Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Modderfontein

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Modderfontein

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.15128 Xếp hạng: 7584
2 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.14773 Xếp hạng: 5446
3 Thuê xe Bidvest - Rentalcars.com 8.0875 Xếp hạng: 15990
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.83333 Xếp hạng: 5032
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.77083 Xếp hạng: 9825

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 7584 8.15128 7.46154 8.10513 7.83077 9.24615 8.35385 8.30513 8.02821
Thuê xe Budget - rentalcars.com 5446 8.14773 7.6 7.96818 7.72045 9.27955 8.25 8.30682 8.1
Thuê xe Bidvest - rentalcars.com 15990 8.0875 7.42 7.9825 7.6375 9.1525 8.3925 8.0625 8.105
Thuê xe Tempest - rentalcars.com 1106 7.87 7.28 7.84 7.71 9.21 7.99 7.74 7.63
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 533 7.84 6.92 7.7 7.42 9.34 8.28 7.74 7.92
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 5032 7.83333 7.18333 7.47083 7.4875 9.225 8.05833 7.9625 7.925
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 121 7.82222 7.53333 7.9 7.92222 9.56667 8.43333 7.92222 5.65556
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 9825 7.77083 6.7875 7.8375 7.51667 9.17917 7.92917 7.84167 7.96667
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 4722 7.55882 6.52941 7.48235 7.2 9.2 7.86471 7.13529 7.77059
Thuê xe First Car Rental - rentalcars.com 5127 7.31053 6.15263 7.18421 7.21053 9.23684 7.54211 7.14211 7.51053
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 10 7.0 6.2 6.0 6.2 8.9 6.9 7.3 8.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình