Terma dan syarat

Rentalcars.com adalah nama dagangan Booking.com Transport Limited, yang merupakan syarikat terhad yang berdaftar di England dan Wales (Nombor: 05179829), alamat berdaftarnya adalah di 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom. Terma & syarat ini, bersama-sama dengan notis privasi dan kenyataan kuki kami, merupakan perjanjian kami dengan anda, untuk perkhidmatan yang kami sediakan dalam mengatur pembekalan sewa kereta. Bagi mengelakkan keraguan, ‘anda’ merujuk kepada pemandu utama, orang yang membayar untuk sewaan dan/atau orang yang membuat tempahan. Sila ambil perhatian, walaupun ‘anda’ boleh merujuk kepada lebih daripada satu orang, kami berkontrak dengan semua pihak, tetapi kami hanya boleh bercakap dengan pemandu utama berkenaan tempahan yang disahkan. Bersama-sama, ini disebut sebagai 'terma kami'. Terma ini hendaklah terpakai kepada semua kontrak bagi penyediaan perkhidmatan kami dengan pengecualian semua terma & syarat lain. Tiada kelakuan oleh Rentalcars.com akan dianggap sebagai penerimaan sebarang terma lain. Penerimaan perkhidmatan atau tandatangan pada mana-mana perjanjian akan dianggap sebagai bukti muktamad penerimaan anda terhadap terma ini. Kami boleh mengubah terma dari masa ke masa dan anda dinasihatkan untuk memeriksa laman web bagi mempertimbangkan apa-apa perubahan terhadap terma yang terpakai bagi anda. Sewa anda bagi mana-mana kereta adalah tertakluk kepada terma & syarat sewa kereta yang dikenakan oleh syarikat sewa kereta dan undang-undang negara dan/atau negeri yang sesuai di mana sewaan berlaku. Sekatan individu juga boleh digunakan untuk sewa kereta anda.

Anda akan disediakan dengan kereta oleh kami sama ada secara langsung atau sebagai agen. Keupayaan di mana kami bertindak bergantung kepada hubungan kami dengan syarikat sewa kereta.

Terma ini terpakai bagi apa-apa tempahan yang anda buat dengan kami di dalam atau melalui laman web ini, jadi anda harus memastikan bahawa anda mengetahui kandungannya. Kedua-dua terma kami dan syarikat sewa kereta yang kami bekerjasama mengandungi beberapa pengecualian dan had liabiliti.

Tempahan anda di laman web ini bersyarat dengan anda menerima terma kami. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagiannya, anda tidak perlu meneruskan tempahan anda. Dengan mengesahkan bahawa anda ingin menempah kereta melalui laman web ini, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan memahami dan menerima terma kami. Jika terdapat mana-mana bahagian yang anda tidak faham sepenuhnya, atau jika anda mempunyai pertanyaan mengenai sewa kereta atau produk lain, sila Hubungi kami.

Mengesahkan tempahan anda dan mengambil bayaran
Dalam kebanyakan kes, kami akan mengesahkan tempahan anda dengan segera menggunakan alamat e-mel yang diberikan semasa tempahan dibuat. Kadang-kadang, kami perlu menunggu syarikat sewa kereta untuk mengesahkan bahawa kereta tersedia. Kami akan memberitahu anda terus jika ini berlaku, dan buat sementara waktu menyekat wang pada kad bayaran anda. Sebaik sahaja mereka mengesahkan kereta anda, kami akan memberitahu anda, dan mengambil wang dari kad anda.

Sehingga kereta anda disahkan, anda boleh ‘membatalkan’ bayaran pada bila-bila masa. Hanya tekan 'Urus tempahan' di bahagian atas laman web kami, masukkan alamat e-mel yang diberikan semasa membuat tempahan dan nombor tempahan, kemudian tekan 'Batal Tempahan'. Kami akan membuka sekatan wang pada kad anda.

Jarang sekali, syarikat sewa kereta tidak dapat mengesahkan bahawa kereta tersedia. Jika ini berlaku, kami akan memberitahu anda, dan membuka sekatan wang pada kad anda.

Apabila anda menempah kereta atau produk lain di laman web kami, kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk mengesahkan ketersediaannya dalam masa 48 jam dari tempahan (atau, jika lebih awal, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum masa pengambilan kereta anda). Kami kemudiannya akan menghantar pengesahan tempahan kepada anda.

Anda tidak akan mempunyai kontrak sehingga kami mengesahkan tempahan anda dan mengambil bayaran. Kami akan menghantar semua surat-menyurat ke alamat yang diberikan semasa membuat tempahan. Bagi mengelakkan keraguan, tiada apa-apa dalam terma ini akan memberi hak kepada mana-mana pihak ketiga untuk apa-apa manfaat atau hak menurut Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999.

Ketepatan Maklumat
Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, sama ada kami atau sekutu kami, pembekal atau agen tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh anda ke atas ketepatan maklumat tersebut. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua maklumat yang disediakan di laman web ini.

Baucar / eBaucar Rentalcars.com hendaklah dikemukakan kepada syarikat sewa kereta apabila mengambil kereta sewa anda. Kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sewaan yang ditolak jika baucar / eBaucar tidak dikemukakan.

Kami tidak boleh menerima liabiliti untuk sebarang caj yang ditanggung hasil daripada dokumen yang ditandatangani dan diterima di kaunter sewa kereta.

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sesiapa sahaja yang memandu di bawah pengaruh alkohol/dadah, menyebabkan kerosakan yang disengajakan, memandu di luar jalan raya atau memandu dengan tidak cermat dan perhatian yang sewajarnya. Anda, akan menerima tanggungjawab sepenuhnya berkenaan tuntutan tersebut. Senarai ini tidak lengkap. 

Apakah yang termasuk / dikecualikan dalam harga?
Sila baca terma & syarat khusus berkaitan dengan sewa kereta anda, yang akan anda lihat semasa proses tempahan. 

Minyak Kereta & Deposit di Kaunter Sewa Kereta
Kebanyakan syarikat sewa kereta memerlukan deposit pada permulaan sewaan untuk menampung lebihan liabiliti, apa-apa caj yang ditanggung semasa sewaan dan, dalam beberapa kes, minyak kereta. Bagi membuat deposit, biasanya anda akan memerlukan kad kredit yang sah dengan dana mencukupi. Kad ini mestilah di bawah nama pemandu utama. Sila ambil perhatian, tidak semua syarikat sewa kereta menerima jenis kad yang sama dan anda perlu menyemak bahagian "Maklumat Penting" apabila membuat tempahan dan/atau perjanjian sewa kereta anda untuk mengesahkan jenis kad yang akan diterima. Jika anda masih mempunyai soalan, sila hubungi kami. Dengan syarat kereta dan tambahan dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti disewa dan mengikut dasar minyak kereta, deposit ini akan dikembalikan selepas pemulangan kereta (sila ambil perhatian bahawa ia mungkin mengambil masa sehingga 30 hari untuk wang muncul di kad kredit anda semula).

Sesetengah syarikat sewa kereta akan meminta anda memulangkan kereta dengan jumlah minyak yang sama di dalam tangki semasa pengambilan kereta. Syarikat yang lain mengendalikan dasar minyak kereta di mana anda, mesti membeli tangki minyak kereta yang pertama dan boleh memulangkan kereta itu tanpa minyak – dalam hal ini, mungkin tidak ada bayaran balik untuk minyak kereta yang tidak digunakan.

Di mana syarikat sewa kereta mengenakan caj untuk minyak kereta, kosnya mungkin lebih tinggi daripada harga di stesen minyak tempatan.

Perkhidmatan Luar Waktu
Di kebanyakan lokasi lapangan terbang, penerbangan akan ditunggu dan kereta dibekalkan di luar waktu kerja biasa. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat caj tambahan untuk perkhidmatan ini, yang akan dibayar terus kepada syarikat sewa kereta. Kami akan memaklumkan anda sama ada caj akan dikenakan apabila anda mengesahkan masa pengambilan anda dalam permintaan tempahan anda. Sekiranya kelewatan penerbangan menyebabkan pengambilan kereta di luar waktu kerja biasa syarikat sewa kereta, syarikat sewa kereta itu mungkin bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan di luar waktu – yang mana mereka akan memaklumkan anda tentang apa-apa bayaran. Kami tidak boleh menerima tanggungjawab lebih lanjut jika tidak ada perkhidmatan di luar waktu yang tersedia – dan oleh itu disarankan agar anda mengambil insurans perjalanan bebas. Kaunter sewa kereta bukan lapangan terbang juga boleh menyediakan perkhidmatan di luar waktu. 

Had Umur Minimum / Maksimum
Di kebanyakan lokasi, umur menyewa minimum adalah 21 tahun. Bayaran tambahan boleh dikenakan oleh syarikat sewa kereta tertentu dan di negara tertentu untuk pemandu berumur di bawah 25 tahun atau lebih 65 tahun: di mana umur pemandu yang betul telah dikemukakan dengan permintaan tempahan, kami akan memaklumkan sebarang bayaran yang mungkin. Keperluan umur minimum untuk kereta lebih besar juga mungkin lebih tinggi di sesetengah lokasi. Sila semak dengan Pusat Tempahan kami jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai perkara ini. 

Pemandu Tambahan
Bayaran boleh dikenakan untuk pemandu tambahan, yang dibayar di kaunter sewa kereta (melainkan jika dinyatakan pada baucar / eBaucar Rentalcars.com). Sila semak dengan Pusat Tempahan kami. 

Pengiraan Kadar Harian / Tempoh Sewa / Tempoh Sambungan Sewa / Pemulangan Lewat
Harga sewa kereta anda akan disahkan pada masa tempahan dan dikira berdasarkan unit 24 jam. Jika anda ingin melanjutkan tempoh sewa selepas mengambil kereta, atau jika anda memulangkan kereta lambat daripada yang dinyatakan pada baucar / eBaucar anda, kontrak untuk pelanjutan tersebut akan sentiasa bersama syarikat sewa kereta secara langsung dan masa tambahan akan dikenakan oleh syarikat sewa kereta pada kadar harian tempatan, yang mungkin lebih tinggi daripada harga yang telah dipersetujui dengan kami pada masa tempahan. Syarikat sewa kereta juga boleh mengenakan penalti tambahan untuk pemulangan lewat, butiran bagi apa-apa bayaran tambahan akan ada dalam kontrak anda dengan syarikat sewa kereta. 

Pengambilan Lewat / Pemulangan Awal
Sewaan anda bermula dan berakhir mengikut tarikh dan masa pengambilan dan pemulangan yang diperincikan pada baucar / eBaucar anda. Malangnya, kami tidak dapat memberikan bayaran balik untuk masa yang tidak digunakan jika kereta diambil lewat atau dipulangkan awal. Jika anda tidak dapat mengambil kereta pada masa dan tarikh yang dipersetujui, adalah penting anda menghubungi kami secepat mungkin. Jika tidak, tidak ada jaminan bahawa kereta itu masih tersedia – dan anda tidak akan berhak menerima sebarang bayaran balik. 

Sewaan Sehala
Sewaan sehala perlu disahkan terlebih dahulu dan mungkin tertakluk kepada bayaran sehala, yang perlu dibayar kepada syarikat sewa kereta. Kami akan memaklumkan anda tentang anggaran kos selepas kami menerima permintaan tempahan anda dan menerima pengesahan daripada syarikat sewa kereta mengenai sewaan sehala. 

Kerusi Kanak-kanak & Permintaan Khas
Tempat duduk kanak-kanak, rak bumbung (tidak terdapat pada sesetengah kereta) dan item ‘tambahan’ yang lain boleh didapati atas permintaan di kebanyakan lokasi, walaupun ia tidak dapat dijamin. Biasanya terdapat bayaran yang perlu dibayar kepada syarikat sewa kereta. Di kebanyakan lokasi, kerusi kanak-kanak dikehendaki oleh undang-undang. Sila ambil perhatian: tali pinggang keledar belakang mungkin tidak disediakan dalam semua kereta. Sila semak dengan Pusat Tempahan kami mengenai item ini. Permintaan untuk item ini hendaklah dibuat pada masa tempahan. 

Penghantaran & Pengambilan
Sesetengah syarikat sewa kereta akan bersetuju untuk menghantar kereta anda / mengambilnya dari alamat yang ditentukan. Jika ya, mungkin terdapat bayaran tambahan untuk perkhidmatan ini, dibayar kepada syarikat sewa kereta. Kami akan memaklumkan anda sama ada bayaran akan dikenakan apabila anda mengesahkan masa pengambilan/pemulangan anda, bersama dengan butiran alamat penuh, dalam permintaan tempahan anda. Sila ambil perhatian: syarikat sewa kereta biasanya tidak menghantar atau mengambil dari penginapan persendirian. 

Kawasan Memandu
Sekatan boleh dikenakan apabila membawa kereta sewa ke negara/negeri/pulau yang lain; oleh itu, Pusat tempahan kami harus dimaklumkan pada masa tempahan sama ada anda berhasrat untuk berbuat demikian. Dokumen tambahan mungkin diperlukan dan caj tempatan mungkin dikenakan untuk perjalanan ke negara tertentu. Sekatan juga boleh dikenakan di kawasan terpencil seperti pedalaman Australia; sila semak dengan Pusat Tempahan kami. 

Pembatalan, Tidak Hadir & Pemindaan
Dalam kebanyakan keadaan, polisi pembatalan di bawah akan dikenakan untuk tempahan anda; bagaimanapun anda harus menyemak terma dan syarat syarikat sewa kereta sekiranya dasar yang lebih ketat dikenakan.

Pembatalan Tempahan Prabayar Penuh

 • Jika anda membuat pembatalan 48 jam atau lebih sebelum sewaan anda bermula, wang yang anda telah bayar akan dibayar balik.
 • Jika anda membuat pembatalan dalam masa 48 jam sebelum pengambilan, wang yang anda telah bayar akan dibayar balik, tolak kos sewaan 3 hari:
  • jika anda telah menempah kereta untuk kurang daripada 3 hari, tiada sebarang caj tambahan dikenakan, tetapi anda tidak akan mendapat sebarang bayaran balik.
 • Jika anda gagal untuk hadir pada masa dan tarikh yang dipersetujui, dan/atau untuk menyediakan semua dokumen yang perlu, dan/atau untuk menyediakan kad kredit di atas nama pemandu utama dengan dana mencukupi di dalamnya untuk deposit kereta, syarikat kereta sewa boleh menolak daripada memberi kereta kepada anda. Jika itu berlaku:
 • jika anda menghubungi kami dari kaunter, wang yang anda telah bayar akan dibayar balik, tolak kos untuk sewaan 3 hari
 • jika anda tidak menghubungi kami dari kaunter, anda tidak akan mendapat bayaran balik.

Pembatalan Tempahan Berdeposit

 • Jika anda membuat pembatalan 48 jam atau lebih sebelum sewaan anda bermula, wang yang anda telah bayar akan dibayar balik, tolak deposit.
 • Jika anda membuat pembatalan kurang daripada 48 jam terlebih dahulu, tetapi sebelum sewaan anda bermula, anda akan mendapat bayaran balik wang yang telah anda bayar, ditolak deposit atau kos untuk sewaan 3 hari, yang mana lebih tinggi.
 • Jika anda telah menempah kereta untuk kurang daripada 3 hari, tiada sebarang caj tambahan dikenakan, tetapi anda tidak akan mendapat sebarang bayaran balik.

Tidak Hadir
'Tidak hadir' ialah apabila anda:

 • mahu membuat pembatalan tetapi tidak memberitahu kami sebelum sewaan anda bermula, atau
 • gagal mengambil kereta pada masa dan tarikh yang ditetapkan, atau
 • gagal menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mengambil kereta, atau
 • gagal menyediakan kad kredit di bawah nama pemandu utama dengan dana mencukupi untuk deposit kereta.

Dalam semua kes ‘Tidak hadir’, anda tidak akan mendapat sebarang bayaran balik untuk wang yang telah anda bayar.

Syarikat kereta sewa berhak untuk menafikan kereta kepada mana-mana pelanggan yang gagal untuk tiba tepat pada masa bersama semua dokumen yang perlu dan kad kredit di bawah nama pemandu utama dengan dana mencukupi untuk menampung deposit keselamatan kereta. Dalam kes berkenaan, pelanggan tidak layak untuk mendapat sebarang bayaran balik melainkan sewaan telah dibatalkan terlebih dahulu. 

Pemindaan (perubahan kepada tempahan anda)
Anda boleh membuat perubahan kepada tempahan anda pada bila-bila masa sebelum anda mengambil kereta.

Jika masa pengambilan anda sekurang-kurangnya 48 jam lagi, cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan pergi ke 'Urus tempahan' di penjuru kanan.

Sekiranya anda perlu mengubah sesuatu apabila masa pengambilan anda kurang dari 48 jam, sila hubungi kami.

Tiada yuran pentadbiran untuk mengubah tempahan anda, tetapi apa-apa perubahan yang anda buat boleh menjejaskan harga sewaan. Kadang-kadang (bukan selalu), satu-satunya cara kami boleh mengubah tempahan adalah untuk membatalkannya dan membuat satu lagi, di mana kami boleh mengenakan bayaran pembatalan bagi pihak syarikat sewa kereta itu. 

Jika Kami Membuat Perubahan untukTempahan Anda
Kadang-kadang mungkin perlu perubahan untuk tempahan anda dibuat (selepas penerimaan) oleh kami atau oleh syarikat sewa kereta. Dalam kes sedemikian kami akan memaklumkan anda secepat yang munasabah sebelum pengambilan dan, jika perubahan yang dicadangkan tidak dapat diterima, anda akan ditawarkan bayaran balik penuh. Walau bagaimanapun, dalam keadaan sedemikian, kami tidak akan mempunyai liabiliti tambahan berhubung dengan sebarang kerugian langsung atau tidak langsung yang mungkin anda alami akibat perubahan tersebut. 

Dokumen
Baucar / eBaucar anda biasanya akan tersedia sebaik sahaja bayaran penuh diterima dan kereta disahkan oleh syarikat sewa kereta. Sila ambil perhatian bahawa kereta 'permintaan' tertentu mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk disahkan dan kami akan memaklumkan anda jika ini berlaku. Jika kereta tidak dapat diambil kerana dokumen tidak mencukupi atau kegagalan untuk menyediakan kad kredit yang sah, ini akan dianggap sebagai ‘Tidak Hadir’, yang bermakna anda tidak akan layak untuk bayaran balik wang yang telah dibayar. Sila pastikan bahawa anda melakukan perjalanan dengan baucar / eBaucar anda, lesen memandu negara penuh anda yang sah dan pengenalan lain – sila semak bahagian ‘Apa yang Anda Perlu Bawa’ pada baucar / eBaucar anda apabila kereta disahkan untuk melihat jika apa-apa dokumen lain diperlukan. 

Lesen Memandu
Setiap pemandu mesti mempunyai lesen memandu penuh yang sah yang telah dimiliki untuk sekurang-kurangnya 1 tahun (2 tahun di lokasi tertentu; ini akan disahkan semasa proses tempahan). Lesen tamat tempoh atau sementara tidak akan diterima.

Semasa membuat tempahan kereta, Pusat Tempahan kami mesti dimaklumkan mengenai sebarang pengesahan / poin pada lesen memandu; kami berhak untuk menolak tempahan atas dasar ini, menurut terma & syarat syarikat sewa kereta yang kami bekerjasama.

Mulai 8 Jun 2015, mana-mana pemandu dengan lesen memandu yang dikeluarkan oleh DVLA (Pemandu dan Pihak Berkuasa Perlesenan Kenderaan) di England, Scotland atau Wales mesti melawat Lihat Lesen Memandu tidak lebih daripada 21 hari sebelum sewaan mereka bermula: untuk lebih lanjut mengenai ini , sila klik di sini. Mana-mana pemandu dengan lesen memandu kad foto gaya baru juga mesti mengemukakan dokumen setara yang disertakan di kaunter sewa kereta.

Semasa mengambil kereta, setiap pemandu mesti mengemukakan lesen mereka. Mereka juga mesti menyimpan lesen memandu dengan mereka pada setiap masa sepanjang sewaan, untuk pemeriksaan oleh pihak berkuasa tempatan.

Tiada bayaran balik akan diberikan jika syarikat sewa kereta enggan membekalkan kereta kerana pengesahan yang tidak didedahkan – atau kerana anda tidak boleh menyediakan lesen memandu, dokumen setaranya, atau maklumat yang diperlukan mengenai pengesahan.

Sila ambil perhatian bahawa apabila memandu di luar negara anda mungkin memerlukan Permit Memandu Antarabangsa. Adalah menjadi tanggungjawab pemandu untuk memeriksa sama ada mereka memerlukan Permit Memandu Antarabangsa. Permit Memandu Antarabangsa tidak menggantikan keperluan untuk lesen memandu biasa: lesen memandu penuh atas nama pemandu utama masih diperlukan untuk menyewa kereta, dan setiap pemandu yang memerlukan Permit Memandu Antarabangsa mesti menyimpan kedua-dua dokumen dengan mereka sepanjang masa. Jika Permit Memandu Antarabangsa diperlukan, anda tidak akan dapat mengambil sewaan anda tanpa permit dan lesen memandu anda.

Semua pemandu mesti membaca terma dan syarat syarikat sewa kereta yang menyediakan kereta mereka sebelum mengambil, kerana sesetengah syarikat dan lokasi tertentu mungkin mempunyai keperluan tambahan. 

Maklumat Penting Mengenai Kadar Pertukaran
Disebabkan oleh turun naik kadar pertukaran, sila ambil perhatian bahawa jumlah yang dicaj kepada kad kredit anda mungkin berbeza daripada harga yang kami sebutkan apabila anda bersetuju untuk membayar sesuatu produk atau perkhidmatan. Perbezaan (jika ada) akan bergantung kepada perubahan kadar pertukaran dalam tempoh antara ketika anda menempah dan ketika caj tertera di dalam penyata kad kredit anda. Begitu juga, sekiranya kami membayar balik sebarang wang ke akaun anda, kami akan membayar balik jumlah sebenar yang dikenakan pada awalnya – dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang turun naik dalam kadar pertukaran yang membawa kepada anda menerima bayaran balik yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang dijangkakan. 

Kapasiti Kereta & Kelas Kereta
Semua kereta diinsuranskan untuk bilangan maksimum penumpang. Kami tidak boleh menerima liabiliti untuk kereta yang tidak sesuai untuk semua penumpang dan bagasi. Sebagai panduan, sila rujuk laman web Rentalcars.com untuk kapasiti anggaran pelbagai kelas kereta. Kami tidak boleh bertanggungjawab jika syarikat sewa kereta enggan membekalkan kereta kerana saiz muatan terlalu besar.

Kami tidak dapat menjamin buatan atau model kereta tertentu. Kereta yang ditunjukkan pada baucar / eBaucar anda adalah untuk panduan sahaja dan syarikat sewa kereta mungkin menyediakan kereta yang berbeza yang dianggap serupa atau lebih baik.

Penyediaan Kereta
Syarikat sewa kereta berhak untuk menolak menyediakan kereta kepada mana-mana orang yang dianggap tidak layak memandu atau tidak memenuhi syarat kelayakan. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap penyiapan urusan perjalanan, atau untuk apa-apa bayaran balik, pampasan atau apa-apa kos lain yang anda perlu bayar dalam kes sedemikian. 

Aduan
Jika anda tidak berpuas hati dengan sewaan anda, sila laporkan kepada kami dengan seberapa segera, tetapi sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 bulan selepas pemulangan kereta, dengan menghubungi Pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami. Adalah sukar untuk kami menilai sebarang tuntutan berhubung dengan sewaan anda jika tindakan ini tidak diambil pada masa pemulangan kereta. Walaupun semasa anda menyewa kereta, anda memasuki hubungan kontrak dengan syarikat sewa kereta, apabila ada masalah, kami akan cuba membantu dengan menghubungi syarikat sewa kereta bagi pihak anda. 

Sekiranya cara kami mengendalikan aduan anda tidak memuaskan hati anda, anda boleh mengemukakan aduan rasmi kepada penyedia Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR) bebas. Jika anda ingin menggunakan ADR, anda boleh menggunakan platform dalam talian Suruhanjaya Eropah untuk memuat naik aduan anda, yang boleh didapati di http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prosedur ini akan membantu anda mencari penyedia ADR yang sesuai. Sila ambil perhatian bahawa walaupun kami menyasarkan untuk menyelesaikan pertikaian secara dalaman, kami tidak diwajibkan untuk mematuhi prosedur ADR yang dikendalikan oleh mana-mana penyedia ADR bebas. 

Masalah Mekanikal / Kemalangan
Sekiranya berlakunya kerosakan atau masalah mekanikal, anda mesti menghubungi syarikat sewaan kereta dengan segera. Syarikat sewaan kereta mesti memberi keizinan untuk pembaikan atau penggantian kereta. Jika anda terlibat dalam kemalangan, polis tempatan dan syarikat sewa kereta mesti dihubungi. Simpan salinan semua dokumen berkaitan yang anda diminta lengkapkan. Ini mungkin diperlukan jika anda ingin membuat tuntutan.

Sewa anda bagi mana-mana kereta adalah tertakluk kepada terma & syarat sewa kereta yang dikenakan oleh syarikat sewa kereta dan undang-undang negara dan/atau negeri yang sesuai di mana sewaan berlaku. Oleh itu, anda akan tertakluk kepada kedua-dua terma kami dan syarikat sewa kereta. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, pengubahsuaian, kelewatan atau perubahan yang timbul daripada perbalahan sivil, pertikaian perindustrian termasuk pertikaian kawalan trafik udara, aktiviti pengganas, bencana alam atau nuklear, kebakaran atau keadaan cuaca yang buruk, masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan dengan pengangkutan, penutupan atau kesesakan lapangan terbang atau pelabuhan feri, pembatalan penerbangan berjadual atau kegagalan kewangan syarikat penerbangan.

Terma Kontrak Anda dengan Rentalcars.com
Bagaimanapun anda memilih untuk menempah, adalah penting untuk memahami bagaimana dan bila kontrak dibentuk. Langkah-langkah teknikal yang diperlukan untuk kontrak yang akan dibentuk adalah seperti berikut. Apabila kami menyebut harga melalui telefon atau meletakkan perkhidmatan kami di laman web kami, kami menjemput anda untuk membuat tawaran bagi pembeliannya. Anda tidak membuat tawaran ini sehingga anda berbuat demikian secara lisan atau dengan mengklik ‘Tempah Sekarang’ pada halaman ‘Butiran Bayaran' kami.

Anda akan membuat kami tawaran untuk membeli perkhidmatan sebaik sahaja anda telah berbuat demikian secara lisan atau mengklik 'Tempah Sekarang'. Kami akan menerima tawaran ini sebaik sahaja kami menerima bayaran yang diperlukan dan membuat baucar / eBaucar anda tersedia untuk anda. Jika pengaturan dengan syarikat sewa kereta adalah untuk kami bertindak sebagai agen, penerimaan tawaran anda adalah oleh kami sebagai agen bagi pihak syarikat sewa kereta.

Kami bertanggungjawab atas kerugian yang anda alami secara langsung akibat daripada kami melanggar perjanjian ini jika kerugian adalah akibat yang boleh dijangka daripada kami melanggar perjanjian. Kerugian adalah dijangka di mana ia boleh dipertimbangkan oleh kedua-dua anda dan kami pada masa yang perjanjian kita terbentuk. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kerugian tidak langsung yang berlaku sebagai kesan sampingan kerugian atau kerosakan utama dan yang tidak dapat dijangka oleh anda dan kami; dan kami juga tidak bertanggungjawab, tanpa had, kehilangan keuntungan, kehilangan peluang, kehilangan nama baik atau kerugian akibat, ganti rugi atau kos.

Kami sendiri tidak akan bertanggungjawab atau melalui kenderaan sewa syarikat untuk sama ada apa-apa kegagalan untuk melaksanakan atau apa-apa kelewatan dalam melaksanakan mana-mana kewajipan kami di bawah atau menurut tempahan ini, baucar / eBaucar, sewaan atau terma & syarat, jika dan setakat prestasi ditangguhkan, dihalang atau dicegah oleh force majeure, yang pernyataan bermaksud apa-apa kejadian di luar kawalan munasabah bagi pihak yang dipersoalkan. Jika force majeure berterusan selama lebih daripada 14 hari berturut-turut, kami boleh menamatkan dan menarik balik tempahan ini dengan memberi notis 14 hari ke alamat pengebilan asal anda dan mengembalikan semua jumlah yang dibayar sebelum kejadian force majeure.

Kami berhak untuk membatalkan tempahan atas notis terhad atau segera dalam keadaan tertentu, seperti ketakmampuan bayar syarikat sewa kereta. Dalam semua keadaan, kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mengatur bekalan kereta alternatif, tetapi pada masa permintaan tinggi, ia mungkin tidak boleh. Di mana pelanggan telah membuat tempahan penuh prabayar dan kami memberitahu pelanggan sehingga 48 jam sebelum pengambilan, pelanggan akan menerima kembali semua wang yang telah dibayar. Dalam keadaan yang tidak mungkin berlaku, kami memberikan pelanggan prabayar penuh dengan notis pembatalan dalam masa 48 jam selepas pengambilan, kami akan membuat bayaran balik penuh bagi semua wang yang dibayar dan meliputi kerugian lain yang dapat dijangka oleh pelanggan sebagai akibat daripada kami melanggar perjanjian. Di mana pelanggan telah membuat tempahan deposit dan kami memberitahu pelanggan sehingga 7 hari sebelum pengambilan, pelanggan akan menerima kembali semua wang yang telah dibayar. Di mana, kami memberikan pelanggan deposit dengan notis pembatalan dalam masa 7 hari selepas pengambilan, kami akan membuat bayaran balik penuh bagi semua wang yang dibayar dan meliputi kerugian lain yang dapat dijangka oleh pelanggan sebagai akibat daripada kami melanggar perjanjian.

Membuat Tempahan dan Pembelian atau Meminta Produk atau Perkhidmatan
Jika anda ingin membuat tempahan atau membeli atau meminta produk atau perkhidmatan yang diterangkan di laman web ini, kami (atau rakan niaga kami) boleh meminta anda memberikan data tertentu yang terpakai untuk tempahan atau pembelian anda – termasuk, tanpa had, maklumat kad kredit dan lain-lain data peribadi yang mengenal pasti anda. Anda faham bahawa sebarang data tersebut akan dikendalikan oleh kami mengikut cara yang dinyatakan dalam notis privasi kami. Anda bersetuju bahawa semua data yang anda berikan untuk tujuan ini adalah tepat, terkini dan lengkap. Anda bersetuju untuk membayar semua caj yang ditanggung oleh anda atau mana-mana pengguna akaun anda, kad kredit atau mekanisme bayaran lain pada kadar atau harga yang dikenakan apabila caj tersebut berlaku. Anda juga akan bertanggungjawab untuk membayar apa-apa cukai yang dikenakan berkaitan dengan pembelian anda.

Pengesahan data yang dikemukakan mungkin diperlukan sebelum penerimaan kami bagi sebarang tempahan, pembelian atau pesanan. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau yang dinyatakan dengan jelas oleh kami, harga, kadar dan ketersediaan produk atau perkhidmatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Anda mengakui bahawa tempahan, pembelian dan perkhidmatan tertakluk kepada terma & syarat tambahan yang dikenakan oleh kami atau syarikat sewa kereta yang membekalkan kereta anda.

Syarat Penggunaan Laman Web
Dilarang untuk sesiapa menggunakan mana-mana peranti atau program perisian untuk secara langsung atau secara tidak langsung antara muka, atau percubaan untuk antara muka, dengan laman web ini bagi mendapatkan kandungan dan/atau mana-mana data lain, termasuk harga. Ia juga dilarang untuk mengganggu atau cuba mengganggu, dengan kerja biasa laman web ini; sebarang aktiviti yang kami anggap meletakkan beban atau tekanan yang tidak wajar pada sistem kami akan ditamatkan. Kami sentiasa memantau setiap orang yang mengakses laman web kami, dan aktiviti mana-mana sistem automatik atau orang yang menjalankan carian yang tidak munasabah, dengan tujuan untuk mengakses maklumat dan/atau harga, akan ditamatkan dan sistem/orang tersebut disekat dari laman web kami. Penggunaan anda bagi laman web menunjukkan persetujuan anda untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini. 

Perlindungan Data
Privasi anda adalah penting bagi kami. Dengan menggunakan laman web ini, anda menerima notis privasi kami

Penggunaan Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain
Kami boleh menggunakan kuki dan teknologi lain untuk memudahkan dan menjejaki penggunaan anda bagi perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini dan berkaitan dengan komunikasi e-mel kami. Bagi maklumat lanjut mengenai ini, sila lihat notis privasi kami. 

Ulasan Pelanggan
Ulasan yang sudah dilengkapkan mungkin dimuat naik ke laman web kami untuk tujuan memaklumkan pelanggan mengenai pendapat anda tentang perkhidmatan dan kualiti syarikat kereta sewa dan digunakan sebahagiannya atau secara keseluruhannya oleh Rentalcars.com di platform kami, platform media sosial, surat berita, promosi istimewa, aplikasi mudah alih atau saluran lain yang dimiliki, dihoskan, digunakan atau dikawal oleh Rentalcars.com. Dengan mengemukakan ulasan, anda bersetuju dengan penggunaan ulasan anda di atas. Kami berhak untuk menyesuaikan, menolak atau mengalih keluar ulasan mengikut budi bicara kami.

Ulasan meluahkan pendapat peribadi pelanggan Rentalcars.com yang mengisi soal selidik selepas sewaan mereka selesai. Pendapat ini tidak semestinya mewakili pandangan Rentalcars.com.

Setakat yang dibenarkan, terma dan syarat ini ditadbir oleh undang-undang Inggeris di bawah bidang kuasa eksklusif mahkamah England.

Maklumat Umum dan Terma & Syarat yang dinyatakan adalah betul pada masa diterbitkan. 

Perlindungan di bawah Arahan Perjalanan Pakej
Jika anda menempah perkhidmatan perjalanan tambahan daripada pembekal perkhidmatan yang berlainan untuk perjalanan atau percutian anda melalui pautan dari halaman pengesahan kami, anda TIDAK akan mendapat manfaat daripada hak yang terpakai bagi pakej di bawah Arahan (EU) 2015/2302. 

Oleh itu, Rentalcars.com tidak akan bertanggungjawab terhadap prestasi perkhidmatan perjalanan tambahan yang sepatutnya. Sekiranya terdapat masalah sila hubungi pembekal perkhidmatan yang berkaitan. 

Walau bagaimanapun, jika anda menempah perkhidmatan perjalanan tambahan melalui pautan tidak lewat daripada 24 jam selepas menerima pengesahan tempahan dari Rentalcars.com, dan perkhidmatan perjalanan tambahan itu berjumlah 25% atau lebih daripada nilai gabungan kedua-dua tempahan, perkhidmatan perjalanan tersebut akan menjadi sebahagian daripada aturan perjalanan yang berkaitan. Dalam kes ini, Rentalcars.com mempunyai, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang EU, perlindungan untuk mengembalikan bayaran yang telah anda buat kepada Rentalcars.com untuk perkhidmatan yang tidak dilakukan kerana ketakmampuan bayar Rentalcars.com. Sila ambil perhatian bahawa ini tidak memberi bayaran balik sekiranya ketakmampuan bayar pembekal perkhidmatan yang berkaitan. 

Rentalcars.com telah mengambil perlindungan ketakmampuan bayar dengan Travel & General Insurance Services Limited (t&g), nombor pendaftaran 02527363 dan ditaja jamin oleh Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), nombor pendaftaran 00070234. t&g dan Hiscox diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatakelakuan Kewangan dan Pihak Berkuasa Peraturan Prudential (nombor 113849). 

Pengembara boleh menghubungi entiti ini atau, jika berkenaan, tuntutan pihak berkuasa yang layak di talian bantuan 01702 811397 (Salinan polisi disediakan atas permintaan daripada Pemegang Polisi) jika perkhidmatan tersebut ditolak kerana ketakmampuan bayar Rentalcars.com. 

Nota: Perlindungan ketakmampuan bayar ini tidak meliputi kontrak dengan pihak selain daripada Rentalcars.com, yang boleh dilakukan walaupun ketakmampuan bayar Rentalcars.com. 

Arahan (EU) 2015/2302 sebagai ditukar ke dalam undang-undang negara http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html