Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Tây Ban Nha

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Tây Ban Nha

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 8.22258 Xếp hạng: 7429
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.16667 Xếp hạng: 12307
3 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.14043 Xếp hạng: 15623
4 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 8.11 Xếp hạng: 7944
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.10667 Xếp hạng: 21737

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Malco Rent a Car - rentalcars.com 39 9.5 8.8 9.6 9.6 9.7 9.3 9.4 9.7
Thuê xe Wiber - rentalcars.com 185 8.26667 8.43333 8.63333 7.3 8.66667 8.86667 9.0 6.93333
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 7429 8.22258 7.49785 8.46667 8.01505 9.2086 8.36022 8.34516 7.95806
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 12307 8.16667 7.24667 8.22889 8.09333 9.38889 8.55778 8.30667 7.81111
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 15623 8.14043 7.40213 8.40851 7.94681 9.14681 8.35745 8.30426 7.78298
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 7944 8.11 7.685 8.1675 8.11 9.1675 8.595 8.32 7.14
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 21737 8.10667 7.48833 8.095 8.14167 9.05667 8.42667 8.13 7.85167
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 14931 8.06333 7.51833 7.83333 8.16833 9.235 8.30667 8.045 7.82333
Thuê xe Budget - rentalcars.com 28479 8.01494 7.44138 7.7954 7.92759 9.40115 7.98046 8.03448 7.86322
Thuê xe Avis - rentalcars.com 24320 7.99524 7.39143 7.89429 7.89333 9.31905 7.99905 7.98095 7.87524
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 14296 7.92883 7.17297 7.89279 8.12432 9.18108 7.89189 7.79369 7.73874
Thuê xe La Palma 24 - rentalcars.com 31 7.9 8.7 8.0 8.7 10.0 8.0 8.0 3.3
Thuê xe Hiper Rent a car - rentalcars.com 6017 7.85 7.38571 7.82143 7.85714 9.16429 7.71429 7.27857 7.81429
Thuê xe Autos Valls - rentalcars.com 95 7.8 7.0 8.2 8.4 9.3 8.0 6.8 7.1
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 21563 7.78218 6.99307 7.66535 8.01782 9.16139 7.75545 7.57822 7.73366
Thuê xe OK Rent a Car - rentalcars.com 11353 7.77857 7.475 7.90714 7.21071 8.875 7.99643 7.94286 7.35357
Thuê xe Owners Cars - rentalcars.com 3231 7.76667 7.28889 7.32222 8.05556 8.95556 7.54444 8.1 7.53333
Thuê xe Centauro - rentalcars.com 37961 7.75714 7.32143 7.78571 7.40714 8.93571 8.12857 8.12143 7.14286
Thuê xe Autos Aguirre - rentalcars.com 174 7.73333 7.03333 7.5 7.8 9.46667 7.73333 7.1 6.96667
Thuê xe Orlando - rentalcars.com 15442 7.62727 7.41818 7.60909 7.52727 9.05455 7.7 7.05 7.17727
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 60617 7.48182 6.99091 7.17273 7.04545 9.07273 7.93636 7.48182 7.20909
Thuê xe Flizzr - rentalcars.com 1385 7.46667 6.58 7.62667 7.18667 9.15333 8.24 8.09333 6.06
Thuê xe Canariascom - rentalcars.com 100 7.4 7.22857 7.1 6.98571 8.78571 7.7 7.07143 6.88571
Thuê xe Autos Menorca - rentalcars.com 797 7.2 6.7 7.0 6.4 9.1 8.0 8.0 6.0
Thuê xe Drivalia - rentalcars.com 4135 7.16667 6.5 6.71667 6.96667 8.56667 8.23333 8.13333 6.16667
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 192374 7.15238 6.15714 6.68571 7.19762 9.14524 7.49286 7.20476 7.27619
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 2842 7.0037 6.22593 6.21111 7.05556 9.18889 7.51111 7.19259 6.92222
Thuê xe Class Rent a Car - rentalcars.com 619 6.86667 6.61111 6.67778 7.2 9.13333 6.0 5.46667 7.14444
Thuê xe Record - rentalcars.com 50100 6.8 6.425 6.375 6.15 9.025 6.9 6.55 7.05

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

29

Công ty cho thuê xe ô tô

556.126
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.501049478571402

Điểm trung bình