Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - El Caño

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - El Caño

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.53333 Xếp hạng: 218
2 Thuê xe Localiza - Rentalcars.com 8.225 Xếp hạng: 309
3 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.82857 Xếp hạng: 181
4 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.71429 Xếp hạng: 939
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.4 Xếp hạng: 422

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Budget - rentalcars.com 218 8.53333 8.0 8.83333 8.28333 9.06667 8.48333 7.91667 8.91667
Thuê xe Localiza - rentalcars.com 309 8.225 8.0 8.875 7.725 8.875 8.375 7.675 8.1
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 181 7.82857 7.0 8.58571 8.32857 8.77143 7.61429 6.91429 8.27143
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 8 7.8 6.4 8.0 8.8 9.2 7.2 6.0 8.0
Thuê xe Avis - rentalcars.com 939 7.71429 6.68571 7.78571 8.11429 9.14286 7.61429 6.98571 8.22857
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 108 7.54 6.94 7.48 8.26 8.42 7.4 7.2 7.56
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 422 7.4 7.125 8.075 7.4 7.875 7.225 7.125 7.575
Thuê xe Multicar - rentalcars.com 32 7.25 6.6 7.825 7.725 8.25 6.025 6.75 7.6
Thuê xe puntacar - rentalcars.com 1020 7.1375 6.075 7.3375 8.2125 8.8125 6.975 5.925 7.3375
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 86 6.6 6.0 6.9 7.3 8.7 6.4 6.0 6.2

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình