Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - New Zealand

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - New Zealand

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.59643 Xếp hạng: 10818
2 Thuê xe Ezi Car Rental - Rentalcars.com 8.45714 Xếp hạng: 8216
3 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.34286 Xếp hạng: 725
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.07917 Xếp hạng: 2483
5 Thuê xe GO Rentals - Rentalcars.com 8.06 Xếp hạng: 5270

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 10818 8.59643 7.94286 8.275 8.65 9.67143 8.81429 8.63214 8.52857
Thuê xe Ezi Car Rental - rentalcars.com 8216 8.45714 7.88571 8.42857 8.32857 9.5 8.55714 8.32857 8.32857
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 725 8.34286 7.32143 8.29286 8.13571 9.54286 8.32857 8.35 8.75714
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 149 8.23333 8.3 8.65 8.3 9.28333 8.48333 8.38333 6.48333
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 2483 8.07917 7.05833 7.84583 7.775 9.50417 8.43333 8.4875 8.15833
Thuê xe GO Rentals - rentalcars.com 5270 8.06 7.74 8.29 7.58 9.52 8.26 7.75 7.48
Thuê xe Snap Rentals - rentalcars.com 1017 7.96667 7.86667 8.23333 7.36667 9.11667 8.26667 8.01667 7.08333
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 157 7.95 7.25 7.95 8.275 9.45 8.225 7.75 7.35
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 2022 7.9 8.2 7.95 7.075 8.925 8.25 8.275 6.725
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 488 7.82 7.58 8.02 7.48 9.12 8.12 7.76 7.16
Thuê xe Drive NZ - rentalcars.com 46 7.8 7.8 7.8 7.55 9.0 8.05 7.55 7.05
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 3817 7.74545 7.33636 7.96364 7.9 9.40909 7.90909 6.76364 7.43636
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 1811 7.41667 7.03333 7.6 7.11667 9.23333 7.5 6.36667 7.38333
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 427 7.2 7.2 7.5 6.4 8.4 7.7 7.2 6.6

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

14

Công ty cho thuê xe ô tô

37.446
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.221480162634192

Điểm trung bình