Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Croatia

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Croatia

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.05 Xếp hạng: 320
2 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.98333 Xếp hạng: 689
3 Thuê xe Last Minute - Rentalcars.com 7.8625 Xếp hạng: 474
4 Thuê xe Oryx - Rentalcars.com 7.85 Xếp hạng: 5049
5 Thuê xe Fleet Rent A Car - Rentalcars.com 7.71875 Xếp hạng: 5201

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Global Rent a Car - rentalcars.com 3 9.0 9.3 9.3 8.0 9.3 9.3 8.7 8.7
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 320 8.05 7.71667 7.91667 7.4 8.58333 8.48333 8.63333 7.8
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 689 7.98333 7.68333 8.23333 7.23333 8.9 8.15 8.01667 7.8
Thuê xe Last Minute - rentalcars.com 474 7.8625 7.6375 7.825 7.3875 8.15 8.15 8.125 7.975
Thuê xe Oryx - rentalcars.com 5049 7.85 7.35 7.75833 7.69167 8.55833 7.94167 7.91667 8.10833
Thuê xe Fleet Rent A Car - rentalcars.com 5201 7.71875 7.50625 7.56875 7.50625 8.225 8.0125 8.14375 7.6125
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 440 7.7125 6.7 7.9125 7.1125 8.45 8.1625 8.3375 7.975
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 1139 7.7 7.375 7.88333 7.38333 8.69167 7.94167 7.79167 7.2
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 5542 7.69444 7.03889 7.6 7.01667 8.57778 8.06111 8.27222 7.61111
Thuê xe Carwiz - rentalcars.com 664 7.68 7.79 7.76 7.04 8.08 8.14 8.16 7.22
Thuê xe Ridecar - rentalcars.com 475 7.67143 7.8 7.64286 7.11429 8.57143 7.74286 7.91429 7.42857
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 293 7.45 6.425 6.675 8.0 7.9 8.0 8.125 7.575
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 441 7.36667 6.6 6.93333 7.1 8.8 7.86667 7.73333 7.36667
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 392 7.33333 7.08333 7.03333 7.4 8.46667 7.66667 7.2 6.83333
Thuê xe Budget - rentalcars.com 369 7.15 6.85 6.7 7.21667 8.48333 7.15 6.7 7.45
Thuê xe Avis - rentalcars.com 439 7.1 6.45 6.61667 6.95 8.3 7.55 7.11667 7.48333
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1256 6.96667 6.16667 6.56667 7.04444 8.4 6.83333 6.54444 7.8

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

17

Công ty cho thuê xe ô tô

23.186
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.675823695333389

Điểm trung bình