Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Hà Lan

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Hà Lan

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.54444 Xếp hạng: 2698
2 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.46429 Xếp hạng: 4594
3 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 8.42 Xếp hạng: 2058
4 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.33333 Xếp hạng: 1043
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.25714 Xếp hạng: 5039

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 2698 8.54444 8.11111 8.49444 8.61111 9.41111 8.40556 8.65 8.34444
Thuê xe Budget - rentalcars.com 4594 8.46429 7.97143 8.43571 8.36429 9.54286 8.45 8.48571 8.26429
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 2058 8.42 7.74 8.54 8.12 9.24 8.58 8.46 8.4
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1043 8.33333 7.56667 8.53333 7.9 9.33333 8.63333 8.53333 8.13333
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 5039 8.25714 7.575 7.99286 8.19643 9.51786 8.44643 8.39643 8.025
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1270 8.12308 7.42308 7.87692 8.12308 9.27692 8.16923 8.30769 7.95385
Thuê xe Sternrent - rentalcars.com 423 8.11818 7.73636 8.37273 7.63636 9.00909 8.05455 8.13636 7.76364
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 2129 8.10714 7.62143 8.16429 8.23571 8.98571 8.17143 8.37857 7.71429
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 3338 7.96429 7.06429 8.01429 7.67143 9.28571 8.07143 8.11429 7.88571
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 4997 7.5 7.2 7.6 7.0 8.7 8.0 8.2 6.5
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 2237 7.225 6.9 7.45 7.025 8.525 7.525 7.7 6.175
Thuê xe addCar - rentalcars.com 4 6.7 6.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 6.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

12

Công ty cho thuê xe ô tô

29.83
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.073329763660743

Điểm trung bình