Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Malta

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Malta

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.66667 Xếp hạng: 798
2 Thuê xe Sixt Malta - Rentalcars.com 7.6 Xếp hạng: 298
3 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.6 Xếp hạng: 298
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.3 Xếp hạng: 613
5 Thuê xe First Car Rental - Rentalcars.com 7.2 Xếp hạng: 865

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 798 7.66667 6.73333 7.7 7.9 9.36667 7.23333 6.56667 8.26667
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 298 7.6 6.9 7.3 7.6 9.2 7.6 6.7 8.4
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 298 7.6 6.9 7.3 7.6 9.2 7.6 6.7 8.4
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 613 7.3 6.2 6.2 7.3 9.4 7.9 7.3 7.9
Thuê xe First Car Rental - rentalcars.com 865 7.2 6.5 6.8 8.1 9.1 7.1 6.0 7.6
Thuê xe Budget - rentalcars.com 1364 7.03333 6.81667 6.83333 6.43333 8.98333 7.48333 6.48333 6.78333
Thuê xe Meli Car Rentals - rentalcars.com 431 6.9 6.2 7.0 7.93333 9.1 6.7 5.73333 6.06667
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 119 6.8 6.3 6.2 7.8 9.0 6.8 5.9 6.7
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 112 6.8 6.0 6.7 7.8 9.2 6.6 5.5 5.9
Thuê xe Avis - rentalcars.com 700 6.1 5.55 5.4 6.0 9.25 6.5 5.4 5.9
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 2244 5.7 5.1 5.0 5.5 8.8 5.4 4.8 6.6
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 64 5.3 4.7 4.2 5.2 8.5 5.0 4.2 6.4

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

12

Công ty cho thuê xe ô tô

7.906
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

6.689686918795851

Điểm trung bình