Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Mohlakeng

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Mohlakeng

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.17045 Xếp hạng: 5463
2 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.1375 Xếp hạng: 7601
3 Thuê xe Bidvest - Rentalcars.com 8.10732 Xếp hạng: 16024
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.84167 Xếp hạng: 5034
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.80417 Xếp hạng: 9845

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Budget - rentalcars.com 5463 8.17045 7.63182 7.99318 7.73636 9.27955 8.29318 8.32273 8.14545
Thuê xe Avis - rentalcars.com 7601 8.1375 7.4425 8.1075 7.8025 9.2475 8.335 8.27 8.0125
Thuê xe Bidvest - rentalcars.com 16024 8.10732 7.4439 8.00244 7.69756 9.18537 8.42439 8.06341 8.09512
Thuê xe Tempest - rentalcars.com 1109 7.89 7.33 7.88 7.7 9.17 8.06 7.76 7.69
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 125 7.88889 7.6 7.92222 7.96667 9.6 8.47778 8.05556 5.73333
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 5034 7.84167 7.16667 7.46667 7.50417 9.22917 8.0875 7.96667 7.90833
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 9845 7.80417 6.79167 7.875 7.5375 9.19583 7.9625 7.87083 7.99167
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 534 7.78 6.86 7.64 7.46 9.32 8.22 7.68 7.88
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 4736 7.48824 6.58824 7.41176 7.11765 9.15294 7.77647 6.97059 7.78824
Thuê xe First Car Rental - rentalcars.com 5132 7.26842 6.1 7.11579 7.12632 9.21579 7.55789 7.05789 7.49474
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 11 6.9 5.5 6.6 6.5 8.8 6.8 7.4 8.3

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình