Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Panama

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Panama

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.65 Xếp hạng: 124
2 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.76667 Xếp hạng: 178
3 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 7.275 Xếp hạng: 415
4 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 6.6 Xếp hạng: 336
5 Thuê xe Mex - Rentalcars.com 6.575 Xếp hạng: 100

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 124 8.65 7.9 8.8 8.5 8.55 9.1 9.0 8.8
Thuê xe Budget - rentalcars.com 178 7.76667 7.03333 7.66667 7.4 8.06667 8.16667 7.93333 8.6
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 415 7.275 6.4 6.975 7.15 8.45 7.7 7.25 7.975
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 336 6.6 6.03333 6.73333 6.26667 8.0 6.76667 6.5 6.56667
Thuê xe Mex - rentalcars.com 100 6.575 6.55 7.075 5.675 7.35 6.85 6.575 6.375
Thuê xe Avis - rentalcars.com 260 6.53333 6.76667 5.26667 5.9 7.76667 7.23333 7.2 6.96667
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 402 6.525 5.725 6.25 6.425 7.75 6.8 6.7 7.025

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

7

Công ty cho thuê xe ô tô

1.815
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

6.981271658402204

Điểm trung bình