Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - Santander

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - Santander

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Alamo车辆租赁 - Rentalcars.com 9.1 评级: 238
2 OK Rent a Car车辆租赁 - Rentalcars.com 8.9 评级: 292
3 Budget车辆租赁 - Rentalcars.com 8.8 评级: 386
4 Avis车辆租赁 - Rentalcars.com 8.7 评级: 376
5 Dollar车辆租赁 - Rentalcars.com 8.6 评级: 253

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Alamo车辆租赁 - rentalcars.com 238 9.1 8.6 9.2 8.5 9.2 9.6 9.7 9.3
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 64 9.1 8.6 9.2 8.9 9.4 9 9.1 9.4
OK Rent a Car车辆租赁 - rentalcars.com 292 8.9 8.6 9 8 9.4 9.1 9 9.3
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 386 8.8 8.3 8.7 8.3 9.4 9.1 9 9.2
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 376 8.7 8.4 8.5 8.6 9.2 8.8 8.9 8.9
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 253 8.6 8.3 9.2 7.9 9.2 8.9 8.9 8.2
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 213 8.6 8.2 8.9 7.6 9.1 8.8 8.7 9
Hertz车辆租赁 - rentalcars.com 195 8.6 8.1 8.5 7.8 9.4 9 8.9 8.9
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 332 8.4 7.7 8.7 8.7 9.2 8.6 7.9 8.8
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 63 8.3 7.1 9.3 7.1 9.2 8 8 9.2
Rhodium车辆租赁 - rentalcars.com 16 8.1 7.4 8.1 8.2 10 9.1 8 6.8
Keddy By Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 382 7.8 7.2 7.4 8.2 9.4 7.6 7.6 8.3
Goldcar车辆租赁 - rentalcars.com 851 7.7 7 7.8 7.6 9.2 8.2 7.9 6.5

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

13

租车公司

4
一千

客户评价

8.4

平均分