Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - Jerez

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - Jerez

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Sixt车辆租赁 - Rentalcars.com 9.0 评级: 154
2 Budget车辆租赁 - Rentalcars.com 8.6 评级: 335
3 Alamo车辆租赁 - Rentalcars.com 8.6 评级: 175
4 Dollar车辆租赁 - Rentalcars.com 8.5 评级: 139
5 Europcar车辆租赁 - Rentalcars.com 8.4 评级: 156

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Hertz车辆租赁 - rentalcars.com 96 9.2 8 9.2 9.4 9.5 9.6 9.6 9
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 154 9 8.2 9 8.1 9.7 9.4 9 9.6
Keddy By Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 130 8.7 8.2 8.6 8.4 9.4 8.1 8.4 8.7
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 335 8.6 7.4 8.8 8.5 9.8 8.7 8 9.2
Alamo车辆租赁 - rentalcars.com 175 8.6 7.2 9 8.1 9.5 8.9 8.7 8.9
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 139 8.5 8.3 8.5 8 9.5 9.1 9.2 7
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 61 8.5 7.8 8.3 8.9 9.7 8.8 8.3 8.7
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 156 8.4 7.4 8.1 8.5 9 9.2 8.5 8.5
Goldcar车辆租赁 - rentalcars.com 1,999 8.3 7.4 8 7.9 9.5 8.6 8.4 9
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 201 8.3 7.3 7.9 8 9.3 8.6 8.4 8.8
Firefly车辆租赁 - rentalcars.com 1,423 8.2 7.6 8.1 7.6 9.3 8.4 8.2 8.9
Rhodium车辆租赁 - rentalcars.com 25 7.9 7.9 8.1 7.7 9.2 9 7.9 6.6
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 105 7.5 7.1 7.9 5.7 9.6 7.6 7.9 7.5

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

13

租车公司

5
一千

客户评价

8.3

平均分