Общи Условия

Rentalcars.com е търговско име на Booking.com Transport Limited, която е компания с ограничена отговорност, регистрирана в Англия и Уелс (номер: 05179829), чийто регистриран адрес е: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Тези Общи условия, заедно с нашите Декларация за поверителност и Декларация за бисквитки, представляват споразумението ни с вас за услугите, които предлагаме при организирането на доставката на коли под наем. За избягване на съмнение „вие“ се отнася до основния шофьор, лицето, което плаща за наема, и/или лицето, което прави резервацията. Моля, обърнете внимание, че въпреки че „вие“ може да се отнася за повече от едно лице, ние сключваме договор с всички страни, но ще можем да комуникираме само с основния шофьор по отношение на потвърдена резервация. Заедно те се наричат „нашите условия“. Тези условия се прилагат за всички договори за предоставяне на нашите услуги, като изключват всички други общи условия. Нито едно поведение на Rentalcars.com не представлява приемане на други условия. Приемането на услугите или подписването на което и да е споразумение се счита за убедително доказателство за приемането на тези условия от ваша страна. Понякога може да променяме условията и ви съветваме да проверявате уебсайта, за да вземате предвид всички промени в условията, които ви касаят. Всеки нает от вас автомобил е предмет на Общите условия за наемане на автомобил, наложен от фирмата за автомобили под наем, и на съответните закони на държавата и/или щата, в която (който) се извършва наемът. Възможно е да бъдат приложени индивидуални ограничения за наетия от вас автомобил.

Ще ви бъде осигурен автомобил директно или чрез агент. Капацитетът, в който действаме, зависи от нашите взаимоотношения с фирмата за наем на автомобили.

Тези условия се отнасят за всяка резервация, която правите с нас на или чрез този уебсайт, така че трябва да сте сигурни, че сте запознати с тяхното съдържание. Както нашите условия, така и тези на фирмите за наемане на автомобили, с които работим, съдържат някои изключения и ограничения на отговорността.

Вашата резервация на този уебсайт зависи от приемането на нашите условия. Ако не сте съгласни с някоя част от тях, не трябва да продължавате с резервацията си. Чрез потвърждаването, че желаете да резервирате автомобил през този уебсайт, посочвате, че сте прочели, разбрали и приемате нашите условия. Ако има част, която не разбирате изцяло, или ако имате въпрос относно наетия автомобил или друг продукт, моля, свържете се с нас.

Потвърждаване на Вашата резервация и извършване на плащане
В повечето случаи ние ще потвърдим незабавно вашата резервация чрез имейл адреса, който сте предоставили при извършване на резервацията. Понякога трябва да изчакаме фирмата за автомобили под наем да потвърди наличността на автомобила. Ако това се случи, ще ви уведомим незабавно и временно ще блокираме парите от вашата платежна карта. Веднага, когато фирмата потвърди вашия автомобил, ще ви уведомим и ще получим парите от картата ви.

Преди автомобилът ви да бъде потвърден, можете да „анулирате“ плащането по всяко време. Просто натиснете „Manage booking“ (Управление на резервацията) в горната част на нашия сайт, въведете имейл адреса, посочен при извършване на резервацията, както и номера на резервацията, след което натиснете „Cancel Booking“ (Отказ на резервацията). Ние ще отблокираме парите във вашата карта.

Много рядко фирма за автомобили под наем не може да потвърди наличността на даден автомобил. Ако това се случи, ще Ви уведомим и ще отблокираме парите във вашата карта.

Когато резервирате автомобил или друг продукт на нашия сайт, ние ще ви изпратим имейл, за да потвърдим наличността, в рамките на 48 часа от резервацията (или по-рано, най-малко 24 часа преди часа за вземане). След това ще ви изпратим потвърждение на резервацията.

Няма да имате договор, докато не потвърдим вашата резервация и плащането не е получено. Ще изпратим цялата кореспонденция до адреса, посочен при извършване на резервацията. За избягване на всякакво съмнение, съгласно Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г. нито една част от настоящите условия не дава право на трета страна на каквито и да е ползи или права.

Точност на информацията
Въпреки че се стремим да гарантираме точността на информацията на този уебсайт, нито ние, нито нашите филиали, доставчици или агенти носим отговорност пред вас за точността на тази информация. Единствено ваша е отговорността да оцените точността, пълнотата и полезността на цялата информация, предоставена на този уебсайт.

Ваучерът / електронният ваучер на Rentalcars.com трябва да бъде представен на фирмата за автомобили под наем, когато вземате своя автомобил под наем. Ние не носим отговорност за отхвърлени наеми в случай на непредставен ваучер / електронен ваучер.

Ние не поемаме отговорност за промени, възникнали в резултат на документация, която е подписана за и приета на гишето на фирмата за автомобили под наем.

Ние няма да носим отговорност за никого, който шофира под въздействието на алкохол/наркотици, причинявайки умишлено увреждане, шофиране извън пътя или шофиране без грижа и внимание. Вие ще поемете пълната отговорност по отношение на такива искове. Този списък не е изчерпателен.

Какво е включено/изключено в цената?

Моля, прочетете конкретните Общи условия, свързани с Вашия автомобил под наем, които ще видите по време на процеса на резервация.

Гориво и депозити на гишето за автомобили под нае
Повечето фирми за автомобили под наем изискват депозит в началото на наема за покриване на превишението на отговорността, всички разходи, направени по време на наема, и в някои случаи гориво. За да направите депозита, обикновено се изисква да имате валидна кредитна карта с налични средства в нея. Картата трябва да е на името на основния шофьор. Моля, имайте предвид, че не всички фирми за автомобили под наем приемат едни и същи видове карти и трябва да проверите раздела “Important Information” (Важна информация) и/или Вашето споразумение за наемане на автомобил, когато правите резервация, за да разберете кои типове карти ще бъдат приети. Ако все още имате въпроси, моля свържете се с нас. При условие, че автомобилите и екстрите са върнати в същото състояние, в което са наети, и съгласно правилата за гориво, този депозит ще бъде възстановен след връщане на автомобила (моля, имайте предвид, че показването на парите във Вашата кредитна карта може да отнеме до 30 дни).

Някои фирми за автомобили под наем ще изискват от Вас да върнете автомобила със същото количество гориво, което е имало в резервоара при вземането. Други използват политика за гориво, според която вие трябва да закупите първия резервоар с гориво и да върнете автомобила празен – в който случай може да няма възстановяване на средства за неизползвано гориво.

Когато фирмата за автомобили под наем таксува за гориво, цената може да е по-висока, отколкото на местна бензиностанция.

Обслужване извън работно време
В повечето офиси на летища ще се съобразяваме с полети и ще предоставяме автомобили извън нормалното работно време. Въпреки това може да има допълнителна такса за тази услуга, която ще се заплаща директно на фирмата за автомобили под наем. При потвърждаване на часа на вземане в заявката за резервация ние ще ви информираме дали ще бъдете таксувани. В случай че закъснение на полета доведе до вземане на автомобила извън нормалното работно време на фирмата за автомобили под наем, фирмата за автомобили под наем може да се съгласи да предостави извънредна услуга – в този случай те ще ви информират за евентуални такси. Ние не поемаме никаква допълнителна отговорност, когато няма налична извънредна услуга за обслужване извън работно време – и затова се препоръчва да вземете независима застраховка за пътуване. На гишетата за автомобили под наем извън летище също може да се предостави услуга извън работно време.

Минимални/максимални възрастови ограничения
На повечето места минималната възраст за наемане е 21 години. Възможно е да бъдат приложени допълнителни такси в определени фирми за автомобили под наем, както и в определени държави, за шофьори на възраст под 25 или над 65 години: когато със заявката за резервация е изпратена точната възраст на шофьора, ние ще ви информираме за евентуални такси. На някои места е възможно да има по-високи изискванията за минимална възраст при наемане на по-големи автомобили. Моля, свържете се с нашия Контактен център, ако имате някакви въпроси или притеснения в тази връзка.

Допълнителни шофьори:
Начисляват се такси за допълнителни шофьори, които се заплащат на гишето за наем на автомобили (освен, ако не е посочено друго на ваучера / електронния ваучер на Rentalcars.com). Моля, свържете се с нашия Контактен център.

Изчисления на дневна такса / периоди на наемане / удължения на периода на наемане / късно връщане
Цената на вашия автомобил под наем ще бъде потвърдена в момента на резервацията и ще бъде изчислена на 24-часова база. Ако желаете да удължите периода на наемане, след като вземете автомобила, или ако върнете автомобила по-късно от посоченото на вашия ваучер / електронен ваучер, договорът за подобно удължаване винаги ще бъде директно с фирмата за автомобили под наем и допълнителното време ще бъде таксувано от фирмата за автомобили под наем по местната дневна тарифа, която може да бъде по-висока от цената, договорена с нас по време на резервацията. Компанията за автомобили под наем може също да начисли допълнителна неустойка за късно връщане на автомобила, подробности за всякакви допълнителни плащания ще бъдат в договора ви с компанията за автомобили под наем.

Късно вземане / ранно връщане
Вашият наем започва и завършва в зависимост от датите и часовете на вземане и връщане, посочени на ваучера / електронния ваучер. За съжаление не можем да осигурим възстановяване на средства за неизползвано време, ако автомобилът бъде взет късно или върнат рано. Ако не можете да вземете автомобила в уговорения час и дата, важно е да се свържете с нас възможно най-скоро. Ако не го направите, няма гаранция, че автомобилът ще бъде в наличност – и няма да имате право на възстановяване на средства.

Еднопосочен наем
Еднопосочните наеми трябва да бъдат потвърдени предварително и може да бъде начислена еднократна такса, която трябва да бъде заплатена на фирмата за автомобили под наем. Ще ви информираме относно приблизителните разходи, след като получим вашата заявка за резервация и потвърждението от фирмата за автомобили под наем относно еднопосочния наем.

Детски седалки и специални заявки
Детски седалки, багажници за покриви (не се предлагат за някои автомобили) и други „допълнителни“ артикули се предлагат по заявка на повечето места, въпреки че не могат да бъдат гарантирани. Обикновено фирмата за автомобили под наем начислява такса. В повечето региони детските седалки се изискват по закон. Моля, обърнете внимание: задните предпазни колани не могат да бъдат осигурени във всички автомобили. Моля, свържете се с нашия Контактен център относно тези артикули. Заявките за тези артикули трябва да бъдат направени по време на резервацията.

Доставяне и прибиране
Някои фирми за автомобили под наем ще се съгласят да доставят Вашия автомобил/ да го приберат от посочен адрес. Въпреки това може да има такса за тази услуга, която се заплаща на фирмата за автомобили под наем. Ние ще ви информираме дали ще бъдете таксувани при потвърждаване на часа на вземане/връщане и на точния адрес от заявката ви за резервация. Моля, обърнете внимание: фирмите за автомобили под наем обикновено не доставят и не прибират автомобили от частни места.

Зони на шофиране
Възможно е да бъдат приложени ограничения, когато отвеждате автомобила под наем до друга държава/щат/остров; по време на резервацията трябва да информирате нашия Контактен център дали възнамерявате да направите това. Може да се изисква допълнителна документация и местни такси за пътуване до определени държави. Възможно е да бъдат приложени ограничения в отдалечени райони като австралийската пустош; моля, свържете се с нашия Контактен център.

Отмяна, неявяване и изменения
В повечето случаи правилата за анулиране по-долу ще важат за Вашата резервация; въпреки това трябва да проверите Общите условия на фирмата за автомобили под наем в случай че има в сила по-рестриктивна политика.

Отмяна на изцяло предплатени резервации

 • Ако отмените наема поне 48 часа преди началния час, сумата, която сте заплатили, ще ви бъде възстановена.
 • Ако го отмените в рамките на 48 часа преди вземане, сумата, която сте заплатили, ще бъде възстановена, но минус разхода за 3-дневен наем.
  • Ако сте резервирали автомобила за по-малко от 3 дни, няма да бъдете таксувани допълнително, но и сумата няма да ви бъде възстановена.
 • Ако не се явите в уговорения час и дата и/или не предоставите цялата необходима документация, и/или не предоставите кредитна карта на името на основния шофьор с достатъчно средства в нея за депозита за автомобила, фирмата за автомобили под наем може да откаже да ви даде автомобила. Ако това се случи:
 • Ако ни се обадите от гишето, сумата, която сте заплатили, ще бъде възстановена, но минус разхода за 3-дневен наем.
 • Ако не ни се обадите от гишето, няма да получите възстановяване на средствата.

Отмяна на резервация с депозит

 • Ако отмените наема поне 48 часа преди началния час, сумата, която сте заплатили, ще ви бъде възстановена, но минус депозита.
 • Ако го отмените по-малко от 48 часа по-рано, но преди началния час на наема, сумата, която сте заплатили, ще ви бъде възстановена, но минус депозита или разхода за 3-дневен наем – което е с по-голяма стойност
 • Ако сте резервирали автомобила за по-малко от 3 дни, няма да бъдете таксувани допълнително, но няма да получите възстановяване на средства.

Неявяване
„Неявяване“ се нарича, когато:

 • желаете да отмените, но не ни информирате преди началния час на наема или
 • не успеете да вземете автомобила в уговорения час и дата, или
 • не предоставите документацията, която е необходима за вземане на автомобила, или
 • не предоставите кредитна карта на името на основния шофьор с достатъчно налични средства в нея за депозита за автомобила.

При всички случаи на „Неявяване“ вие няма да получите възстановяване на парите, които сте платили.

Фирмата за автомобили под наем си запазва правото на отказ на автомобил за всеки клиент, който не дойде навреме с цялата необходима документация и кредитна карта на името на основния шофьор с достатъчно налични по нея средства за депозита за автомобила. В такъв случай, освен ако колата не е отказана предварително, клиентът няма да има право на възстановяване на средствата.

Изменения (промени във вашата резервация)
Можете да извършвате промени по вашата резервация по всяко време преди момента, когато трябва да вземете своя автомобил.

Ако до часа на вземане остават поне 48 часа, най-лесният начин да го направите е да отидете на „Manage booking“ (Управление на резервацията) в горния десен ъгъл.

Ако желаете да промените нещо, когато до часа на вземане остават по-малко от 48 часа, моля, обадете ни се.

Няма административна такса за промяна по вашата резервация, но всички направени промени може да повлияят на цената на наема. Понякога (не много често) единственият начин да промените резервация е да я отмените и да направите друга, като в такъв случай фирмата за автомобили под наем може да ви таксува с такса за отмяна.

Ако извършваме промени по вашата резервация
Понякога може да се наложи да бъдат извършени промени по вашата резервация (след приемане) от нас или от фирмата за автомобили под наем. При подобни случаи ще ви информираме възможно най-скоро преди вземане и ако предложените промени не са приемливи, ще ви бъде предложено пълно възстановяване на средствата. Въпреки това при подобни обстоятелства ние не носим допълнителна отговорност за преките или косвените загуби, които сте претърпели в резултат на подобни промени.

Документация
Вашият ваучер / електронен ваучер обикновено е на разположение след получаване на пълното плащане и потвърждението на автомобила от фирмата за автомобили под наем. Моля, обърнете внимание, че потвърждението на определени „заявени“ автомобили може да отнеме повече време и ние ще ви информираме, ако това е така. Когато автомобилът не може да бъде взет поради недостатъчна документация или невъзможност за предоставяне на валидна кредитна карта, това ще се третира като „Неявяване“, което означава, че няма да имате право на възстановяване на платената сума. Моля, уверете се, че пътувате с вашия ваучер / електронен ваучер, вашата пълна, валидна шофьорска книжка и други документи за самоличност – моля, проверете раздела “What You’ll Need To Take” („Какво трябва да вземете“) от своя ваучер / електронен ваучер, след като автомобилът бъде потвърден, за да видите дали се изисква друга документация.

Шофьорска книжка
Всеки шофьор трябва да разполага с пълна, валидна шофьорска книжка, която притежава от поне 1 година (2 години в определени региони; това ще бъде потвърдено в процеса на резервация). Временно издадени или с изтекъл срок шофьорски книжки не се приемат.

Когато резервирате автомобила, нашият Контактен център трябва да бъде информиран относно допълнителни клаузи / точки на шофьорска книжка; ние си запазваме правото да откажем резервацията на тази база в съответствие с общите условия на фирмите за автомобили под наем, с които работим.

От 8 юни 2015 г. всеки шофьор с шофьорска книжка, издадена от DVLA (Орган за издаване на разрешителни за шофьори и превозни средства) в Англия, Шотландия и Уелс трябва да посети Преглед на шофьорска книжка най-малко 21 дни преди началото на наема: за повече информация, моля, щракнете тук. Всеки шофьор с нов стил шофьорска книжка с фотокарта трябва също да представи придружаващите хартиени документи на гишето за автомобили под наем.

Когато взема автомобила, всеки шофьор трябва да представи своята книжка. Също така трябва да носи шофьорската книжка със себе си през цялото време на наема в случай на проверка от местните органи.

Няма да се възстановяват суми, ако фирмата за автомобили под наем откаже да достави автомобил поради неразкрити допълнителни клаузи – или защото не можете да предоставите шофьорска книжка, дубликат или необходимата информация относно допълнителните клаузи.

Моля, имайте предвид, че при шофиране в чужбина може да се наложи издаване на Международно свидетелство за управление. Отговорност на шофьора е да провери дали ще има нужда от Международно свидетелство за управление. Международното свидетелство за управление не замества изискването за редовна шофьорска книжка: остава изискването за пълна шофьорска книжка на името на основния шофьор, за да наемете автомобил, и всеки водач, за който се изисква Международно свидетелство за управление, трябва през цялото време да носи и двата документа у себе си. Ако се изисква Международно свидетелство за управление, няма да можете да вземете наетия автомобил без разрешението и шофьорската си книжка.

Всички шофьори трябва да прочетат Общите условия на фирмата за автомобили под наем, преди да вземат автомобила, тъй като някои фирми и места могат да имат допълнителни изисквания.

Важна информация относно обменни курсове
Поради колебанията в обменните курсове, моля, имайте предвид, че сумата, която се начислява по кредитната ви карта, може да се различава от цената, която сме посочили, когато сте се съгласили да заплатите за продукт или услуга. Разликата (ако има такава) ще зависи от промените в обменните курсове през периода между момента на извършване на резервацията и момента, в който таксата е отразена в извлечението на кредитната ви карта. По същия начин, ако възстановим всички пари по сметката ви, ние ще възстановим точната първоначално начислена сума – и няма да носим отговорност за колебания в обменните курсове, които водят до получаване на по-голямо или по-малко възстановяване от очакваното.

Капацитет на автомобила и клас на автомобила
Всички автомобили са застраховани за максимален брой пътници. Ние не поемаме отговорност в случай че автомобилът не е подходящ за всички пътници и багаж. Моля, направете справка с уебсайта Rentalcars.com като наръчник за приблизителни капацитети на различните класове автомобили. Ние не поемаме отговорност, ако фирмата за автомобили под наем откаже да предостави автомобил, защото размерът на купона е прекалено голям.

Ние не можем да гарантираме конкретна марка или модел автомобил. Автомобилът, който е показан на вашия ваучер / електронен ваучер е само за насока и вместо това фирмата за автомобили под наем може да предостави различен автомобил, който се счита за подобен или по-добър.

Предоставяне на автомобили
Фирмите за автомобили под наем си запазват правото да откажат даден автомобил на лице, което се счита за негодно да шофира или не отговаря на изискванията за допустимост. Ние няма да носим отговорност за завършването на пътуване, нито за възстановяване на средства, компенсация или други разходи, които може да се наложи да заплатите в такъв случай.

Жалби
Ако не сте доволни от наетия автомобил, моля, уведомете ни за това възможно най-скоро, поне в рамките на 3 месеца от връщането на автомобила, като се свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти. За нас е трудно да преценим каквито и да е претенции по отношение на наетия от вас автомобил, ако това действие не бъде предприето по време на връщането на автомобила. Въпреки че когато наемате автомобил вие влизате в договорни отношения с фирмата за автомобили под наем, когато има проблем, ние ще се опитаме да помогнем, като се свържем с фирмата за автомобили под наем от ваше име.

Ако не сте напълно удовлетворени от начина, по който сме разгледали жалбата ви, може да подадете официална жалба до независим доставчик на услугата за Алтернативно разрешаване на спорове (ADR). Ако желаете да използвате ADR, можете да използвате онлайн платформата на Европейската комисия, която може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за да качите жалбата си. Тази процедура ще ви помогне да намерите подходящ доставчик на ADR. Моля, имайте предвид, че въпреки че се стремим да разрешаваме споровете на място, ние не сме длъжни да подаваме процедура за ADR, управлявана от независим доставчик на ADR.

Механични затруднения/злополуки
В случай на повреда или механични затруднения трябва незабавно да се обадите на фирмата за автомобили под наем. Фирмата за автомобили под наем трябва да даде разрешение за ремонт или резервни автомобили. Ако сте замесени в злополука, трябва да се свържете с местната полиция и фирмата за автомобили под наем Съхранявайте копия от цялата документация, която сте помолени да попълните. Може да ви бъде необходима, ако желаете да предявите иск.

Всеки нает от вас автомобил е предмет на Общите условия за наемане на автомобил, наложен от фирмата за автомобили под наем, и на съответните закони на държавата и/или щата, в която (който) се извършва наемът. Следователно ще трябва да се съобразите както с нашите условия, така и с тези на фирмата за автомобили под наем. Ние не поемаме и няма да носим отговорност по отношение на загуби, щети, изменения, забавяния или промени, произтичащи от граждански борби, индустриални спорове, включително спорове за контрол на въздушното движение, терористична дейност, природни или ядрени бедствия, пожар или неблагоприятни метеорологични условия, неизбежни технически проблеми при транспортирането, закриването или претоварването на летища или фериботни пристанища, анулирането на редовни полети или финансов срив на авиокомпании.

Условия на вашия договор с Rentalcars.com
Както и да решите да резервирате, важно е да разберете как и кога се сключва договор. Техническите стъпки, необходими за сключване на договор, са следните. Когато цитираме цени по телефона или представяме услугите си на нашия уебсайт, ние ви каним да направите оферта за тяхната покупка. Тази оферта не се счита за направена от вас, докато не я изречете устно или не щракнете върху “Book Now” („Резервирай сега“) на страницата “Payment Details” („Данни за плащане“).

Ще ни направите оферта за закупуване на услугите, след като сте я изрекли устно или сте щракнали върху “Book Now” („Резервирай сега“). Ще сме приели тази оферта след като получим необходимото плащане и ви предоставим вашия ваучер / електронен ваучер. Когато договореността ни с фирмата за автомобили под наем е да действаме като техен агент, приемането на Вашата оферта е от наша страна като агент от името на фирмата за автомобили под наем.

Ние сме отговорни за загубите, произтекли директно в резултат от нарушаването на това споразумение, ако загубите са предвидима последица от нарушаването на споразумението. Загубите са предвидими, когато могат да бъдат предвидени както от вас, така и от нас по време на сключването на споразумението. Ние не носим отговорност за косвени загуби, които са възникнали като страничен ефект от основната загуба или щета и които не са предвидими от вас и нас; не носим отговорност и за загуба на печалба, загуба на възможност, загуба на добра воля или последващи загуби, щети или разходи, без да се ограничаваме с тях.

Ние няма да бъдем отговорни сами по себе си или чрез посредничеството на фирмите за автомобили под наем за неспазване или закъснение в изпълнението на някое от нашите задължения по или в следствие на тази резервация, ваучер / електронен ваучер, наем или общи условия, поради забавяне, възпрепятстване или предотвратяване на изпълнението от форсмажорни обстоятелства, което включва всяко събитие извън разумния контрол на въпросната страна. В случай, че форсмажорните обстоятелства продължават повече от 14 последователни дни, ние имаме правото да прекратим и да оттеглим тази резервация, като предоставим 14-дневно предизвестие на първоначалния ви адрес за фактуриране и възстановим всички суми, платени преди форсмажорното събитие.

Имаме право да анулираме резервация с краткосрочно или непосредствено известяване при определени обстоятелства, като например несъстоятелност на фирма за автомобили под наем. При всички обстоятелства ще използваме разумните си усилия да осигурим доставка на алтернативен автомобил, но в периоди на голямо търсене това може да не е възможно. Когато клиентът е направил напълно предплатена резервация и ние го известим до 48 часа преди вземане, клиентът ще получи връщане на всички вече платени суми. Ако в малко вероятния случай предоставим на клиента, който предварително е предплатил цялата сума, известие за анулиране в рамките на 48 часа от вземането, ние ще осигурим пълно възстановяване на всички изплатени суми и ще покрием други предвидими загуби, претърпени от клиента като следствие от нарушаването на споразумението от наша страна. Когато клиентът е направил резервация с депозит и ние уведомим клиента до 7 дни преди вземане, клиентът ще получи връщане на всички вече платени суми. В случай, че предоставим на клиента с депозит известие за анулиране в рамките на 7 дни от вземането, ние ще предоставим пълно възстановяване на всички изплатени суми и ще покрием други предвидими загуби, претърпени от клиента като следствие от нарушаването на споразумението от наша страна.

Извършване на резервации и закупуване или подаване на заявка за продукти или услуги
Ако желаете да извършите резервации или да закупите или да заявите продукти или услуги, описани на този уебсайт, ние (или нашите бизнес партньори) може да ви помолим да предоставите определени данни, приложими за вашата резервация или покупка – включително, но без да се ограничаваме до: информация за кредитна карта и други ваши лични данни. Разбирате, че подобни данни ще бъдат третирани от нас по начина, описан в нашата Декларация за поверителност. Съгласни сте, че всички данни, които сте предоставили за тази цел, ще бъдат точни, актуални и пълни. Съгласни сте да заплатите всички такси, начислени на вас или на други потребители на вашата сметка, кредитна карта или друг механизъм за плащане по курса / курсовете или цената / цените, които са в сила при начисляване на тези такси. Също така ще носите отговорност за плащането на всички приложими данъци, свързани с покупките ви.

Преди приемането на резервация, покупка или поръчка от наша страна, може да се изисква потвърждение на предоставените данни. Освен ако не е предвидено друго от закона или ако изрично не сме посочили друго, цената, тарифата и наличността на продукти или услуги подлежат на промяна без предизвестие. Съгласни сте, че резервациите, покупките и услугите са предмет на допълнителни общи условия, наложени от нас или от фирмата за автомобили под наем, която доставя автомобила Ви.

Условия за ползване на уебсайта
Забранява се на всеки да използва каквото и да е устройство или софтуерна програма за пряко или косвено свързване или опит за свързване с този уебсайт за извличане на съдържание, и/или други данни, включително цени. Забранено е също да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в нормалното функциониране на този уебсайт; всяка дейност, за която смятаме, че причинява ненужно натоварване или стрес на нашите системи, ще бъде прекратена. Непрекъснато наблюдаваме всеки, влизащ на нашия уебсайт, и дейностите на всякакви автоматизирани системи или лица, извършващи необосновано количество търсения с цел достъп до информация и/или цени; те ще бъдат прекратени и тези системи / лица ще бъдат блокирани от нашите уебсайтове. Използване на уебсайта от ваша страна показва, че сте съгласни да бъдете обвързани с тези условия за ползване.

Защита на данните
Вашата поверителност е важна за нас. Като използвате този сайт, вие приемате условията от нашата Декларация за поверителност.

Използване на бисквитки и други технологии за проследяване
Може да използваме бисквитки и други технологии, за да улесним и следим използваните от вас услуги, предлагани на този уебсайт, и във връзка с нашите имейл съобщения. За повече информация относно това, моля, вижте нашата Декларация за поверителност.

Потребителски отзиви
Възможно е да качваме завършени отзиви на нашия уебсайт с единствената цел да информираме клиентите за вашето мнение относно услугата и качеството на фирмата за автомобили под наем; освен това Rentalcars.com може да ги използва в тяхната цялост или само части от тях, на нашите платформи, социални медийни платформи, бюлетини, специални промоции, мобилни приложения, или други канали, притежавани, хоствани, използвани, или контролирани от Rentalcars.com. Като изпратите отзив, вие се съгласявате с горепосоченото използване на вашия отзив. Запазваме си правото да коригираме, отхвърляме или премахваме отзиви по наше усмотрение.

Отзивите изразяват личните мнения на клиентите на Rentalcars.com, които са попълнили анкета след приключване на техния наем. Тези мнения не представляват непременно възгледите на Rentalcars.com.

Доколкото е позволено, тези Общи условия се уреждат от английското законодателство, което не е под изключителната юрисдикция на съдилищата в Англия.

Посочената Обща информация и Общите условия са точни към момента на публикуване.

Защита по силата на Директивата за пакетните туристически пътувания
Ако резервирате допълнителни туристически услуги от различен доставчик на услуги за вашето пътуване или ваканция чрез връзка от нашата страница за потвърждение, НЯМА да можете да се възползвате от права, които се отнасят до пакети по Директива (ЕС) 2015/2302.

Следователно Rentalcars.com не носи отговорност за правилното изпълнение на тези допълнителни пътнически услуги. В случай на проблеми, моля, свържете със съответния доставчик на услуги.

Въпреки това, ако резервирате допълнителни туристически услуги чрез връзка не по-късно от 24 часа след получаване на потвърждението на резервацията от Rentalcars.com и тези допълнителни туристически услуги възлизат на 25% или повече от общата стойност на двете резервации, тези туристически услуги ще станат част от свързано туристическо споразумение. В този случай, както се изисква от законодателството на ЕС, Rentalcars.com има застраховка за възстановяване на плащанията, които сте направили към Rentalcars.com за услуги, които не са извършени поради неплатежоспособност на Rentalcars.com. Моля, имайте предвид, че това не осигурява възстановяване на средствата в случай на неплатежоспособност на съответния доставчик на услуги.

Rentalcars.com имат сключена застраховка срещу неплатежоспособност с Travel & General Insurance Services Limited (t&g) с регистрационен номер 02527363, подписана от Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox) с регистрационен номер 00070234. t&g и Hiscox са оторизирани и регулирани от Органа за финансов надзор и Органа за пруденциален надзор (номер 113849).

Пътуващите могат да се свържат с тях или, когато е приложимо, с помощната линия за искове на компетентния орган на телефон 01702 811397 (Копие от полицата е на разположение при поискване от страна на застрахования), ако услугите са отказани поради неплатежоспособност на Rentalcars.com.

Бележка: Тази неплатежоспособност не включва договори със страни, различни от Rentalcars.com, чиито услуги могат да бъдат извършени въпреки неплатежоспособността на Rentalcars.com.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.