Makipagugnayan sa Amin

Tulong at Suporta

Kontakin kami

Makipag-ugnayan kung ang iyong katanungan ay hindi pa nasagot

Alam mo ba?

Handa ang aming customer service team na tulungan ka, pero may mga pagkakataong mas mabilis at mas madali na i-manage ang booking mo online.

Kung kailangan mong makipag-ugnay sa amin, ito ay makakatulong sa amin na hanapin ang iyong mga detalye ng mabilis kung nasa iyong kamay ang iyong booking number. Makikita mo ito sa subject line ng confirmation email na ipinadala namin sa 'yo, at pati na rin sa taas ng iyong voucher.

Local number: +1 646 813 0122
International number:

Bukas ngayon: 24 oras

Narito ang aming team para tumulong 24/7.

Ilagay ang booking details mo rito at kumpletuhin ang form

Puwede ka ring sumulat sa amin sa:
Booking.com Transport Limited
Floors 9-12, Sunlight House
Manchester
M3 3JZ

Puwede ka ring sumulat sa amin sa: [email protected].

Siguraduhing isama ang pangalan ng main driver, booking reference number, at email address na ginamit mo sa pag-book ng sasakyan.

Booking reference number

Ilagay ang inyong e-mail address at papadalhan namin kayo ng reference number sa address na ito.