Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

Các công ty cho thuê xe

Tìm 900 công ty cho thuê xe ở hơn 160 quốc gia khác nhau

Những Công Ty Được Đánh Giá Cao Nhất Trên Toàn Thế Giới

Thuê xe Alamo 8.05639 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Hertz 7.83134 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Avis 7.87713 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Budget 7.83689 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Europcar 7.83029 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sixt 7.90227 Xếp hạng: 100,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sicily By Car 7.66667 Xếp hạng: 100,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Thrifty 7.8091 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm

Những quốc gia phổ biến

 • Avis

  Xếp hạng:10,000+

  8.63191
 • Hertz

  Xếp hạng:10,000+

  8.32791
 • Thrifty

  Xếp hạng:10,000+

  8.30976
 • Europcar

  Xếp hạng:10,000+

  8.23175
 • Alamo

  Xếp hạng:100,000+

  8.40846
 • National

  Xếp hạng:10,000+

  8.2831
 • Thrifty

  Xếp hạng:25,000+

  7.73373
 • Budget

  Xếp hạng:25,000+

  7.72571
 • Dollar

  Xếp hạng:100,000+

  7.69023
 • Budget

  Xếp hạng:100+

  6.53333
 • Hertz

  Xếp hạng:10+

  6.3
 • Avis

  Xếp hạng:50+

  6.16667
 • Viajero

  Xếp hạng:10+

  5.9

Những thành phố phổ biến

Orlando

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.23333
 • Thrifty

  Xếp hạng:5,000+

  7.8

Los Angeles

London

 • Firefly

  Xếp hạng:2,000+

  8.28571
 • Enterprise

  Xếp hạng:2,000+

  8.26667
 • Avis

  Xếp hạng:2,000+

  8.11429

Orlando International Airport

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.40846
 • Thrifty

  Xếp hạng:5,000+

  7.73373

Las Vegas

 • Alamo

  Xếp hạng:5,000+

  8.4
 • Thrifty

  Xếp hạng:1,000+

  7.8

San Juan

Paris

Dublin

Miami

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.26
 • Budget

  Xếp hạng:2,000+

  7.7

San Diego

 • Alamo

  Xếp hạng:1,000+

  8.6
 • Budget

  Xếp hạng:10+

  7.9