Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - San Sebastian

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - San Sebastian

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Europcar车辆租赁 - Rentalcars.com 8.8 评级: 212
2 Avis车辆租赁 - Rentalcars.com 8.5 评级: 184
3 Budget车辆租赁 - Rentalcars.com 8.4 评级: 237
4 Sixt车辆租赁 - Rentalcars.com 8.4 评级: 172
5 Hertz车辆租赁 - Rentalcars.com 8.2 评级: 111

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 212 8.8 8.5 9.4 8.9 9.3 8.4 8.5 9.2
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 184 8.5 8.1 8.6 7.8 9.4 8.6 8.5 8.7
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 237 8.4 7.8 8.5 7.8 9.3 8.7 8.8 8.5
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 172 8.4 7.8 8.6 7.7 9.4 8.6 8.4 8.7
Hertz车辆租赁 - rentalcars.com 111 8.2 7.7 8.2 8.2 8.8 8.2 8.3 7.8
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 82 7.8 7.5 7.8 8.3 9 8.2 8.2 7
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 134 7.8 7.1 7.7 7.7 9.1 8.2 7.8 8.1
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 99 7.8 7.4 7.6 8.7 9.5 6.5 8 7.2
Keddy By Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 184 7.5 5.8 7.8 7.4 9.6 8 7 7.8
OK Rent a Car车辆租赁 - rentalcars.com 129 7.5 6.9 7.5 6.9 8.7 8 7.4 8.8

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

10

租车公司

2
一千

客户评价

8.2

平均分