Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - 以色列

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - 以色列

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Enterprise车辆租赁 - Rentalcars.com 7.7 评级: 287
2 Alamo车辆租赁 - Rentalcars.com 7.5 评级: 468
3 Thrifty车辆租赁 - Rentalcars.com 7.5 评级: 4,043
4 Hertz车辆租赁 - Rentalcars.com 7.3 评级: 4,236
5 Avis车辆租赁 - Rentalcars.com 7.3 评级: 976

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 287 7.7 6.7 7.5 6.8 9 8.1 8 8.4
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 83 7.6 7.2 7.8 7 8.7 8 7.2 7.4
Alamo车辆租赁 - rentalcars.com 468 7.5 6.6 7.4 6.6 9 8 7.9 7.8
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 4,043 7.5 7.2 7.5 7 9.1 7.6 6.9 7.3
Hertz车辆租赁 - rentalcars.com 4,236 7.3 6.9 7.3 7 8.7 7.1 6.8 7.6
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 976 7.3 7.4 7.2 6.9 8.3 7.3 6.7 7.4
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 2,429 7.2 6.9 7.4 6.7 8.3 7.1 7.2 7.6
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 2,705 7.1 6.7 7.2 6.8 8.4 7 6.8 7.4
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 4,571 7 6.8 7 6.5 8.3 6.9 6.5 7.8
Eldan车辆租赁 - rentalcars.com 1,299 6.7 6.3 6.5 6 8.6 6.7 6.4 7.2
Cal Auto车辆租赁 - rentalcars.com 2,375 5.6 5 5.2 5.7 7.2 5.1 4.9 5.9

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

11

租车公司

23
一千

客户评价

7.1

平均分