Skip navigation links
 简体中文
  我的订车
关闭
忘记您的订单号吗?

填写您的email地址,我们会把您的订单号发到这个email地址

Email已发送

您的订单号已经通过邮件发给您了.

找不到订单号

我们找不到和所提供邮件地址相关的预订. 请使用此链接 联系我们.

重新填写email地址

对比租车公司 - Marseille Airport - 马赛机场

查看我们的客户推荐的公司

5佳公司 - Marseille Airport - 马赛机场

在过去一年,我们的客户评出最好的这五家公司。

1 Sixt车辆租赁 - Rentalcars.com 8.5 评级: 1,067
2 Alamo车辆租赁 - Rentalcars.com 8.1 评级: 1,691
3 Thrifty车辆租赁 - Rentalcars.com 8.1 评级: 797
4 Keddy By Europcar车辆租赁 - Rentalcars.com 8.0 评级: 2,284
5 Hertz车辆租赁 - Rentalcars.com 8.0 评级: 1,060

详细对比公司

我们请求客户在七大领域评价自己的租车体验。所以在租车时,不论您看中什么,都可以通过详尽的评价记录找到心仪的公司。

公司(评价) 总体评价 物有所值 柜台员工 取车速度 还车速度 汽车清洁度 汽车状况 位置
Sixt车辆租赁 - rentalcars.com 1,067 8.5 7.5 8.7 7.7 9.4 8.7 8.6 9
Enterprise车辆租赁 - rentalcars.com 318 8.2 7.5 8.6 7 9.3 8.7 8.6 8.1
Alamo车辆租赁 - rentalcars.com 1,691 8.1 7.6 8.3 7.9 9.1 7.9 8.4 7.7
Thrifty车辆租赁 - rentalcars.com 797 8.1 7.5 8.3 7.2 9.3 8.3 8.1 8.5
Dollar车辆租赁 - rentalcars.com 218 8.1 8.3 8.3 7.2 9.7 8.3 8.4 7.3
Keddy By Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 2,284 8 7.4 7.8 7.3 9.5 8.4 8.3 8.2
Hertz车辆租赁 - rentalcars.com 1,060 8 7.1 8.3 7.1 9.3 8.2 8 8.6
Budget车辆租赁 - rentalcars.com 2,050 7.7 7.3 7.7 6.2 9.4 8 8 8.1
Europcar车辆租赁 - rentalcars.com 1,689 7.6 6.7 7 6.5 9.4 7.9 8 8.3
Avis车辆租赁 - rentalcars.com 1,093 7.6 6.8 7.7 6.3 9.4 7.6 7.9 8.3
Firefly车辆租赁 - rentalcars.com 2,697 6.9 6.6 6.6 7.2 8.5 6.8 6.6 6.6
Rentacar车辆租赁 - rentalcars.com 49 6.9 6.6 7.8 6.2 7.6 7.4 7.1 5.9
Rhodium车辆租赁 - rentalcars.com 166 6.7 6.4 5.8 5.2 9 7.7 7.9 5.8
Goldcar车辆租赁 - rentalcars.com 1,751 6.6 5.8 6.1 5.7 8.8 7.2 7.2 6.6

其他国家的公司评价

查看其他国家最好的公司。


评价最高的公司 - 美国-加州

14

租车公司

17
一千

客户评价

7.6

平均分