Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - 哥斯达黎加

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - 哥斯达黎加

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Sixt车辆租赁 - Rentalcars.com 8.8 评级: 213
2 Alamo车辆租赁 - Rentalcars.com 8.7 评级: 1,018
3 Thrifty车辆租赁 - Rentalcars.com 8.2 评级: 821
4 Payless车辆租赁 - Rentalcars.com 8.1 评级: 579
5 Budget车辆租赁 - Rentalcars.com 7.9 评级: 842

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 213 8.8 8.4 9.3 8.7 9.5 9 8.6 8.2
Alamo车辆租赁 - rentalcars.com 1,018 8.7 8.2 8.9 8.2 9.1 8.9 8.6 8.9
Mex车辆租赁 - rentalcars.com 52 8.7 8.6 9.3 7.2 9.1 9.3 9.1 8.6
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 59 8.6 7.8 9.1 7.9 9.3 8.9 8.3 9.1
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 821 8.2 7.4 8.6 7.3 9.1 8.6 8 8.4
Payless车辆租赁 - rentalcars.com 579 8.1 7.4 8.5 7.7 8.7 8.6 7.7 8.4
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 842 7.9 7.1 7.9 7.4 8.8 8 8 8.4
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 513 7.6 7 7.2 6.7 8.9 8.2 8.4 7.8
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 989 7.4 7 7.4 6.4 8.5 8 7 7.7
Green Motion车辆租赁 - rentalcars.com 1,254 7.2 6.7 7.5 6.3 8.3 8 6.9 7.4
Apex车辆租赁 - rentalcars.com 293 7.2 7 7.2 6.5 8.7 7.3 6.3 7.2
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 1,100 7 6 7.4 6.9 8.7 7.3 6.2 7.7
Keddy By Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 112 5.6 4.5 5.8 5.7 7.5 6 4.9 6.2

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

13

租车公司

8
一千

客户评价

7.7

平均分