Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Costa Rica

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Costa Rica

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.25 Xếp hạng: 525
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.06667 Xếp hạng: 134
3 Thuê xe Payless - Rentalcars.com 7.8 Xếp hạng: 412
4 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 7.26 Xếp hạng: 599
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.25714 Xếp hạng: 502

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 525 8.25 7.52143 8.87857 8.07143 8.92857 8.42857 7.56429 8.35714
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 134 8.06667 7.53333 8.66667 7.3 8.36667 8.73333 8.03333 8.06667
Thuê xe Payless - rentalcars.com 412 7.8 7.16667 8.06667 7.66667 8.63333 8.13333 7.2 8.13333
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 599 7.26 6.66 7.32 7.06 8.24 7.8 6.72 7.64
Thuê xe Budget - rentalcars.com 502 7.25714 6.54286 7.25714 6.67143 8.28571 7.67143 6.38571 7.98571
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 809 7.23333 6.46667 7.76667 7.06667 7.86667 7.63333 6.9 7.46667
Thuê xe Mex - rentalcars.com 10 7.2 6.8 8.0 5.4 8.8 8.2 7.2 6.8
Thuê xe Apex - rentalcars.com 164 7.05 6.7 7.25 6.9 8.8 7.15 6.15 7.3
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 800 6.9 6.925 6.875 6.15 8.325 7.55 6.6 6.475
Thuê xe Avis - rentalcars.com 240 6.83333 5.76667 6.6 6.16667 8.16667 7.56667 7.5 7.06667
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 901 6.65 6.15 7.05 6.5 8.2 7.15 5.45 7.2
Thuê xe National - rentalcars.com 26 6.55 5.9 6.9 5.85 8.85 7.65 5.4 6.1
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 69 6.5 5.75 7.1 6.7 8.1 6.55 5.55 6.55

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

13

Công ty cho thuê xe ô tô

5.191
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.217881184742824

Điểm trung bình