Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Romania

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Romania

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.5 Xếp hạng: 343
2 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.49 Xếp hạng: 1178
3 Thuê xe Klass Wagen - Rentalcars.com 8.35714 Xếp hạng: 6316
4 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.28571 Xếp hạng: 355
5 Thuê xe AutoBoca - Rentalcars.com 8.18571 Xếp hạng: 359

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Budget - rentalcars.com 343 8.5 7.95 9.0 7.85 9.2 8.8 8.45 8.4
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1178 8.49 7.64 8.66 8.04 9.13 8.98 8.93 8.38
Thuê xe Global Rent a Car - rentalcars.com 73 8.36667 7.86667 8.51667 8.35 9.11667 8.78333 8.45 7.75
Thuê xe Klass Wagen - rentalcars.com 6316 8.35714 7.87143 8.45714 7.9 9.32857 8.57143 8.44286 8.28571
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 355 8.28571 7.75714 8.44286 8.0 9.27143 8.31429 7.88571 8.5
Thuê xe AutoBoca - rentalcars.com 359 8.18571 7.77143 8.22857 8.75714 8.98571 8.07143 7.82857 7.67143
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 624 8.11667 7.53333 7.91667 8.1 9.33333 8.21667 7.86667 8.2
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 33 8.1 8.3 8.3 7.7 9.4 8.0 7.4 8.3
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 464 7.8 7.86667 8.1 7.1 9.0 7.96667 7.06667 8.03333
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 426 7.8 7.35 7.91667 7.63333 9.2 7.7 7.3 7.81667
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 1412 7.64 6.52 7.92 7.6 8.76 7.78 7.38 8.32
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1352 7.51667 6.88333 7.81667 7.65 8.61667 7.53333 6.85 8.15
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 31 6.75 6.2 6.45 7.05 8.1 6.6 6.5 6.65
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 95 6.7 6.4 6.8 6.6 8.1 7.3 6.6 6.2
Thuê xe Premium Rent - rentalcars.com 892 6.6 6.35 6.25 6.375 7.425 7.5 6.925 6.025
Thuê xe Direct Rent - rentalcars.com 1107 5.8 5.36667 5.5 6.4 7.13333 5.73333 6.06667 5.2

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.59022
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.35641
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.32459
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.31143
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.30714
16

Công ty cho thuê xe ô tô

15.06
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.87311753054449

Điểm trung bình