Skip navigation links
 Việt
  Đặt Thuê Của Tôi
Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - New Zealand

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - New Zealand

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 9.1 Xếp hạng: 689
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.9 Xếp hạng: 12,627
3 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.8 Xếp hạng: 422
4 Thuê xe Ezi Car Rental - Rentalcars.com 8.8 Xếp hạng: 10,031
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.6 Xếp hạng: 1,117

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Budget - rentalcars.com 689 9.1 8.7 9 9.1 9.5 9.1 9.2 9.3
Thuê xe National - rentalcars.com 3 9.1 9.3 9.3 8.7 10 9.3 9.3 7.3
Thuê xe Mint Rentals - rentalcars.com 11 9 9.2 9.6 8.3 8.9 9.2 8.4 8.7
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 12,627 8.9 8.2 8.7 8.9 9.7 9.1 9 9
Thuê xe Avis - rentalcars.com 422 8.8 7.7 9.2 8.5 9.8 8.8 8.9 9.4
Thuê xe Ezi Car Rental - rentalcars.com 10,031 8.8 8.4 8.8 8.5 9.5 9 8.8 8.7
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 202 8.6 8.1 8.6 8.7 9.6 8.9 8.7 7.8
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1,117 8.6 7.6 8.5 8.8 9.7 8.7 8.5 8.8
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 3,002 8.4 7.5 8.2 8 9.6 8.6 8.7 8.6
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 3,218 8.4 8.4 8.5 7.8 9.1 8.7 8.7 7.7
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 828 8.4 8.2 8.6 8 9.4 8.6 8 8
Thuê xe Yes Rentals - rentalcars.com 4 8.3 10 8 7.5 8 9 9 6
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 2,799 8.2 8 8.4 7.8 9.5 8.1 7.3 8.1
Thuê xe Great Rentals - rentalcars.com 3 8.1 9.3 8 7.3 8.7 9.3 8.7 6.7
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 991 8 8.1 8.1 7.7 9.2 8.2 7.9 7
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 4,827 8 7.7 8.2 8.1 9.3 8.1 7.2 7.6
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 268 7.9 7 7.9 8 9.3 8.1 7.5 7.9
Thuê xe Snap Rentals - rentalcars.com 2,375 7.6 7.8 8 7.3 9 7.6 7 6.9
Thuê xe Bargain Rentals - rentalcars.com 34 7.6 7.4 7.8 7.8 9.4 7.6 6.2 7.3
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 609 7.2 7.5 7.7 6.3 8.3 7.8 7 6.6
Thuê xe Drive NZ - rentalcars.com 398 7.1 7 7 7.2 9.1 7.2 6.4 6.5

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100,000+

  8.6
 • Dollar

  Xếp hạng :100,000+

  8.2
 • Thrifty

  Xếp hạng :50,000+

  8.2
 • Budget

  Xếp hạng :50,000+

  8.0
 • Hertz

  Xếp hạng :10,000+

  7.8
21

Công ty cho thuê xe ô tô

44
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.5

Điểm trung bình