เงื่อนไขและข้อตกลง

Rentalcars.com คือชื่อทางการค้าของ Booking.com Transport Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (หมายเลขจดทะเบียน: 05179829) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เป็นข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ สำหรับบริการที่เราจัดหารถยนต์เช่าให้ เพื่อความชัดเจน คำว่า “คุณ” หมายถึงผู้ขับขี่หลัก ผู้ชำระค่าเช่า และ/หรือผู้ที่ทำการจอง โปรดทราบว่า ถึงแม้ว่าคำว่า “คุณ” อาจหมายถึงบุคคลมากกว่าหนึ่งคนที่เราทำสัญญาด้วยกับทุกฝ่าย แต่เราสามารถเจรจาเกี่ยวกับการจองที่ได้รับการยืนยันแล้วกับผู้ขับขี่หลักเท่านั้น ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า “ข้อตกลงของเรา” ข้อตกลงเหล่านี้จะใช้บังคับกับสัญญาทุกฉบับสำหรับการให้บริการของเรา โดยไม่รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่มีการกระทำใดของ Rentalcars.com ที่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงอย่างอื่น การยอมรับบริการหรือการลงนามในสัญญาใด ๆ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเป็นครั้งคราว และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบจากเว็บไซต์เพื่อพิจารณาข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลกับคุณ การเช่ารถยนต์ของคุณทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศและ/หรือรัฐที่คุณทำการเช่ารถยนต์ อาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเฉพาะรายการกับการเช่ารถยนต์ของคุณเช่นกัน

เราจะจัดหารถยนต์ให้กับคุณไม่ว่าโดยตรงหรือในฐานะของตัวแทน ทั้งนี้ ความสามารถของการกระทำของเราตามกฎหมายขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่คุณดำเนินการกับเราบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับทราบเนื้อหาของข้อตกลง ทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขของเราและของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่เป็นพันธมิตรของเราต่างประกอบด้วยข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดบางประการ

การจองรถยนต์ของคุณบนเว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับข้อตกลงของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไข คุณต้องไม่ทำการจองต่อ เมื่อคุณยืนยันว่าต้องการจองรถยนต์ผ่านเว็บไซต์นี้ นั่นแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงของเราแล้ว หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือหากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ กรุณาติดต่อเรา

การยืนยันการจองและการชำระเงิน

ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะยืนยันการจองของคุณทันทีโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อทำการจอง แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องรอให้บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ยืนยันว่ารถยนต์พร้อมให้บริการหรือไม่เสียก่อน เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีในกรณีดังกล่าว และจะกันวงเงินในบัตรชำระเงินของคุณไว้ชั่วคราว ทันทีที่บริษัทยืนยันรถยนต์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบและหักเงินจากบัตรของคุณ

คุณสามารถ "ยกเลิก" การชำระเงินได้ทุกเวลาจนกว่ารถยนต์ของคุณจะได้รับการยืนยัน เพียงคลิกที่ “จัดการการจอง” ที่ด้านบนหน้าเว็บไซต์ของเรา กรอกที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เมื่อทำการจองและหมายเลขการจอง จากนั้นคลิก “ยกเลิกการจอง” เราจะปล่อยวงเงินส่วนที่กันไว้ในบัตรของคุณคืน

ในกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมากที่บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีรถยนต์พร้อมให้บริการ หากเกิดกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและปล่อยวงเงินส่วนที่กันไว้ในบัตรของคุณคืน

เมื่อคุณจองรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันความพร้อมให้บริการภายใน 48 ชั่วโมงที่ทำการจอง (หรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถยนต์ของคุณหากเร็วกว่านั้น) จากนั้นเราจะส่งการยืนยันการจองให้คุณ

คุณจะยังไม่ทำสัญญาจนกว่าเราจะยืนยันการจองและรับการชำระเงินแล้ว การติดต่อทั้งหมดของเราจะส่งไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้เมื่อทำการจอง เพื่อความชัดเจน ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่จะให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ในสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ตาม Rights of Third Parties) Act 1999

ความถูกต้องของข้อมูล

แม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ทั้งเราและบริษัทในเครือ ผู้จัดหาหรือตัวแทนของเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว การประเมินความถูกต้อง ความครบถ้วน และประโยชน์ของข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องแสดงใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของ Rentalcars.com กับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เมื่อรับรถยนต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับการปฏิเสธการให้เช่ารถยนต์ได้หากคุณไม่แสดงใบสำคัญการเช่า / eVoucher

เราไม่สามารถรับความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารที่ได้ลงนามและยอมรับที่จุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

เราจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่ขับขี่รถยนต์ในขณะมึนเมาสุรา/ยาเสพติด จงใจสร้างความเสียหาย ขับรถยนต์ออกนอกพื้นถนน หรือขับรถยนต์โดยไม่ใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่อย่างเหมาะสม คุณจะรับผิดชอบต่อการเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมด รายการนี้ไม่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งหมด

ราคารวมถึง / ไม่รวมถึงอะไรบ้าง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์ของคุณ ซึ่งคุณจะพบได้ในระหว่างกระบวนการจอง

น้ำมันเชื้อเพลิงและเงินมัดจำที่จุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนใหญ่กำหนดให้ต้องมีเงินมัดจำเมื่อเริ่มการเช่า เพื่อให้ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรก ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเช่า และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในบางกรณี ในการให้เงินมัดจำ โดยปกติคุณจะต้องมีบัตรเครดิตที่ยังใช้งานได้และมีวงเงินในบัตร บัตรเครดิตจะต้องอยู่ในชื่อของผู้ขับขี่หลัก โปรดทราบว่าบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์แต่ละแห่งอาจรับบัตรคนละประเภท และคุณควรตรวจดูส่วน "ข้อมูลสำคัญ" เมื่อทำการจองและ/หรือทำข้อตกลงการเช่ารถยนต์ของคุณ เพื่อดูว่าบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์รับบัตรประเภทใด หากคุณยังมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา หากมีการส่งคืนรถยนต์และบริการเพิ่มเติมในสภาพเดียวกันกับตอนเช่ารถยนต์และเป็นไปตามนโยบายน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีการคืนเงินมัดจำนี้หลังจากที่คืนรถยนต์ (โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาถึง 30 วันที่เงินจะปรากฏในบัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง)

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์บางแห่งจะกำหนดให้คุณคืนรถยนต์พร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณเดียวกันกับที่มีอยู่ในถังเมื่อรับรถยนต์ บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์บางแห่งอาจมีโยบายน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณจะต้องซื้อน้ำมันที่มีอยู่ในถังน้ำมันและอาจคืนรถยนต์ได้โดยที่น้ำมันหมด – ในกรณีนี้ อาจไม่มีการคืนเงินสำหรับน้ำมันที่ไม่ได้ใช้

ในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์คิดค่าน้ำมัน ราคาน้ำมันอาจสูงกว่าที่ปั๊มน้ำมันในท้องถิ่น

บริการนอกเวลาทำการ

ในสนามบินเกือบทุกแห่ง เที่ยวบินจะตรงตามกำหนดการและจะมีการจัดหารถยนต์ให้นอกเวลาทำการปกติ อย่างไรก็ดี อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริการนี้ ซึ่งจะต้องชำระให้กับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์โดยตรง เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่เมื่อคุณยืนยันเวลารับรถยนต์ในคำขอจองรถยนต์ของคุณ ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้าทำให้ต้องรับรถยนต์นอกเวลาทำงานปกติของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์อาจตกลงที่จะให้บริการนอกเวลาทำการ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์จะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบ เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบเพิ่มเติมหากบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไม่มีบริการนอกเวลาทำการ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณทำประกันการเดินทางต่างหาก จุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่ไม่ได้อยู่ในสนามบินอาจให้บริการนอกเวลาทำการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อจำกัดด้านอายุต่ำสุด / สูงสุด

โดยทั่วไป ผู้ที่จะเช่ารถยนต์ต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี ในบางประเทศและบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์บางราย อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปีหรือมากกว่า 65 ปี: เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมที่อาจมีทั้งหมดให้ทราบเมื่อมีการแจ้งอายุที่ถูกต้องของผู้ขับขี่เมื่อขอจองรถยนต์ นอกจากนี้ ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่อาจสูงขึ้นในบางพื้นที่ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ติดต่อของเราหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

การเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ ซึ่งต้องชำระเงินที่จุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ (เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของ Rentalcars.com) กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ติดต่อของเรา

การคำนวณค่าเช่ารายวัน / ระยะเวลาการเช่า / การขยายระยะเวลาเช่ารถยนต์ / การคืนรถยนต์ล่าช้า

ราคาการเช่ารถยนต์ของคุณจะได้รับการยืนยันเมื่อทำการจองและจะคำนวณการเช่าเป็นราย 24 ชั่วโมง หากคุณต้องการขยายระยะเวลาการเช่าหลังจากที่ได้รับรถยนต์ไปแล้ว หรือหากคุณส่งคืนรถยนต์ล่าช้ากว่าที่ระบุไว้ในใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณ สัญญาสำหรับการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์โดยตรงเสมอ และบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์จะเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาเช่าเพิ่มเติมในอัตรารายวันในท้องถิ่น ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราที่ตกลงกับเราในขณะทำการจอง นอกจากนี้ บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์อาจเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมสำหรับการคืนรถยนต์ล่าช้า โดยรายละเอียดของการชำระเงินเพิ่มเติมจะอยู่ในสัญญาของคุณกับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

การรับรถยนต์ล่าช้า / การคืนรถยนต์ก่อนกำหนด

การเช่าของคุณเริ่มต้นและสิ้นสุดตามวันและเวลารับและคืนรถยนต์ที่ระบุรายละเอียดไว้ในใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณ เราไม่สามารถคืนเงินสำหรับเวลาที่ไม่ได้ใช้ได้หากรับรถยนต์ล่าช้าหรือคืนรถยนต์ก่อนกำหนด หากคุณไม่สามารถรับรถยนต์ตามเวลาและวันที่ที่ตกลงไว้ คุณจำเป็นต้องติดต่อเราโดยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะยังมีรถยนต์พร้อมให้บริการคุณ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใด ๆ

การเช่ารถยนต์ขาเดียว

การเช่ารถยนต์ขาเดียวจะต้องได้รับการยืนยันล่วงหน้าและอาจมีค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์ขาเดียวที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ เราจะแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้คุณทราบหลังจากที่เราได้รับคำขอจองจากคุณและได้รับการยืนยันจากบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ขาเดียว

ที่นั่งสำหรับเด็กและความต้องการพิเศษ

ที่นั่งสำหรับเด็ก ชั้นวางบนหลังคารถยนต์ (ไม่มีให้บริการในรถยนต์บางรุ่น) และบริการ "เพิ่มเติม" อื่น ๆ มีให้บริการตามคำขอในพื้นที่ส่วนใหญ่ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ โดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ กฎหมายกำหนดให้มีที่นั่งสำหรับเด็ก โปรดทราบ: อาจไม่มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งด้านหลังในรถยนต์ทุกคัน กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ติดต่อของเราเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ ควรขอรายการเหล่านี้ในขณะที่ทำการจอง

บริการรับและส่งรถยนต์

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์บางแห่งจะตกลงที่จะส่งมอบ / รับรถยนต์ของคุณจากที่อยู่ที่ระบุไว้ ในกรณีนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ ซึ่งต้องชำระให้กับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่เมื่อคุณยืนยันเวลารับ / คืนรถยนต์พร้อมกับให้รายละเอียดที่อยู่ทั้งหมดในคำขอจองของคุณ โปรดทราบ: โดยทั่วไปแล้ว บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์จะไม่รับรถยนต์หรือส่งรถยนต์ไปที่อยู่ส่วนบุคคล

พื้นที่ขับขี่รถยนต์

อาจมีข้อจำกัดเมื่อนำรถยนต์เช่าไปยังประเทศ / รัฐ / เกาะอื่น ดังนั้น โปรดแจ้งศูนย์ติดต่อของเราขณะที่ทำการจองว่าคุณตั้งใจจะเดินทางไปยังประเทศ / รัฐ / เกาะอื่นหรือไม่ อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมและอาจมีค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นสำหรับการเดินทางไปยังบางประเทศ นอกจากนี้อาจมีข้อจำกัดในพื้นที่ห่างไกล เช่น ชนบทห่างไกลในประเทศออสเตรเลีย กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ติดต่อของเรา

การยกเลิก การไม่แสดงตัวและการแก้ไขการจอง

ในกรณีส่วนใหญ่ นโยบายการยกเลิกด้านล่างนี้จะใช้บังคับกับการจองของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ในกรณีที่มีนโยบายที่มีข้อจำกัดมากกว่านี้

การยกเลิกการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน

 • หากคุณยกเลิกการจอง 48 ชั่วโมงก่อนรับรถยนต์หรือนานกว่านั้น คุณจะได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน
 • หากคุณยกเลิกการจองภายใน 48 ชั่วโมงก่อนรับรถยนต์ คุณจะได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน โดยหักค่าเช่า 3 วัน:
  • หากคุณจองรถยนต์เป็นเวลาน้อยกว่า 3 วัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่คุณจะไม่ได้รับเงินคืน
 • หากคุณไม่มารับรถยนต์ตามเวลาและวันที่ตกลง และ/หรือไม่ได้ให้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือไม่ได้ให้บัตรเครดิตที่มีชื่อของผู้ขับขี่หลักและมีวงเงินในบัตรไม่เพียงพอสำหรับจ่ายค่ามัดจำรถยนต์ บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์อาจปฏิเสธไม่ให้คุณรับรถยนต์ได้ ในกรณีนี้:
 • หากคุณโทรศัพท์ถึงเราจากจุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ คุณจะได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน โดยหักค่าเช่า 3 วัน
 • หากคุณไม่ได้โทรศัพท์ถึงเราจากจุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

การยกเลิกการจองที่มีการชำระเงินมัดจำ

 • หากคุณยกเลิกการจอง 48 ชั่วโมงก่อนรับรถยนต์หรือนานกว่านั้น คุณจะได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน โดยหักค่ามัดจำ
 • หากคุณยกเลิกการจองน้อยกว่า 48 ชั่วโมงแต่ก่อนที่กำหนดการเช่าของคุณจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน โดยหักเงินมัดจำหรือหักค่าเช่า 3 วัน แล้วแต่เงินจำนวนใดจะสูงกว่า
 • หากคุณจองรถยนต์เป็นเวลาน้อยกว่า 3 วัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

การไม่แสดงตัว

“การไม่แสดงตัว” หมายถึงเมื่อคุณ:

 • ต้องการยกเลิกการจองแต่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบก่อนที่กำหนดการเช่าของคุณจะเริ่มต้นขึ้น หรือ
 • ไม่สามารถรับรถยนต์ตามเวลาและวันที่กำหนดไว้ หรือ
 • ไม่สามารถให้เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับรถยนต์ หรือ
 • ไม่สามารถให้บัตรเครดิตที่มีชื่อของผู้ขับขี่หลักที่มีวงเงินเพียงพอสำหรับชำระเงินมัดจำรถยนต์

ในทุกกรณี “การไม่แสดงตัว” คุณจะไม่ได้รับเงินที่คุณได้ชำระไปคืน

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบรถยนต์กับลูกค้าที่มาไม่ตรงเวลาพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและบัตรเครดิตที่มีชื่อของผู้ขับขี่หลักและมีวงเงินเพียงพอสำหรับชำระเงินมัดจำรถยนต์ ในกรณีนี้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกการเช่าล่วงหน้า ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน

การแก้ไข (การเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ)

คุณสามารถแก้ไขการจองของคุณได้ทุกเมื่อก่อนถึงกำหนดที่คุณจะรับรถยนต์

หากเวลารับรถยนต์ของคุณมากกว่า 48 ชั่วโมง วิธีที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการนี้คือเข้าไปที่ "จัดการการจอง" ที่มุมขวาบน

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลบางอย่างเมื่อเวลารับรถยนต์ของคุณจะถึงในอีกไม่เกิน 48 ชั่วโมง โปรดโทรศัพท์ถึงเรา

การเปลี่ยนแปลงการจองของคุณไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่การเปลี่ยนแปลงของคุณอาจมีผลต่อราคาค่าเช่า บางครั้ง (แต่ไม่บ่อย) วิธีเดียวที่เราสามารถแก้ไขการจองได้คือการยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกในนามของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

หากเราเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

ในบางครั้ง เราหรือบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ (หลังจากยอมรับ) ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดตามสมควรก่อนที่จะถึงเวลารับรถยนต์ และหากคุณไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว เราไม่มีความรับผิดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เอกสาร

โดยปกติแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณได้เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนและเมื่อบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ยืนยันรถยนต์แล้ว โปรดทราบว่า “คำขอ” รถยนต์บางครั้งอาจใช้เวลานานในการยืนยัน และเราจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับรถยนต์ได้เนื่องจากเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่สามารถแสดงบัตรเครดิตที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็น “การไม่แสดงตัว” ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินที่ชำระไปคืน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเดินทางพร้อมกับใบสำคัญการเช่า / eVoucher ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประจำตัวอื่น ๆ - โปรดดูในส่วน "สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้" ในใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณเมื่อรถยนต์ได้รับการยืนยันแล้ว เพื่อดูว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ หรือไม่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุและถือมาอย่างน้อย 1 ปี (2 ปีในบางแห่ง ซึ่งจะยืนยันในระหว่างกระบวนการจอง) จะไม่มีการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่หมดอายุหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราว

เมื่อทำการจองรถยนต์ ศูนย์ติดต่อของเราจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการอนุญาตเพิ่มเติม (Endorsement) / คะแนนที่มีในใบขับขี่ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองตามหลักเกณฑ์นี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่เราเป็นพันธมิตร

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้ขับขี่ที่ถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ออกโดย DVLA (Driver and Vehicle Licensing Authority) ในประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ หรือเวลส์ต้องเข้าไปที่ดูใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่เกิน 21 วันก่อนที่การเช่ารถยนต์จะเรี่มต้น: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดคลิกที่นี่ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แบบ Photocard รูปแบบใหม่จะต้องให้เอกสาร Counterpart Driving Licence ประกอบกับจุดรับรถของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อรับรถยนต์ ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไว้กับตัวตลอดระยะเวลาที่เช่ารถยนต์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียกตรวจได้

จะไม่มีการคืนเงินให้หากบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ปฏิเสธที่จะส่งมอบรถเนื่องจากการไม่เปิดเผยการอนุญาตเพิ่มเติม หรือเนื่องจากคุณไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสาร Counterpart Driving Licence หรือข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการอนุญาตเพิ่มเติมได้

โปรดทราบว่าเมื่อคุณขับรถยนต์ในต่างประเทศ คุณอาจต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล เป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ในการตรวจสอบว่าตนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือไม่ ใบอนุญาตขับขี่สากลไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ปกติ: การเช่ารถยนต์ยังจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเต็มในชื่อของผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่ทุกคนที่ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลจะต้องพกเอกสารทั้งสองฉบับนี้ไว้กับตัวตลอดเวลา หากจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล คุณจะไม่สามารถรับรถยนต์ได้หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่สากลและใบอนุญาตขับขี่ปกติของคุณ

ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่ให้บริการก่อนรับรถยนต์ เนื่องจากบางบริษัทและพื้นที่บางแห่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณอาจแตกต่างจากราคาที่เราเสนอเมื่อคุณตกลงที่จะชำระค่าสินค้าหรือบริการ ความแตกต่าง (ถ้ามี) จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาระหว่างเวลาที่คุณจองและช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ ในทำนองเดียวกัน หากเราคืนเงินให้กับบัญชีของคุณ เราจะคืนเงินตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บในตอนแรก และจะไม่รับผิดชอบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้คุณได้รับเงินคืนจำนวนมากหรือน้อยกว่าที่คาดไว้

ความจุและประเภทของรถยนต์

รถยนต์ทุกคันได้รับการประกันภัยตามจำนวนผู้โดยสารสูงสุด เราไม่สามารถรับผิดสำหรับรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระทุกประเภท เพื่อเป็นแนวทาง โปรดอ้างอิงถึงเว็บไซต์ Rentalcars.com สำหรับความจุโดยประมาณของรถยนต์แต่ละประเภท เราไม่สามารถรับผิดชอบได้หากบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ปฏิเสธที่จะส่งมอบรถยนต์เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารมีมากเกินไป

เราไม่สามารถรับประกันชนิดและรุ่นของรถยนต์ที่จำเพาะเจาะจงได้ รถยนต์ที่แสดงในใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์อาจส่งมอบรถยนต์อื่นที่เห็นว่าคล้ายกันหรือดีกว่า

การจัดหารถยนต์

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เช่ารถยนต์แก่ผู้ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะขับขี่ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติ เราจะไม่รับผิดสำหรับการจัดเตรียมการเดินทางจนเสร็จสมบูรณ์ หรือการคืนเงิน การชดเชยเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องชำระในกรณีดังกล่าว

การร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจกับการเช่า โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดที่ปฏิบัติได้ อย่างน้อยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่คืนรถยนต์โดยติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา เป็นเรื่องยากที่เราจะประเมินข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเช่าของคุณหากไม่ดำเนินการร้องเรียนในช่วงเวลาที่คืนรถยนต์ แม้ว่าเมื่อคุณเช่ารถยนต์ คุณจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ในทางสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหา เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยติดต่อบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ในนามของคุณ

หากคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความพึงพอใจในวิธีที่เราดำเนินการกับข้อร้องเรียนของคุณ คุณอาจต้องการยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อผู้ให้บริการทางเลือกการระงับข้อพิพาท (ADR) อิสระได้ หากคุณต้องการใช้บริการของ ADR คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในการอัปโหลดข้อร้องเรียนของคุณ ซึ่งสามารถพบได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ขั้นตอนนี้จะช่วยคุณค้นหาผู้ให้บริการ ADR ที่เหมาะสม โปรดทราบว่าเนื่องจากเรามีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเป็นการภายใน เราไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะต้องยอมปฏิบัติตามขั้นตอนของ ADR ที่ปฏิบัติงานโดยผู้ให้บริการ ADR อิสระใด ๆ

ปัญหาด้านเครื่องยนต์ / อุบัติเหตุ

ในกรณีที่รถยนต์มีปัญหาหรือเสีย คุณต้องโทรศัพท์ถึงบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ทันที บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์จะต้องให้อนุญาตจึงจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนรถยนต์ได้ หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ เก็บสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณถูกขอให้กรอกทั้งหมดไว้กับตัว เพราะอาจจำเป็นต้องใช้หากคุณต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเช่ารถยนต์ของคุณทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศและ/หรือรัฐที่คุณทำการเช่ารถยนต์ ดังนั้นคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเราและของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การปรับเปลี่ยน ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากการจราจล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทการควบคุมการจราจรทางอากาศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติหรือภัยนิวเคลียร์ อัคคีภัยหรือสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาทางเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของระบบขนส่ง การปิดหรือความหนาแน่นของสนามบินหรือท่าเรือ การยกเลิกตารางการบิน หรือปัญหาการเงินล้มเหลวของสายการบิน

ระยะเวลาของสัญญาของคุณกับ Rentalcars.com

ไม่ว่าคุณจะเลือกจองรถยนต์อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร ขั้นตอนทางเทคนิคที่จำเป็นของการทำสัญญามีดังนี้ เมื่อเราเสนอราคาทางโทรศัพท์หรือเสนอบริการบนเว็บไซต์ของเรา เรากำลังเชิญให้คุณเสนอซื้อ จะไม่ถือว่าคุณเสนอซื้อจนกว่าคุณจะกล่าวด้วยวาจาหรือคลิกที่ "จองทันที" ในหน้า "รายละเอียดการชำระเงิน" ของเรา

เมื่อคุณกล่าวด้วยวาจาหรือคลิกที่ “จองทันที” นั่นถือว่าคุณได้เสนอซื้อกับเราแล้ว เราจะยอมรับข้อเสนอนี้เมื่อเราได้รับการชำระเงินที่จำเป็นและได้ดำเนินการให้คุณสามารถเข้าถึงใบสำคัญการเช่า / eVoucher ของคุณได้ ในกรณีที่มีการตกลงกับบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ให้เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน เราจะเป็นผู้ยอมรับข้อเสนอของคุณในฐานะตัวแทนในนามของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

เราจะรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียที่คุณได้รับโดยตรงเนื่องจากการที่เราผิดสัญญา หรือหากการสูญเสียนั้นเป็นผลที่คาดการณ์ได้จากการที่เราผิดสัญญา การสูญเสียจะเป็นการสูญเสียที่คาดการณ์ได้เมื่อทั้งคุณและเราสามารถพิจารณาถึงการสูญเสียดังกล่าวได้ในเวลาที่ข้อตกลงของเราเกิดขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยอ้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงของการสูญเสียหรือความเสียหายหลัก และทั้งคุณและเราไม่สามารถคาดการณ์ถึงการสูญเสียดังกล่าวได้ และเราจะไม่รับผิดต่อ ตัวอย่างเช่นแต่โดยไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม หรือการสูญเสียสืบเนื่อง ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย

เราจะไม่รับผิดด้วยตัวเองหรือในการกระทำของบุคคลอื่นผ่านบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์สำหรับการไม่ดำเนินการหรือความล่าช้าใด ๆ ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้หรือตามการจองนี้ ใบสำคัญการเช่า / eVoucher การเช่า หรือข้อตกลงและเงื่อนไข หากและตราบเท่าที่การดำเนินการล่าช้า ถูกขัดขวาง หรือถูกขัดจังหวะเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งคำดังกล่าวหมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยคงอยู่นานกว่า 14 วันติดต่อกัน เราอาจยกเลิกและถอนการจองนี้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันตามที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินเดิมของคุณ และคืนเงินจำนวนทั้งหมดที่ได้ชำระก่อนที่จะเกิดเหตุสุดวิสัย

เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองหลังจากที่ได้แจ้งให้ทราบในทันทีหรืออย่างจำกัดในบางสถานการณ์ เช่น การล้มละลายของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ ในทุกกรณี เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อจัดหารถยนต์คันอื่นให้ แต่ในช่วงที่มีการเช่ารถยนต์เป็นจำนวนมากเราอาจไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้คุณได้ ในกรณีที่ลูกค้าทำการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนและเราแจ้งให้ลูกค้าทราบจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการรับรถยนต์ ลูกค้าจะได้รับเงินที่ชำระไปแล้วคืนทั้งหมด ในกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยที่เราแจ้งการยกเลิกให้ลูกค้าที่ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนทราบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการรับรถยนต์ เราจะคืนเงินที่ได้ชำระเต็มจำนวน และชำระเงินสำหรับการสูญเสียอื่น ๆ ที่คาดการณ์ได้ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราละเมิดข้อตกลง ในกรณีที่ลูกค้าทำการจองแบบชำระค่ามัดจำและเราแจ้งให้ลูกค้าทราบจนถึง