Tignan ang aming Tuntunin at Kondisyon

Rentalcars.com ay pangalan ng kalakalan ng TravelJigsaw Limited kung saan na limitadong kumpanya na nakarehistro sa England at Wales (Numero: 05179829) at ang nakarehistrong address ay nasa 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Ang mga tuntunin at kondisyon, kasama na ng tuntunin at kondisyon ng paggamit ng aming site, privacy policy at security policy ay naglalaman ng aming agreement sa inyo, ang umaarkila, para sa serbisyo na aming ibinibigay sa pagsasaayos ng supply ng car hire. Sa kalahatan, ito ay tinatawag namin bilang aming terms. Ang mga terms na ito ay nagaapply sa lahat ng kontrata sa pagbibigay namin ng aming serbisyo bukod pa ng ibang tuntunin at kondisyon. Walang asal sa pamamagitan ng Rentalcars.com ay itinuturing na bumubuo ng pagtanggap ng anumang iba pang mga term. Ang pagtanggap ng mga serbisyo o pirma sa anumang kasunduan ay itinuturing na kapani-paniwala na katibayan ng iyong pagtanggap ng mga term na ito. Ang Rentalcars.com ay maaaring baguhin ang mga tuntunin sa panahon at ikaw, bilang renter, ay pinapayuhan na suriin ang mga web site upang isaalang-alang ang anumang mga pagbabago sa mga tuntunin na kung saan mag-apply sa iyo. Ang iyong upa ng anumang sasakyan ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng sasakyan sa pamamagitan ng kumpanya na pagaarkilahan at ang kaukulang mga batas ng bansa at / o estado na kung saan nagaganap ang rental. Indibidwal na mga paghihigpit ay maaaring ring mag-aplay sa iyong sasakyan pag-upa.

Ang mga tuntunin na ito ay mag-aplay sa anumang pagpapareserba na iyong ginawa, bilang renter, sa pamamagitan ng web site na ito, kaya't dapat mong tiyakin na ikaw ay may kamalayan sa mga nilalaman nito. Ang aming mga tuntunin at kundisyon at pati na rin ng aming mga lokal na provider ay naglalaman ng ilang mga pagbubukod at limitasyon ng aming sagutin.

Ang iyong pagpapareserba sa web site na ito ay mga kondisyon para sa iyo, bilang renter, kung iyong tatangapin ang aming mga tuntunin. Kung ikaw, bilang renter, ay hindi sumasang-ayon sa anumang bahagi ng mga ito na hindi ka dapat magpatuloy sa iyong pagpapareserba. Sa pamamagitan ng nagpapatunay na nais mong ipareserba ang isang sasakyan sa pamamagitan ng web site na ito, bilang renter, dapat mong ipahiwatig na iyong nabasa, naintindihan at tinanggap ang aming mga terms. Kung may anumang mga bahagi na ikaw, bilang renter, ay hindi maintindihan, o kung mayroon kang isang query tungkol sa pagarkila ng sasakyan o anumang iba pang produkto, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa 1 800 1 114 0334.

Kinumpirma ang iyong booking at pagkuha ng bayad
Sa karamihan ng mga kaso, kukumpirmahin namin ang iyong booking kaagad. Ngunit minsan, kailangan naming maghintay para sa kumpanyang pang-arkila ng kotse upang kumpirmahin na may magagamit na kotse. Sasabihin namin kaagad kung nangyari ito, at pansamantalang hahadlangan ang salapi sa iyong card sa pagbabayad. Sa sandaling makumpirma nila ang iyong sasakyan, ipapaalam namin sa iyo, at kunin ang pera mula sa iyong card.

Hanggang kinukumpirma ang iyong sasakyan, maaari mong 'ipawalang bisa' ang pagbabayad sa anumang oras. Mangyaring pindutin lamang ang 'Manage booking' sa tuktok ng aming site, ipasok ang iyong email at reservation number, pagkatapos ay pindutin ang 'Cancel Booking'. Aming i-uunblock ang pera sa iyong card.

Bihirang bihira, na ang isang kumpanya ay hindi makumpirma na magagamit ang isang kotse. Kung mangyari ito, sasabihin namin sa iyo, at i-unblock ang pera sa iyong card.

Kapag nag-book ka ng kotse o iba pang produkto sa aming site, magpapadala kami ng email sa iyo upang kumpirmahin ang availability nito sa loob ng 48 oras (o, kung mas maaga, hindi bababa sa 24 oras bago ang iyong oras ng pick-up). Kami ay magpapadala sa iyo ng kumpirmasyon sa booking.

Hindi ka magkakaroon ng kontrata hanggang aming nakumpirma ang iyong booking at kinuha ang bayad. Kahit na ibang tao nagbabayad, ang kontrata ay mapupunta sa taong gumagawa ng booking, at ipapadala namin ang lahat ng sulat sa address na kanilang ibinigay. Para sa pag-iwas sa pagdududa, wala sa mga tuntuning ito ay dapat magbigay sa anumang ikatlong partido sa anumang benepisyo o karapatan alinsunod sa Batas ng Mga Kontrata (Mga Karapatan ng IkatlongPartido) 1999.

Ang rental voucher ay dapat ibigay sa kumpanya ng pagaarkilahan ng kotse kapag kukunin na ang iyong inupahang sasakyan. Ang Rentalcars.com ay hindi maaaring managot para sa mga pag-arkila na tinanggihan kung ang voucher ay hindi ipinakita.

Ang Rentalcars.com ay hindi maaaring tumanggap ng pananagutan para sa anumang mga singil na resulta ng pagpirma ng papeles na pinirmahan at mg tinanggap lokal.

Ang Rentalcars.com hindi ganap na mananagot para sa sinuman na nagmamaneho sa ilalim ng impluwensiya ng alkohol / gamot, na naging sanhi ng pinsala, wala sa daang pagmamaneho o nagmamaneho nang walang angkop na pangangalaga at pansin. Ikaw, renter, ay tumatanggap ng buong responsibilidad sa mga ito. Ang listahan na ito ay hindi lubusan.

IMPORTANTENG TANDAAN
Mangyaring suriin lamang ng mabuti ang mga detalye ng insurance na ibinibigay ng kumpanya ng rentahan ng kotse. Hindi ito pangkaraniwan para sa third party. Hindi pangkaraniwan para sa third party cover na hindi isali ang inyong kamag-anak o mga kapamilya na gamit ang kaparehong address na maglalakbay na kasama kayo sa loob ng sasakyan. May mga polisiya na kadalasan ay available na mabibili direkta sa kumpanya ng rentahan ng sasakyan, o maaring mayroon nang kasaling ganito sa iyong holiday insurance. Para sa inyong peace of mind, ang Rentalcars.com ay iminumungkahi na kayo bilang umuupa, ay kailangang For peace of mind, Rentalcars.com strongly recommends that you, the renter, ay pamilyar sa lawak ng proteksyon na kasama sa inyong rental & kung kinakailangan, kumuha ng karagdang cover para sa inyong asawa at mga anak o mga kamag-anak na kasama ninyo sa loob ng sasakyan.

Personal Accident Insurance
Ang optional na insurance na ito ay maaring magcover ng inyong holiday insurance (tignan mabuti, bago kayo maglakbay). Kung kayo ay nangangailangan ng PAI, ito ay maaring bilhin ng local o kung kukuhanin na ang inyong nirentahang sasakyan.

Mga protection waiver product ng Rentalcars.com
Sa pagsundo mo ng sasakyan, hihingan ka ng kompanyang nagpapaupa ng sasakyan ng security deposit para kung sakaling mapinsala ang sasakyan habang ito ay iyong inuupahan. Basta bumili ka ng isa sa aming mga protection waiver product bago magsimula ang iyong upa, aming ipapawalang bisa ang iyong mga responsibilidad (at ibabalik ang pera sa iyo) sa anumang singil na kukuhanin sa iyong deposito / excess, ito ay sasailalim sa mga alituntuning isinalarawan dito. Ang aming Full Protection at waiver na Top-up na Proteksyon ay iniaalok sa mga kustomer na gagawa ng mga bagong booking. Parehong sumasakop sa mga singilin para sa pinsala sa labas o mekanikal na mga bahagi ng mga ko, kabilang bodywork, bubong, mga gulong ng eroplano, salamin ng kotse, bintana, salamin, gulong, gulong, hubcaps, engine, klats, baterya at kandado.
Bilang karagdagan, saklaw ng Full Protection at Top-up Protection ang:

 • mga gastos sa ‘imobilisasyon’ (para sa pagkawala ng kita habang inaayos ang sasakyan at hindi maaaring paarkilahan)
 • mga singil sa tulong sa daan sanhi ng patirik ng sasakyan o aksidente
 • mga singil na sanhi ng pagpapaayos ng sasakyang inarkila dahil sa pagkakakandado o pagkawala ng (mga) susi nito
 • ang halaga na sinisingil ng kompanyang nagpapaarkila ng sasakyan ay batay sa patakaran ng Proteksiyon sa Pagnanakaw (Theft Protection)
 • mga administratibong singil ng kompanyang nagpapaarkila ng sasakyang nauugnay sa mga puntos na nabanggit
Paalala: Ibinibigay ang Top-up Protection sa mga kostumer na uupa ng sasakyan na may polisiya ng zero-excess sa Collision Damage Waiver (CDW).
Ang aming mga waiver product ay hindi saklaw ang:
 • mga pag-aayos na hindi aprubado ng kompanya ng paupahan ng sasakyan
 • singil sa paglilinis o pinsala sa loob ng sasakyan (maliban kung sanhi ng banggaan)
 • pinsala sa / pagkawala ng mga upuan ng bata, aparato ng GPS o iba pang “karagdagang” kagamitan
 • mga singil na sanhi ng paglabag sa mga alituntunin ng kasunduan sa pag-upa (kagaya ng pabayang pagmamaneho, maling pagpapagasolina, o pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng droga o alak).
Ang aming mga produkto na Damage Excess Refund at Damage Protection na waiver ay hindi na iniaalok sa mga kustomer na gagawa ng mga bagong mga booking, nguni't aming kikilalanin ang mga paghahabol mula sa mga tao na bumili ng mga proteksyong ito. Ang mga produktong ito ay sumasakop lamang sa pinsala sa mga bahagi na sakop ng CDW (tulad ng mga nadetalye sa pamamagitan ng kumpanya sa pag-arkila sa may pick-up).

Kabuuang Proteksyon na RentalCover
Kung bibili ka ng Kabuuang Proteksyon, i-email ng RentalCover.com ang dokumentasyon sa patakaran sa iyo. Mangyaring makipag-ugnayan ng direkta sa RentalCover.com kung nais mong ipadala muli sa inyo ang email o isang naka-print na kopya.

Pagkuha ng claim sa protection waver product ng Rentalcars.com
Upang gumawa ng claim sa aming protection waiver product, mangyaring tumawag sa Customer Service sa loob ng 28 araw matapos maisauli ang sasakyan. Kakailanganin mo ang:

 • Check-in at check-out na mga dokumento ng iyong sasakyan na nagpapakita ng pinsala na sinisingil ng kompanya ng paupahang sasakyan.
 • Mabibili mula sa kompanya ng paupahang sasakyan
 • Ang ebidensiya ng bayad na inalis sa iyong payment card ng kompanya ng paupahang sasakyan
 • Ang porma ng ulat ng aksidente ng kompanya ng paupahang sasakyan
 • Ulat ng Pulisya, kung mayroon man

Nilalayon naming mabayaran ka sa loob ng 7 araw pagkatapos na matanggap ang lahat ng mga kailangang dokumento.

Sa mga kasong may nasasangkot na ikatlong partido sa aksidente, kailangan namin ang kompirmasyon mula sa kompanya ng paupahang sasakyan na ang may pananagutan sa aksidente ay natiyak na (at ang anumang ligal na kaso ay naiayos na) bago kami makapagsimulang magproseso ng iyong claim.

Ang lahat ng bayad sa claim ay ipinoproseso sa card na ginamit sa pagbili ng protection waiver product mula sa Rentalcars.com (hindi kinakailangang mismong sa card na ginamit sa pagbabayad sa kompanya ng paupahang sasakyan.

Local Deposits & Petrol
Karamihan ng car hire company ay nangangailangan ng deposito sa simula ng rental upang i-cover ang petrol, liability excess at anumang kailangang bayaran sa pagaarkila. Isang valid na major credit card ay kakailanganin sa maraming kaso. (tanungin ang aming Reservations Centre tungkol dito) at kailangang ito ay nasa pangalan ng lead driver's . Kung ang sasakayan ay ibagbalik sa parahong kalagayan nang ito ay rentahan; alisunod sa fuel policy, ang deposito na ito ay ibabalik sa pagsasauli ng sasakyan. Mangyaring tandaan lamang na ang ibang lokal na rental companies ay mayroog fuel policy na kung saan kayo, ang umarkila, ya kailangang magbayad ng ng unang tanke ng gasolina at ibalik ang sasakyan ng walang laman- sa mga sumusunod na pangyayari walang ibibigay na refund para sa hindi namit na gasoline.

Out of hours charges
Sa karamihan ng airport locations ang mga sasakyan ay maaring kuhanin sa labas ng normal na oras ng pagbubukas ng opisina. Gayunpaman , may mga karagdagang bayarin para dito na maaring bayaran sa kumpanya ng rentahan ng saskayan. Aabisuhan naming kayo kung kayo ay may dapat bayaran kung nakumpirma niyo na ang pick-up times sa inyong booking request. Kung sakali man na ang inyong flight ay magkaroon ng delay, na makakasanhi upang ang pagkuha ng inyong sasakyan ay lumampas sa normal na working hours, ang additional charge ay kailangang bayaran ng lokal, kung saan ang out of hours service ay available. Ang Rentalcars.com ay hindi tatanggap ng anumang responsibilidad kung walang out of hour's facility na available kung kaya’t nirerekumenda naming na kayo, bilang umaarkila, ay kumuha ng inyong travel insurance.

Minimum/Maximum Age Limitations
Sa halos lahat ng destination, ang minimum na edad para kayo ay maka renta ng sasakyan ay 21 anyos. Maari kayong mapatawan ng karagdagan na kabayaran sa ibang suppliers o ilang mga bansa kung ang driber ay mababa sa 25 anyos ang mahigit sa edad na 65 anyos, paalala lamang na basahin ng mabuti ang inyong terms and conditions para malamang kung ano ang minimum at maximum na na edad para makarenta ng sasakyan. Mangyaring suriin ang aming Reservation Centre kung kayo o ang mismong driber ay mayroon karagdagang katanungan ukol sa bagay na ito.

Additional Drivers
Mgay mga kabayaran na kailangang mag-apply para sa additional na drivers sa mga particular na area, na maaring bayaran ng lokal (maliban nalang kung nakalagay sa Rentalcars.com voucher). Tanungin lamang ito sa aming Reservations Centre.

Period of Hire/Daily Rate Calculation
Ang hire periods ay kinakalkula base sa 24-hours. Pagkatapos kolektahin ang sasakyan ang extension sa pagrenta o huling pagsasauli ay prinepresyohan n gaming likal na supplier sa lokal na pang-araw araw na tariff ( na maaring mas mataas sa inyong binayaran).

Maagang Pagsauli /Rental Extension
Ang haba ng inyong rental ay nagsisimula at nagtatapos base sa petsa at oras ng pick up at drop off na nakadetalye sa inyong voucher, ang presyo nito ay kailangang kumpiramahin sa oras ng booking at kinakalkula base sa 24- hour units. Kung kayo,bilang umarkila, ay nais na pahabain ang inyong rental at nakuha niyo na ang sasakyan o kung ibabalik ninyo ang sasakyan ng ibang araw na mas matagal pa sa nakasulat sa inyong voucher, ang kontrata para dito ay direkta sa kumpanya ng sasakyan at kailangang bayaran sa kumpanya ng rentahan ng sasakyan ayon sa kanilang lokal na presyo na maaring mas mataas kaysa sa presyo na sinangayunan nung kayo ay magnagsignup sa amin. Kinalulungkot na in ngunit ang rentalcars.co ay hindi maaring magbigay ng refund para sa mga sasakyabn na isasauli ng mas maaga.

One Ways
Ang mga One way rentals ay kailangang kumpirmahin ng mas maaga at maaring sumailalim sa drop charges, na kailangang bayaran sa kumpanya ng car hire. Aabisuhan namin kayo, bilang umarkila, sa halaga pagkatapos na mareceive naming ang inyong booking request at pag natanggap na ang kumpirmasyon mula sa kumpanya na pagaarkilahan ng sasakyan tungkol sa one way rental.

Child Seats and Special Requests
Ang mga Child seats at roof racks ( ay hindi available sa ibang sasakyan) at mga karagdagang items ay makukuha kung hihinlingin sa karamihan sa mga destinasyon, ngunit hindi ito garantisado. Sa karamihan ng mga estados sa USA ang child seats are alituntunin ng batas. Kadalasan mayroong charge na kaialngang bayaran sa kumpanya ng rentahan ng sasakyan. Mangyaring tandaan na ang mga rear seatbelt ay maaring hindi available sa lahat ng sasakyan. Itanong mula sa aming reservations centre ang mga tungkol dito . Ang inyong request para sa mga items na ito ay kailangang gawin sa panahon ng booking.

Delivery & Collection Charges
Ang Delivery at collection charges ay maaring i-apply ( ng car hire company) sa labas ng office hours kahit na ang pagkuha ng late ng sasakyan ay sanhi ng flight delay. Karamihan sa mga lokasyon, ang car hire company ay mago-offer ng delivery at collection mula/patungo sa accommodation, gayunpaman may mga charges na maaring mag-apply. Ang buong address details sa oras ng delivery ay kaialngang ibigay sa oras ng booking. Pakitandaan lamang na ang mga deliveries ay hindi maaring gawin sa mga pribadon accommodation.

Driving Areas
May mga restrictions na applicable sa pag-cross country/ stateborders; angaming Reservations Centre ay kailangang abisuhan sa oras ng booking, kung kayo, ang umarkila ay nais na maglakbay gamit ang sasakyan sa ibang bansa/estado. Karagdagang dokumentasyon ang maaring kailanganin at mga lokal na bayarin ay maaring mag-apply para sa paglalakbay sa ibang bansa. May mga restrictions na maari ring mag-apply sa Australia at iba pang remote na areas, mangyaring i –check lamang ito sa aming Reservations Centre.

Kung kayo, ang umarkila, ay nais na baguhin ang inyong booking
Walang babayaran sa pagiiba ng inyong reserbasyon bago magsimula ang inyong rental. Kasama dito ang anumang babayaran na sanhi ng material change sa reserbasyon katulad ng duration o car type. Ang pagbabago ng pangalan ng driver o ng pick up location ay maaring mangailangan ng kanselasyon at pagbo-book muli ng reserbasyon. Upang kanselahin ang inyong booking, mangyaring tawagan ang miyembro ng aming team sa 0800 358 7707 at ibigay ang inyong pangalan at reference number at kami ay makikipagugnayan sa car hire company. Ang mga tuntunin at kondisyon ay maaring magbago depende sa supplier at ito ay maliwanag na ipapaliwanag sa booking process

Kung Babaguhin namin ang inyong Booking
May mga pagkakataon an kinakailangang baguhin ang inyong booking (matapos itong tanggapin) naming o ng kumpanya ng car hire. Sa mga kasong ito, aabishuhan namin kayo, na umarkila sa lalong madaling panahon kung mayroon mang pagbabago at kung kayo ay hindi sang-ayon dito, kayo ay makakatanggap ng inyong full refund. Gayunpama, sa mga pagkakataong ito, kami ay walang sagutin sa anumang direkta o hindi direktang mawawala sa inyo na resulta ng mga pagbabagong ito.

Documentation
Ang inyong voucher ay karaniwang nang ipinapadalas sa loob ng 48 oras na matanggap namin ang inyong booking request, kung ang buong detalye ng inyong pagdating ay naibigay na; i.e. flight number at oras ng pagdating o ang local address at telephone number. Mangyaring tandaan lamang na may mga partikular na saksakyan na maaring magtagal sa pagkumpirma; Aabisuhan naming kayo, ang umarkila, kung ito ay mangyayari. Ang Rentalcars.com ay hindi magiging responsible sa mga rental na kailangang bayaran ng lokal o kung ang voucher ay hindi tinaggap sa pagkolekta ninyo ng inyong sasakyan mula sa car hire company. Mangyaring tandaan na kayo, bilang umarkila, ay makapaglalakbay gamig ang inyong full valid national driving licence at passport, kung kinakailangan. Mangyaring tanungin ito mula sa aming Reservations Centre kung may mga dokumentasyon na kakailanganin pa.

Driving Licence
Ang mga drivers ay kinakailangang magbigay ng kanilang British Driving License na hawak ng mahigit 1 taon (2 taon sa mga piling lokasyon, tanungin lamang ang aming reservations department.) Ang mga drivers na may hawak na Non British licences ay kailangang kontakin ang aming customer services department bago kuhanin ang sasakyan sa 0800 358 7707. Kung ang bagong photo card license ang inyong hawak, ang mga drivers ay kailangan ding may hawak na papeles na dokumento na kasama ng photo card. Ang aming Reservations Centre ay kailangang abisuhan sa anumang endorsements sa oras ng booking at ang Rentalcars.com ay may karapatang hindi tanggapin ito base sa aming lokal na tuntunin at kondisyon. Ang lahat ng magmamaneho ng sasakyan ay kinakailanganng mayroong lisensya sa lahat ng oras para sa mga lokal na awtoridad. Hindi isasauli ang anumang bayad na naibigay para sa mga rental na hindi tinanggap ng aming lokal na suppliers ng dahil sa hindi pagkakaroon ng driving licence o non-disclosed endorsements. Mangyaring tandaan na ang International Driving License/Permit ay hindi dapat ipalit sa regular na driving license. Kung kayo ay gumagamit ng international license /permit, kinakailangan pa rin ang full driving license sa pangalan ng principal na magmamaneho upang marentahan ang sasakyan.

Update sa Lisensya sa Pagmamaneho ng UK: Mula Hunyo 8, 2015 maaring kailanganin mo ang ibang dokumento sa pagsundo sa sasakyan. Humanap ng higit pa.

Car Capacity and Vehicle Type
Ang lahat ng sasakyan ay insured para sa maximum na bilang ng mga pasahero. Ang Rentalcars.com ay hindi maaring tumanggap ng anumang pananagutan para sa mga sasakyan na hindi angkop sa mga pasahero at mga bagahe. Upang gabayan kayo, mangyaring tignan lamang ang Rentalcars.com website para sa pasahero o car groups na available Ang Rentalcars.com ay hindi tatanggap ng anumang responsibilitad para sa mga rental na hindi tinaggap sa oras ng koleksyon o kung ang dami ng pasahero ay madami para sa uri ng sasakyan.

Ang Rentalcars.com ay hindi makapagbibigay ng garantiya sa particular na gawa o model ng sasakyan. Ang sasakyan na ipinapakita sa inyong voucher ay para gabayan lamang kayo at maaring palitan para sa alternatibong model o upgraded na vehicle.

Pagkakaloob ng Sasakyan
Ang mga Car hire companies ay may roong karapatang tanggihan ang anumang sasakyan sa isang tao na sa tingin nila ay hindi dapat magmaneho o hindi reserve the right to refuse to make available a vehicle to any person considered unfit to drive or hindi tugma sa mga eligibility requirements. Ang Rentalcars.com ay hindi sasagot sa pagkumpleto ng inyong travel arrangements, o kung anumang refund, compensation o anumang inyong dapat bayaran, bilang taga-renta

Complaints
Kung kayo, ang nagrenta ay hindi sang-ayon sa anumang paraan na sa istandard ng sasakyan na inyong rerentahan, Mangyaring ireport lamang ito sa car hire company. Mahirap para sa Rentalcars.com na i- assess ang anumang claim tungkol sa istandard ng inyong sasakyan kung ang aksyon na ito ay hindi gagawin sa oras pagrerenta. Kung kayo, ang tagapag-rent ay hindi nasiyahan sa anumang bagay, mangyaring tawagan lamang ang maming , Customer Relations Department, sa loob ng 3 buwan mula pagbabalik. Alam namin na may mga pagkakataon na hindi ka lubos na nasiyahan sa naging solusyon sa iyong reklamo, at kung hindi ka man naging masaya sa paraan nang pag-aayos namin sa iyong reklamo, puwede mong idulog sa independent Alternative Dispute Resolution (ADR) provider; ang Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) ay accredited ng Civil Mediation Council at nakalista sa online directory ng mga mediation provider ng Ministry of Justice. Dahil gusto man naming maayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa amin pa lang, hindi namin obligasyon na magbigay ng ADR procedure sa anumang independent na ADR provider. Puwede mong gamitin ang online platform ng European Commission para mahanapan ng solusyon ang iyong reklamo, makikita mo ito sa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mechanical Difficulties/Accidents
Kung magkakaroon man ng breakdown o mechanical difficulties, kayo , ang tagarenta, ay kailangang tumawag sa car hire company sa lalong madalign panahon. Ang car hire company ay kinakailangang magbigay ng awtoridad para sa pagkumpuni o pagpapalit ng sasakyan. Kayo, ang tagapagrenta ay nasangkot sa aksidente,ang lokal na pulisya at ang kumpanya ng car hire ay kailangang tawagan. Itago ang anumang kopya ng mga dokumentasyon na inyong kinumpleto. Ito ay maaring kailanganin kung kayo, ang umarkila, ay kailangang kumuha ng insurance claim.

Kung kayo ay magrerenta ng anuman sa aming mga sasakyan, ito ay sasailalim sa aming tuntunin at kondisyon na alinsunod car hire company at sa batsa ng bansa o/at estado na kung saan ang rental ay magaganap. Kayo, bilang tagapagrenta, ay sasailalim sa aming termino at ng sa rentahan ng sasakyan. Ang Rentalcars.com hindi tatanggap ng anumang responsibilidad at hindi sasagot sa anumang kawalan, pinsala, pagbabago, pagantala na magaganap mula sa civil strife, industrial dispute, kasama na ang iartraffic control disputes, terrorist activity, natural and nuclear disaster , sunog o anumang masamang panahon, mga hindi maiiwasang problemang teknikal sa pagdadala, pagsasarado o pagsikip ng airports o ports, kanselasyon ng naka-schedule na airlines at problemang pinansiyal ng airlines.

Mga General na Impormasyon at Terms & Conditions na nakasaad ay tama sa oras na paglabas nito sa press.

Ang mga Termino ng inyong kontrata sa Rentalcars.com
Kung anumang paraan na kayo, ang umarkila, ay nais na magbook, importante na intinhin kung paano at kailan nabuuo ang kontrata. Ang teknikal na hakbang para mabuo ang kontrata ay ang sumusunod:
Kung kami ay nagbigay ng quote ng presyo sa telepono o inilagay an gaming serbisyo sa website, iniimbitahan naming kayo, ang umaarkila, na magbigay ng offer para sa pagbili nito. Kayo , ang umaarkila, ay hindi tumatanggap ng offer na ito hangga’t kayo ay sumang-ayon sa pamamagitan ng pagsasabi o sa pagpindot ng "Book Now".

Kayo,ang umarkila, ay sumang- ayon na ang Rentalcars.com ay magbigay ng offer na bilhin ang sebisyo kung pinindot ninyo ang "Book Now" o kung kayo ay magsasabi ng verbal. Ang Rentalcars.com ay tatanggap ng offer kung ito ay nakuha na ng buo inyong bayad at naibigay sa inyo, ang inyong voucher . Kung ang mga pag-ayos ng car hire provider para sa Rentalcars.com na tumayo bilang ahente, ang pagtanggap ng inyong offer ay para sa Rentalcars.com bilang ahente ng car hire company.

Ang Rentalcars.com are responsible para sa mga kawalan na kayo, bilang tagapagarkila, ay direktang naapektuhan buhat ng resulta ng pagsira ng Travel jigsaw sa kasunduan at kung ang mga kawalan ay maliwanag na dulot ng pagsira ng Rentalcars.com sa kasunduan. Ang Rentalcars.com ay hindi responsible para sa mga kawalan na naggaganap na epekto ng pangunahing kawalan o pinsala na hindi ninyo nakita , bilang tagapag arkila, at ang Rentalcars.com ay hindi sasagot sa kawalan ng kita o opportunidad , kawalan ng goodwill o anumang kawalan pinsala o halaga.

Ang Rentalcars.com ay hindi mananagot o mamamagitan sa car hire company sa alinmang kabiguang maisagawa o pagkaantala ng anumang obligasyon upang maisagawa o antalahin sa pagganap ng anumang ng kanyang obligasyon sa ilalim o alinsunod sa mga ito pagpapareserba, voucher, reserbasyon, upa o mga tuntunin at kundisyon, at kung ito ay akto ng diyos, na kung saan ang expression ay nangangahulugan na ang anumang kaganapan sa na walang makatwirang kontrol ng partido. Kung ang kaganapan ay magpapatuloy pa ng mahigit sa 14 na magkakasunod na araw, ang Rentalcars.com ay maaring mag-terminate at i-withdraw ang booking, reserbasyon or rental sa pamamagitan ng pagbibigay ng abiso sa inyo, bilang tagapagarkila, ang orihinal na billing address at lahag ng naibayad na bago ang mga kaganapan ay ibabalik rin.

Ang Rentalcars.com ay may karapatang kanselahin ang booking ng agaran sa mga particular na pangyayari tulad ng pagkalugi ng kumpanya ng car hire. May mga pagkakataon na ang Rentalcars.com ay gagamitin ang kanilang makakaya upang iasaayos ang pagbibigay ng alternatibong sasakyan ngunit sa mga panahon na mataas ang demand ito ay maaring hindi possible. Kung ang customer ay nagbigay ng buong pre-paid na reserbasyon at ang Rentalcars.com ay magpapaalam sa customer hanggang sa 48 hours bago ang pick-up ng sasakyan ang customer ay makakatanggap ng lahat ng pera na kanilang ibinayad. At sa anumang pagkakataon na ang Rentalcars.com ay magbigay ng buong pre-paid customer notice of cancellation sa loob ng 48 hours ng pagpick-up ang Rentalcars.com ay magbibigay ng refund para sa kung anuman ang nakitang magiging problema sa pagsira ng Rentalcars.com sa kasunduan. Kung ang customer ay nagbigay ng deposit reservation at ang Rentalcars.com ay nagabiso sa customer ng hanggang sa 7 araw bago ang pickup, ang customer ay makakatanggap ng lahat ng naibayad na. Kung ang Rentalcars.com ay magbibigay ng deposit customer notice of cancellation sa loob ng 7 araw ng pag-pickup ang Rentalcars.com ay ibabalik ang mga naibayad na at isasama rin ang anumang makikitang kawalan na mangyayari sa customer na buhat sa pagsira sa kasunduan

Mga Kondisyon ng paggamit ng Website
Hindi pinapayagan ang kahit na sino na gamitin ang device o software program na direktang o hindi direktang interface, o subukan ang interface sa website na ito , upang kuhanin ang content, at anumang data, kasama na ang mga presyo. Ito rin ay hindi pinapayagan na humadlang o subukang humadlang sa normal na pagandar ng website, anumang aktividad na sa tingin namin ay nagbibigay ng hindi magandang resulta ay aming tatanggalin. Kami ay palaging tumitingin sa lahat ng mga nag-aaccess n gaming website, at lahat n gaming automated systems, o mga taong na nagsasagawa ng searches, upang makakuha ng impormasyon o presyo, ito ay tatanggalin at hahadlangan sa aming websites. Ang panggamit ng website ay nagpapahiwatig na inyong pagsangayon sa mga kondisyon ng paggamit

Data Protection - Client Personal Data
Security Policy
Ang lahat ng personal na impormasyon, credit card information na nakolekta n gaming website ay pumapasok sa secure server na gumagamit ng 128-bit encryption upang protektahan ang inyong impormasyon, at ang inyong browser ay magpapakita na kayo ay gumagamit ng secure server, sa pamamagitan ng pagdisplay ng padlock icon sa ilalim ng inyong browser window, Ang padlock ay magdi- display ng locked na posisyon, upang ipakita na kayo ay gumagamit ng secure server. Ang security feature ay lalabas lamang para sa mga webpages na maari ninyong iview, o mga personal o payment information.

Data Protection- Information
Credit Card
Ang credit card data na ibinibigay sa mga customer ay "Encoded" at itinatago sa aming database sa application servers at sa database servers; ang mga ito ay un-coded kung ang booking ay nakadisplay sa reservation system. Ang mga IT staff ay mayroong access sa database, at kung sakali na magkaroon ng anumang kawalan o kompromiso sa database, ang credit card numbers ay encoded pa rin. Ang area na kung saan ang credit data ay nakalagay ay ang server logsa s application servers, kami ay nagtatago ng 31 araw na logs, bawat araw ay mas matagal ng isang araw sa 3 araw na nakalagay sa nakahiwalay na password protect file.

Data Protection – Customer Personal Data
Ang pangalan ng customer at address , booking details at email address ay nakalagay sa database sa Application servers and the Database servers. Ang data ay hindi ipinamimigay, ginagamit, o binebenta sa sinuman sa labas ng Rentalcars.com na walang pahintulot. Ang mga pangalan ng customers at email addresses ay ginagamit ng Sales and Marketing department upang makapagbigay ng mga promotional emails, quote chases email at special offer email sa mga cliente, via Dream Mail email system (http://www.epsilon.com)

Customer reviews

Ang mga nakumpletong reviews ay maaring ma-uplaod sa aming website dahil ang layunin nito ay para malaman ng ibang customers ang inyong opinion tungkol sa serbisyo at kalidad ng aming mga car rental supplier, maaring magamit lamang ang bahagya o ang kabuuan nito ng Rentalcars.com para sa aming website, social media, mga newsletter, mga espesyal na promo, mga mobile application o iba pang mga channel na pag-aari, na naka-host, ginamit o kontrolado ng Rentalcars.com.

Ang Rentalcars.com ay may karapatang mag-adjust, tanggihan o tanggalin ang review kung sa tingin namin ay hindi nararapat.

Ang mga terms na ito ay sumasailalim sa batas ng Engald kung saan ang korte ay may exclusibong jurisdiction.

Nakapaloob na proteksyon sa Package Travel Directive


Kung nag-book ka ng karagdagang travel services sa ibang service provided para sa trip o bakasyon mo gamit ang link mula sa aming confirmation page, HINDI ka makakakuha ng benefit mula mga karapatan na ina-apply sa mga package sa ilalim ng Directive (EU) 2015/2302.

Kaya naman, walang pananagutan ang TravelJigsaw Limited sa magiging performance ng mga karagdagang travel service na ito. Kung sakaling magkaroon ng problema, kontakin ang kaugnay na service provider.

Pero kung mag-book ka ng mga karagdagang travel service gamit ang link nang wala pang 24 oras mula nang matanggap mo ang confirmation ng booking mula sa TravelJigsaw Limited, at ang mga karagdagang travel service na iyon ay nagkakahalaga ng 25% o higit pa sa pinagsamang halaga ng magkaparehong mga booking, magiging bahagi ang mga travel service na iyon ng isang linked travel arrangement. At dahil dito, ang TravelJigsaw Limited, bilang pinag-uutos ng batas ng EU, ay may proteksyon sa pagbibigay ng refund sa mga nagawang payment sa TravelJigsaw Limited para sa hindi naisakatuparang service dahil sa insolvency ng TravelJigsaw Limited. Tandaang hindi ito magbibigay ng refund sa pagkakataon ng insolvency ng nauugnay na service provider.

Tinanggal ng TravelJigsaw Limited ang insolvency protection sa Travel & General Insurance Services Limited (t&g), nakarehistro sa bilang na 02527363, at pinananagutan ng Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), nakarehistro sa bilang na 00070234. Ang t&g at Hiscox ay pinapahintulutan at kinokontrol ng Financial Conduct Authority at ng Prudential Regulation Authority (numero 113849).

Puwedeng kontakin ng mga traveler ang entity na ito o, kung naaangkop, ang makakatulong na otoridad sa 01702 811397 (May available na kopya ng policy kung hihingin mula sa Policyholder) kung tanggihan ang mga service dahil sa insolvency ng TravelJigsaw Limited.

Tandaan: Hindi sakop ng insolvency protection na ito ang mga kontrata sa ibang mga party maliban sa TravelJigsaw Limited, na puwede pa ring gawin kahit na sa insolvency ng TravelJigsaw Limited.

Pinapatupad ang Directive (EU) 2015/2302 bilang isang pambansang batas http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.