Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Mexico

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Mexico

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.77619 Xếp hạng: 559
2 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.6375 Xếp hạng: 1000
3 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.38 Xếp hạng: 629
4 Thuê xe National - Rentalcars.com 7.275 Xếp hạng: 196
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 6.8 Xếp hạng: 2632

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 559 7.77619 7.69524 7.9619 6.47143 8.24286 8.15714 7.74762 8.27143
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1000 7.6375 7.2125 7.8875 6.86875 8.60313 7.73438 7.32188 8.23125
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 26 7.575 7.0 8.15 6.875 8.65 8.125 7.225 7.15
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 629 7.38 6.93 7.48 7.5 8.86 7.16 6.81 7.25
Thuê xe National - rentalcars.com 196 7.275 6.8875 7.875 6.05 7.9875 7.68125 7.38125 7.2875
Thuê xe U-Save - rentalcars.com 135 6.96 6.5 7.06 6.64 8.14 7.44 7.24 6.74
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 2632 6.8 6.324 6.726 6.266 7.732 7.068 6.824 7.372
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 1233 6.8 6.275 6.73333 6.0125 7.92083 7.4 7.10417 6.97917
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 3455 6.79231 6.41538 6.65385 6.36923 7.86923 7.29231 7.00769 6.8
Thuê xe Mex - rentalcars.com 6270 6.66667 6.31667 6.525 6.325 8.08333 6.9625 6.50417 6.60833
Thuê xe Adocar Rental - rentalcars.com 264 6.5 6.34 6.94 6.52 8.26 6.28 5.24 6.16
Thuê xe Budget - rentalcars.com 735 6.375 5.94643 6.47143 5.82857 7.77143 6.54643 6.18214 6.85714
Thuê xe America Car Rental - rentalcars.com 2719 6.03333 5.81667 5.85 5.71667 7.75 6.34167 6.04167 5.75833
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 6082 6.01064 5.09787 5.87872 5.74681 7.26383 6.18085 5.82128 7.0617
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 167 5.89091 5.59091 6.08182 5.33636 6.69091 6.16364 5.60909 6.11818
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 937 5.41667 4.7 5.15 5.45 7.66667 5.41667 5.3 5.53333

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

16

Công ty cho thuê xe ô tô

27.039
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

6.515051432005622

Điểm trung bình