszej stronie internetowej, w ciągu 48 godzin od rezerwacji (lub – jeśli wcześniej – co najmniej 24 godziny przed czasem odbioru samochodu) prześlemy Państwu e-mail z potwierdzeniem dostępności. Następnie wyślemy potwierdzenie rezerwacji.

Umowa nie zostanie zawarta, dopóki nie potwierdzą Państwo rezerwacji i nie zostanie pobrana płatność. Wszelką korespondencję wyślemy na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Aby uniknąć wątpliwości, żadne z postanowień niniejszych warunków nie uprawnia osób trzecich do jakichkolwiek korzyści lub praw wynikających z Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 roku (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).

Dokładność informacji
Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani my, ani nasi partnerzy, dostawcy lub agenci nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu dokładności tych informacji. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności i użyteczności wszystkich informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Kupon / eKupon Rentalcars.com należy okazać w wypożyczalni samochodów przy odbiorze wynajmowanego samochodu. Nie ponosimy odpowiedzialności za odrzucenie rezerwacji w razie nieokazania Kuponu / eKuponu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty powstałe w wyniku podpisania i zaakceptowania dokumentów w wypożyczalni samochodów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, powodującą umyślne szkody, ani za jazdę w warunkach terenowych lub jazdę bez należytej staranności i uwagi. Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za roszczenia z tego tytułu. Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. 

Co jest zawarte w cenie / wyłączone z ceny?
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami i warunkami wynajmu samochodu, które będą Państwu przedstawione podczas procesu rezerwacji. 

Paliwo i kaucje w wypożyczalni samochodów
Większość wypożyczalni samochodów wymaga w momencie rozpoczęcia wynajmu kaucji na pokrycie zobowiązań wynikających z udziału własnego w szkodzie, wszelkich opłat poniesionych podczas wynajmu oraz – w niektórych przypadkach – opłat za zakup paliwa. W celu złożenia kaucji zazwyczaj wymagane jest posiadanie ważnej karty kredytowej z dostępnymi środkami. Karta musi być wystawiona na imię i nazwisko głównego kierowcy. Należy pamiętać, że nie wszystkie wypożyczalnie samochodów akceptują te same typy kart i dlatego podczas dokonywania rezerwacji i/lub zawierania umowy najmu samochodu należy sprawdzić w sekcji „Ważne informacje”, które typy kart są akceptowane. Jeśli nadal mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli samochód i dodatkowe wyposażenie zostaną zwrócone w tym samym stanie, w jakim zostały wynajęte oraz zgodnie z polityką paliwową, kaucja zostanie zwrócona po zwróceniu samochodu (należy pamiętać, że zwrot środków pieniężnych na karcie kredytowej może potrwać do 30 dni).

Niektóre wypożyczalnie samochodów będą od Państwa wymagać zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaka znajdowała się w zbiorniku podczas przekazania samochodu. W innych wypożyczalniach może funkcjonować polityka paliwowa, w ramach której muszą Państwo zakupić pierwszy zbiornik paliwa z możliwością zwrotu samochodu z pustym zbiornikiem – w takim przypadku może nie obowiązywać zwrot kosztów za niewykorzystane paliwo.

W przypadku gdy wypożyczalnia samochodów pobiera opłaty za paliwo, koszt może być wyższy niż na lokalnej stacji benzynowej.

Usługa poza standardowymi godzinami pracy
W większości lokalizacji na lotniskach loty będą obsługiwane, a samochody dostarczane poza standardowymi godzinami pracy. Za tę usługę może być jednak pobierana dodatkowa opłata, która będzie płatna bezpośrednio na rzecz wypożyczalni samochodów. Po potwierdzeniu w rezerwacji czasu odbioru samochodu poinformujemy Państwa, czy opłata będzie naliczona. W przypadku, gdy opóźnienie lotu spowoduje, że odbiór samochodu nie będzie możliwy w standardowych godzinach pracy wypożyczalni, wypożyczalnia samochodów może zgodzić się na świadczenie usługi poza standardowymi godzinami pracy – w takim przypadku wypożyczalnia poinformuje Państwa o wszelkich opłatach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy usługi nie będą dostępne poza standardowymi godzinami pracy – dlatego zaleca się wykupienie niezależnego ubezpieczenia podróżnego. Również wypożyczalnie samochodów poza lotniskiem mogą świadczyć usługi poza standardowymi godzinami pracy. 

Ograniczenie związane z minimalnym/maksymalnym wiekiem
W większości lokalizacji minimalny wiek umożliwiający wynajem wynosi 21 lat. W niektórych wypożyczalniach samochodów oraz w niektórych krajach dla kierowców w wieku poniżej 25 lat lub powyżej 65 lat mogą obowiązywać dodatkowe opłaty – w przypadku złożenia zapytania o rezerwację z podaniem określonego wieku kierowcy poinformujemy o wszelkich prawdopodobnych opłatach. Minimalne wymagania wiekowe dla większych samochodów również mogą być wyższe w niektórych lokalizacjach. Informacje na ten temat można uzyskać w naszym Centrum Kontaktowym. 

Dodatkowi kierowcy
W przypadku dodatkowych kierowców mogą obowiązywać opłaty, które należy uiścić w punkcie wynajmu samochodów (o ile na Kuponie / eKuponie Rentalcars.com nie wskazano inaczej). Informacje na ten temat można uzyskać w naszym Centrum Kontaktowym. 

Kalkulacja stawek dziennych / okresy wynajmu / okres przedłużenia wynajmu / opóźniony zwrot
Cena wynajmu samochodu zostanie potwierdzona w momencie dokonywania rezerwacji i obliczona na podstawie 24-godzinnych jednostek. Jeśli chcą Państwo przedłużyć okres wynajmu po odebraniu samochodu lub jeśli samochód zwrócą Państwo później niż podano na Kuponie / eKuponie, umowa o takie przedłużenie będzie zawsze zawierana bezpośrednio z wypożyczalnią samochodów, a za dodatkowy czas zostanie naliczona przez wypożyczalnię samochodów opłata według lokalnej stawki dziennej, która może być wyższa niż stawki uzgodnione z nami w momencie dokonywania rezerwacji. Wypożyczalnia samochodów może również naliczyć dodatkową karę za opóźniony zwrot; szczegóły dotyczące wszelkich dodatkowych opłat zostaną zawarte w umowie z wypożyczalnią samochodów. 

Opóźniony odbiór / wcześniejszy zwrot samochodu
Wynajem rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami i godzinami odbioru i zwrotu wyszczególnionymi na Państwa Kuponie / eKuponie. Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić zwrotów środków pieniężnych za niewykorzystany czas, jeśli samochód zostanie odebrany z opóźnieniem lub zwrócony wcześniej. Jeśli nie będą Państwo w stanie odebrać samochodu w uzgodnionym czasie i terminie, bardzo ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z nami. W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że samochód będzie nadal dostępny, a Państwu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu pieniędzy. 

Wynajem samochodu z innym miejscem zwrotu
Wynajem samochodu z innym miejscem zwrotu musi być potwierdzony z wyprzedzeniem i może podlegać określonym opłatom, płatnym na rzecz wypożyczalni samochodów. O przybliżonych kosztach poinformujemy Państwa po otrzymaniu zapytania o rezerwację i otrzymaniu potwierdzenia od wypożyczalni samochodów w sprawie wynajmu z innym miejscem zwrotu. 

Foteliki dla dzieci i wymagania specjalne
Foteliki dla dzieci, bagażniki dachowe (niedostępne w niektórych samochodach) i inne „dodatkowe” elementy wyposażenia są dostępne na żądanie w większości lokalizacji, chociaż nie można tego zagwarantować. Zazwyczaj wiąże się to z opłatą na rzecz wypożyczalni samochodów. W większości lokalizacji foteliki dziecięce są wymagane przez prawo. Uwaga: tylne pasy bezpieczeństwa mogą nie być dostępne we wszystkich samochodach. Informacje na ten temat można uzyskać w naszym Centrum Kontaktowym. Zapytania o te elementy wyposażenia należy składać w momencie dokonywania rezerwacji. 

Dostarczenie i odbiór samochodu przez wypożyczalnię
Niektóre wypożyczalnie samochodów akceptują opcję dostarczenia na wskazany adres / odbioru samochodu ze wskazanego adresu. W takim przypadku może być pobierana opłata za tę usługę, płatna na rzecz wypożyczalni samochodów. Po potwierdzeniu godziny odbioru/zwrotu i kompletnego adresu w zapytaniu o rezerwację poinformujemy Państwa, czy będzie obowiązywać opłata. Uwaga: wypożyczalnie samochodów z reguły nie dostarczają ani nie odbierają samochodów z mieszkań prywatnych. 

Obszary prowadzenia pojazdów
Mogą mieć zastosowanie ograniczenia w przypadku przejazdu wynajętym samochodem do innego kraju/regionu/wyspy; dlatego w momencie dokonywania rezerwacji należy poinformować nasze Centrum Kontaktowe, czy zamierzają Państwo dokonać takiego przejazdu. Może być wymagana dodatkowa dokumentacja, a w przypadku podróży do niektórych krajów, mogą obowiązywać opłaty lokalne. Ograniczenia mogą także obowiązywać w odległych rejonach, takich jak Outback w Australii – informacje na ten temat można uzyskać w naszym Centrum Kontaktowym. 

Anulacje, nieodebranie samochodu oraz dokonywanie zmian
W większości przypadków poniższe zasady anulowania rezerwacji będą miały zastosowanie do Państwa rezerwacji, jednak należy sprawdzić warunki wypożyczalni samochodów, ponieważ mogą być one bardziej restrykcyjne.

Anulowanie rezerwacji w pełni opłaconych z góry

 • W przypadku anulowania rezerwacji na 48 lub więcej godzin przed rozpoczęciem wynajmu, wpłacone przez Państwo pieniądze zostaną zwrócone.
 • W przypadku anulowania rezerwacji w okresie 48 godzin przed odbiorem, pieniądze, które Państwo wpłacili, zostaną zwrócone z potrąceniem w wysokości kosztu 3 dni wynajmu:
  • jeśli zarezerwowali Państwo samochód na mniej niż 3 dni, nie będzie żadnych dodatkowych opłat, ale nie otrzymają Państwo zwrotu pieniędzy.
 • Jeśli nie odbiorą Państwo samochodu w uzgodnionym czasie i terminie i/lub nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów i/lub nie przedłożą karty kredytowej wystawionej na głównego kierowcę z wystarczającą ilością środków na kaucję za samochód, wypożyczalnia samochodów może odmówić wydania samochodu. W takim przypadku:
 • jeśli zadzwonią Państwo do nas z wypożyczalni samochodów, kwota, która została zapłacona, zostanie zwrócona z potrąceniem w wysokości kosztu wynajmu na 3 dni
 • jeśli nie zadzwonią Państwo do nas z wypożyczalni samochodów, zwrot pieniędzy nie będzie zrealizowany.

Anulowanie rezerwacji z kaucją

 • W przypadku anulowania rezerwacji na 48 lub więcej godzin przed rozpoczęciem wynajmu, wpłacone przez Państwo pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem kwoty kaucji.
 • W przypadku anulowania rezerwacji z wyprzedzeniem w okresie 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu, wpłacone przez Państwo pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem kwoty kaucji lub z potrąceniem w wysokości kosztu wynajmu na 3 dni w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
 • Jeśli zarezerwowali Państwo samochód na mniej niż 3 dni, nie będzie żadnych dodatkowych opłat, ale nie otrzymają Państwo zwrotu pieniędzy.

Nieodebranie samochodu
Nieodebranie samochodu (tzw. „no-show”) występuje wówczas, gdy Państwo:

 • chcą anulować rezerwację, ale nie poinformują nas o tym przed rozpoczęciem wynajmu, lub
 • nie odbiorą samochodu w ustalonym czasie i terminie, lub
 • nie dostarczą dokumentacji wymaganej do odbioru samochodu, lub
 • nie przedłożą karty kredytowej wydanej dla głównego kierowcy, z wystarczającymi środkami na kaucję za samochód.

We wszystkich przypadkach nieodebrania samochodu nie będzie dokonywany zwrot wpłaconych środków pieniężnych.

Wypożyczalnia samochodów zastrzega sobie prawo do odmowy wydania samochodu klientowi, który nie przybędzie na czas z kompletną niezbędną dokumentacją i kartą kredytową wydaną dla głównego kierowcy z wystarczającymi środkami na kaucję za samochód. W takim przypadku – o ile wynajem nie został odwołany z wyprzedzeniem – klient nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy. 

Zmiany w rezerwacji
Mogą Państwo dokonywać zmian w rezerwacji w dowolnym momencie przed odebraniem samochodu.

Jeśli czas odbioru nastąpi za co najmniej 48 godzin, najłatwiejszym sposobem dokonania zmian jest skorzystanie z opcji „Zarządzaj rezerwacją” w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli konieczne są zmiany, gdy czas do odbioru jest krótszy niż 48 godzin, należy skontaktować się z nami telefonicznie.

Zmiana rezerwacji nie wiąże się z żadną opłatą administracyjną, ale wszelkie dokonane zmiany mogą mieć wpływ na cenę wynajmu. W nieczęstych przypadkach jedyną możliwością zmiany rezerwacji jest jej anulowanie i dokonanie innej i w takim przypadku możemy obciążyć Państwa opłatą za anulowanie rezerwacji w imieniu wypożyczalni samochodów. 

Jeśli dokonamy zmian w Państwa rezerwacji
Czasami konieczne może okazać się wprowadzenie zmian w rezerwacji (po jej zaakceptowaniu) przez nas lub przez wypożyczalnię samochodów. O wszystkich takich przypadkach poinformujemy Państwa jak najszybciej przed odbiorem, a jeśli proponowane zmiany będą nie do przyjęcia, otrzymają Państwo pełny zwrot pieniędzy. Jednak w takich okolicznościach nie ponosimy żadnej dodatkowej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, jakie mogą Państwo ponieść w wyniku takich zmian. 

Dokumenty
Państwa Kupon / eKupon będzie zazwyczaj dostępny po otrzymaniu pełnej płatności i potwierdzeniu samochodu przez wypożyczalnię samochodów. Należy pamiętać, że potwierdzenie niektórych wymaganych samochodów może potrwać dłużej – w takim przypadku poinformujemy Państwa o tym fakcie. Jeśli samochód nie może zostać odebrany z powodu niekompletnych dokumentów lub niedostarczenia ważnej karty kredytowej, będzie to traktowane jako nieodebranie samochodu (no-show), co oznacza, że nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu zapłaconych pieniędzy. Proszę upewnić się, że podróżują Państwo z Kuponem / eKuponem, pełnym ważnym krajowym prawem jazdy i innym dokumentem tożsamości – prosimy sprawdzić sekcję „Co należy wziąć ze sobą” na Kuponie / eKuponie, gdy samochód zostanie potwierdzony, aby sprawdzić, czy wymagane są inne dokumenty. 

Prawo jazdy
Każdy kierowca musi posiadać pełne, ważne prawo jazdy, które posiada od co najmniej 1 roku (2 lat w niektórych lokalizacjach; zostanie to potwierdzone w czasie procesu rezerwacji). Tymczasowe prawa jazdy lub takie, które utraciły ważność, nie będą akceptowane.

Podczas rezerwacji samochodu należy powiadomić nasze Centrum Kontaktowe o wszelkich ograniczeniach / punktach karnych przypisanych do prawa jazdy; zastrzegamy sobie prawo do odmowy rezerwacji na tej podstawie, zgodnie z zasadami i warunkami wypożyczalni samochodów, z którymi współpracujemy.

Od 8 czerwca 2015 r. każdy kierowca posiadający prawo jazdy wydane przez DVLA (Driver and Vehicle Licensing Authority) w Anglii, Szkocji lub Walii powinien odwiedzić stronę View Driving Licence (Wyświetl prawo jazdy) nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wynajmu – aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę kliknąć tutaj. Każdy kierowca posiadający prawo jazdy w postaci nowo wydanej fotokarty musi również przedłożyć jego papierowy odpowiednik w wypożyczalni samochodów.

Przy odbiorze samochodu, każdy kierowca musi okazać swoje prawo jazdy. Kierowcy muszą mieć przy sobie prawo jazdy przez cały czas trwania wynajmu, do wglądu władz lokalnych.

Zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany, jeśli wypożyczalnia samochodów odmówi wydania samochodu z powodu nieujawnionych ograniczeń lub z powodu niemożności przedłożenia prawa jazdy, jego papierowego odpowiednika lub wymaganych informacji o ograniczeniach.

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu za granicą może wymagać międzynarodowego prawa jazdy. To kierowca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy międzynarodowe prawo jazdy będzie potrzebne. Międzynarodowe prawo jazdy nie zastępuje wymogu posiadania zwykłego prawa jazdy: do wynajęcia samochodu nadal wymagane będzie pełne prawo jazdy głównego kierowcy, a każdy kierowca potrzebujący międzynarodowego prawa jazdy musi mieć przy sobie oba dokumenty przez cały czas. Jeśli wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, nie będzie można odebrać wynajmowanego samochodu bez zwykłego prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy.

Wszyscy kierowcy muszą zapoznać się z zasadami i warunkami wypożyczalni samochodów przed odbiorem pojazdu, ponieważ w niektórych firmach i lokalizacjach mogą obowiązywać dodatkowe wymagania. 

Ważne informacje dotyczące kursów wymiany walut
Ze względu na wahania kursów wymiany walut należy pamiętać, że kwota obciążająca kartę kredytową może różnić się od wskazanej przez nas ceny podanej w momencie Państwa zgody na zapłatę za produkt lub usługę. Różnica (o ile wystąpi) będzie zależała od wahań kursów wymiany walut w okresie pomiędzy momentem dokonania rezerwacji a momentem odnotowania opłaty w wyciągu z karty kredytowej. Również wówczas, gdy zwrócimy jakiekolwiek pieniądze na Państwa konto, zwrócimy Państwu dokładną kwotę pobraną początkowo i nie odpowiadamy za jakiekolwiek wahania kursów wymiany walut, które spowodują zwiększenie lub zmniejszenie kwoty zwrotu względem kwoty oczekiwanej. 

Ładowność i klasa samochodu
Wszystkie samochody są ubezpieczone na maksymalną liczbę pasażerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której samochód będzie nieodpowiedni dla wszystkich pasażerów i bagażu. Jako wskazówek orientacyjnych proszę użyć strony internetowej Rentalcars.com, aby uzyskać przybliżone informacje na temat ładowności różnych klas samochodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której wypożyczalnia samochodów odmawia wydania samochodu, ponieważ liczba osób podróżujących jest zbyt duża.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować konkretnej marki lub modelu samochodu. Samochód wskazany na Kuponie / eKuponie służy jedynie jako wskazówka, a wypożyczalnia samochodów może zamiast tego dostarczyć inny samochód, który jest uważany za podobny lub lepszy.

Wydanie samochodu
Wypożyczalnie samochodów zastrzegają sobie prawo do odmowy wydania samochodu osobie, która nie nadaje się do jazdy lub nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych. Nie odpowiadamy za organizację podróży ani za zwroty kosztów, rekompensatę lub inne koszty, które będą Państwo musieli ponieść w takim przypadku. 

Reklamacje
W przypadku niezadowolenia z wynajmu prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zwrotu samochodu, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta. Trudno jest nam ocenić jakiekolwiek roszczenia dotyczące wynajmu, jeśli działanie nie zostanie podjęte w momencie zwrotu. Mimo że wynajmując samochód, zawierają Państwo umowę z wypożyczalnią samochodów, w razie jakichkolwiek problemów postaramy się pomóc, kontaktując się z wypożyczalnią samochodów w Państwa imieniu. 

Jeżeli sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Państwa reklamację, nie jest w pełni satysfakcjonujący, mogą Państwo złożyć formalną skargę u niezależnej jednostki ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jednostki ADR, mogą Państwo skorzystać z platformy internetowej Komisji Europejskiej w celu przesłania skargi, którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Procedura ta pomoże Państwu znaleźć odpowiednią jednostkę ADR. Zwracamy uwagę, że ponieważ naszym celem jest wewnętrzne rozwiązywanie sporów, nie jesteśmy zobowiązani do poddania się procedurze ADR prowadzonej przez jakąkolwiek niezależną jednostkę ADR. 

Awarie mechaniczne / wypadki
W przypadku awarii lub problemów mechanicznych należy niezwłocznie skontaktować się z wypożyczalnią samochodów. Wypożyczalnia samochodów musi udzielić upoważnienia do dokonywania napraw lub skorzystania z samochodów zastępczych. W razie wypadku należy skontaktować się z lokalną policją i wypożyczalnią samochodów. Należy zachować kopie wszystkich istotnych dokumentów, o których wypełnienie zostali Państwo poproszeni. Może to być potrzebne do dochodzenia roszczeń.

Wynajem samochodu podlega zasadom i warunkom wynajmu samochodu określonym przez wypożyczalnię oraz odpowiednim przepisom prawa kraju i/lub regionu, w którym następuje wynajem. W związku z tym będą Państwo podlegać zarówno naszym zasadom i warunkom, jak i zasadom i warunkom wypożyczalni samochodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zmiany, opóźnienia lub zmiany wynikające z konfliktów społecznych, sporów zbiorowych, w tym sporów dotyczących kontroli ruchu lotniczego, działalności terrorystycznej, klęski żywiołowej lub jądrowej, pożaru lub niekorzystnych warunków pogodowych, nieuniknionych problemów technicznych związanych z transportem, zamknięcia lub zatłoczenia lotnisk lub portów promowych, odwołania regularnych lotów lub trudności finansowych linii lotniczych.

Warunki umowy z Rentalcars.com
Niezależnie od sposobu dokonywania rezerwacji, ważne jest zrozumienie, jak i kiedy zawierana jest umowa. Kroki techniczne wymagane do zawarcia umowy są następujące. Podając cenę przez telefon lub wyszczególniając nasze usługi na naszej stronie internetowej, zachęcamy do złożenia oferty zakupu. Oferta nie będzie przyjęta, dopóki nie zrobią tego Państwo ustnie lub klikając przycisk „Rezerwuj teraz” na naszej stronie „Szczegóły płatności”.

Oferta będzie przez Państwo złożona, gdy zostanie to zrobione ustnie lub za pomocą kliknięcia przycisku „Rezerwuj teraz”. Przyjmiemy tę ofertę w momencie, gdy otrzymamy wymaganą zapłatę i udostępnimy Państwu Kupon / eKupon. W przypadku gdy dla określonej wypożyczalni samochodów działamy jako agent, Państwa oferta zostanie przez nas przyjęta jako agenta działającego w imieniu wypożyczalni samochodów.

Jesteśmy odpowiedzialni za straty, które Państwo poniosą bezpośrednio w wyniku zerwania przez nas tej umowy, jeśli straty są przewidywalną konsekwencją zerwania przez nas umowy. Straty są przewidywalne w sytuacji, w której mogą być uwzględnione przez Państwo, jak i przez nas w momencie zawierania naszej umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pośrednie, które są skutkiem ubocznym głównej straty lub szkody i które nie są przewidywalne dla Państwa i dla nas; nie ponosimy również odpowiedzialności za (między innymi) utratę zysków, utratę możliwości, utratę wartości firmy lub wynikowe straty, szkody lub koszty.

Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub za pośrednictwem wypożyczalni samochodów, za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej rezerwacji, Kuponu/eKuponu, wynajmu lub zasad i warunków, jeżeli i w takim zakresie, w jakim wykonanie jest opóźnione, utrudnione lub uniemożliwione przez siłę wyższą, co oznacza jakiekolwiek zdarzenie, na które dana strona nie ma wpływu. W przypadku gdy siła wyższa utrzymuje się dłużej niż 14 kolejnych dni, możemy wypowiedzieć i wycofać daną rezerwację, przesyłając powiadomienie na pierwotny adres rozliczeniowy, z 14-dniowym wyprzedzeniem, i dokonując zwrotu wszystkich kwot zapłaconych przed wystąpieniem siły wyższej.

Mamy prawo do anulowania rezerwacji po natychmiastowym lub ograniczonym zawiadomieniu o anulowaniu w pewnych okolicznościach, takich jak niewypłacalność wypożyczalni samochodów. W każdych okolicznościach dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć samochód alternatywny, ale w okresach dużego popytu może to nie być możliwe. W przypadku gdy klient dokona w pełni przedpłaconej rezerwacji i powiadomimy klienta na co najmniej 48 godzin przed odbiorem, klient otrzyma zwrot wszystkich zapłaconych pieniędzy. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy do klienta z całkowicie przedpłaconą rezerwacją prześlemy zawiadomienie o anulowaniu w okresie do 48 godzin przed odbiorem samochodu, zapewniamy pełny zwrot wszystkich zapłaconych pieniędzy i pokrycie innych przewidywalnych strat poniesionych przez klienta w wyniku zerwania przez nas umowy. W przypadku gdy klient dokona rezerwacji z kaucją i powiadomimy klienta na co najmniej 7 dni przed odbiorem samochodu, klient otrzyma zwrot wszystkich zapłaconych pieniędzy. W przypadku gdy do klienta, który wpłacił kaucję, prześlemy zawiadomienie o anulowaniu w okresie 7 dni przed odbiorem samochodu, zapewniamy pełny zwrot wszystkich zapłaconych pieniędzy i pokrycie innych przewidywalnych strat poniesionych przez klienta w wyniku zerwania przez nas umowy.

Dokonywanie rezerwacji i zakup lub zamawianie produktów lub usług
W przypadku zamiaru dokonania rezerwacji, zakupu lub zamówienia produktów lub usług wyszczególnionych na tej stronie internetowej, my (lub nasi partnerzy biznesowi) możemy poprosić o dostarczenie określonych danych wymaganych do dokonania rezerwacji lub zakupu – w tym (między innymi) informacji o karcie kredytowej i innych danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację. Akceptują Państwo, że wszelkie dane będą przez nas przetwarzane w sposób opisany w informacji o ochronie prywatności. Wyrażają Państwo zgodę, aby wszystkie podawane w tym celu dane były dokładne, aktualne i kompletne. Zgadzają się Państwo zapłacić wszelkie opłaty ponoszone przez Państwo lub innych użytkowników Państwa konta, karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności po stawce(-ach) lub cenie(-ach) obowiązującej w momencie poniesienia tych opłat. Będą również Państwo odpowiedzialni za opłacenie wszelkich obowiązujących podatków związanych z Państwa zakupami.

Może być wymagana weryfikacja przesłanych danych przed przyjęciem przez nas jakiejkolwiek rezerwacji, zakupu lub zamówienia. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub nie zostało to wyraźnie stwierdzone przez nas, cena, stawka i dostępność produktów lub usług może ulec zmianie bez uprzedzenia. Przyjmują Państwo do wiadomości, że rezerwacje, zakupy i usługi podlegają dodatkowym zasadom i warunkom narzuconym przez nas lub przez wypożyczalnię samochodów, która dostarcza samochód.

Warunki korzystania z witryny internetowej
Zabrania się wykorzystywania urządzeń lub oprogramowania do bezpośredniego lub pośredniego łączenia się lub prób łączenia się z tą stroną internetową w celu uzyskania zawartości i/lub innych danych, w tym cen. Zabrania się również ingerowania lub prób ingerowania w normalne funkcjonowanie tej strony internetowej; wszelkie działania, które uznamy za nadmiernie obciążające lub wykorzystujące nasze systemy, zostaną przerwane. Nieustannie monitorujemy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, a działania wszelkich zautomatyzowanych systemów lub osób prowadzących nieuzasadnioną ilość wyszukiwań, w celu uzyskania dostępu do informacji i/lub cen, zostaną przerwane, a dostęp tych systemów/osób do naszych stron internetowych zostanie zablokowany. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. 

Ochrona danych
Państwa prywatność jest dla nas bardzo istotna. Korzystając z tej strony internetowej, akceptują Państwo warunki określone w informacji o ochronie prywatności

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii monitorowania
Możemy używać plików cookie i innych technologii w celu ułatwienia i monitorowania korzystania z usług oferowanych na tej stronie internetowej oraz w związku z naszą komunikacją e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej informacji o ochronie prywatności. 

Recenzje klientów
Wypełnione recenzje mogą być zamieszczane na naszej stronie internetowej wyłącznie w celu informowania klientów o Państwa opinii o usługach i jakości wypożyczalni samochodów i będą wykorzystywane częściowo lub w całości przez Rentalcars.com na naszych platformach, w kanałach społecznościowych, biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach mobilnych lub innych kanałach będących własnością, hostowanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Rentalcars.com. Przesyłając recenzję, wyrażają Państwo zgodę na powyższe wykorzystanie recenzji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, odrzucenia lub usunięcia recenzji według własnego uznania.

Recenzje wyrażają osobiste opinie klientów Rentalcars.com, którzy wypełnili ankietę po zakończeniu wynajmu. Te opinie niekoniecznie reprezentują poglądy Rentalcars.com.

W zakresie, w jakim jest to dozwolone, niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu w ramach niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

Informacje ogólne oraz zasady i warunki są prawidłowe w momencie przekazania ich do druku. 

Ochrona na mocy dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży
Jeśli rezerwują Państwo dodatkowe usługi turystyczne u innego usługodawcy w ramach swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem łącza na naszej stronie z potwierdzeniami, NIE korzystają Państwo z praw dotyczących zorganizowanych podróży zgodnie z Dyrektywą (UE) 2015/2302. 

W związku z tym Rentalcars.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację tych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów prosimy o kontakt z odpowiednim usługodawcą. 

Jednak jeśli rezerwują Państwo dodatkowe usługi turystyczne za pośrednictwem łącza nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od Rentalcars.com, a wartość tych dodatkowych usług turystycznych wynosi 25% lub więcej łącznej wartości połączonych rezerwacji, te usługi turystyczne staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku Rentalcars.com, zgodnie z wymogami prawa UE, ma zapewnioną ochronę w celu zwrotu płatności dokonanych przez Państwo na rzecz Rentalcars.com za usługi niewykonane z powodu niewypłacalności Rentalcars.com. Należy pamiętać, że nie zapewnia to zwrotu pieniędzy w przypadku niewypłacalności określonego usługodawcy. 

Rentalcars.com wykupił ochronę na wypadek niewypłacalności w firmie Travel & General Insurance Services Limited (t&g), zarejestrowanej pod numerem 02527363 i objętej gwarancją firmy Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), zarejestrowanej pod numerem 00070234. Firmy t&g i Hiscox są autoryzowane i regulowane przez organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority oraz organ nadzoru ostrożnościowego Prudential Regulation Authority (numer 113849). 

Podróżujący mogą skontaktować się z infolinią ds. skarg tego podmiotu lub, w stosownych przypadkach, właściwego organu nadzorczego, pod numerem 01702 811397 (kopia polisy jest dostępna na żądanie ubezpieczającego), jeżeli odmówiono świadczenia usług z powodu niewypłacalności Rentalcars.com. 

Uwaga: Ochrona przed niewypłacalnością nie obejmuje umów ze stronami innymi niż Rentalcars.com, które mogą być realizowane pomimo niewypłacalności Rentalcars.com. 

Dyrektywa (UE) 2015/2302 transponowana do prawa krajowego http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html