Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

Các công ty cho thuê xe

Tìm 900 công ty cho thuê xe ở hơn 160 quốc gia khác nhau

Những Công Ty Được Đánh Giá Cao Nhất Trên Toàn Thế Giới

Thuê xe Alamo 8.05612 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Hertz 7.83485 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Avis 7.87654 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Budget 7.83665 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Europcar 7.83075 Xếp hạng: 200,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sixt 7.89683 Xếp hạng: 100,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Sicily By Car 7.66296 Xếp hạng: 100,000+ Dịa điểm Tìm kiếm
Thuê xe Thrifty 7.81151 Xếp hạng: 150,000+ Dịa điểm Tìm kiếm

Những quốc gia phổ biến

 • Avis

  Xếp hạng:10,000+

  8.63085
 • Hertz

  Xếp hạng:10,000+

  8.32558
 • Thrifty

  Xếp hạng:10,000+

  8.31707
 • Europcar

  Xếp hạng:10,000+

  8.23968
 • Alamo

  Xếp hạng:100,000+

  8.40746
 • National

  Xếp hạng:10,000+

  8.2831
 • Thrifty

  Xếp hạng:25,000+

  7.73012
 • Budget

  Xếp hạng:25,000+

  7.72736
 • Dollar

  Xếp hạng:100,000+

  7.69624
 • Hertz

  Xếp hạng:10+

  6.3
 • Budget

  Xếp hạng:100+

  6.2
 • Avis

  Xếp hạng:50+

  6.16667
 • Viajero

  Xếp hạng:10+

  5.9

Những thành phố phổ biến

Orlando

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.23333
 • Thrifty

  Xếp hạng:5,000+

  7.8

Los Angeles

London

 • Enterprise

  Xếp hạng:2,000+

  8.3
 • Firefly

  Xếp hạng:2,000+

  8.28571
 • Avis

  Xếp hạng:2,000+

  8.07857

Orlando International Airport

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.40746
 • Thrifty

  Xếp hạng:5,000+

  7.73012

Las Vegas

 • Alamo

  Xếp hạng:5,000+

  8.4
 • Thrifty

  Xếp hạng:1,000+

  7.8

San Juan

Paris

Dublin

Miami

 • Alamo

  Xếp hạng:25,000+

  8.26
 • Budget

  Xếp hạng:2,000+

  7.71667

San Diego

 • Alamo

  Xếp hạng:1,000+

  8.6
 • Budget

  Xếp hạng:10+

  7.9