Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Delta

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Delta

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.40746 Xếp hạng: 171133
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 7.73012 Xếp hạng: 41678
3 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.72736 Xếp hạng: 42004
4 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 7.69624 Xếp hạng: 174576
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.57122 Xếp hạng: 12249

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 7 9.0 8.6 8.9 8.6 9.7 9.1 9.4 8.9
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 171133 8.40746 7.82736 8.22537 8.51542 9.64826 8.15075 8.25522 8.3995
Thuê xe National - rentalcars.com 10599 8.2831 7.56761 7.9662 8.22394 9.64507 8.16479 8.3662 8.34366
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 41678 7.73012 7.10723 7.37952 7.65904 9.41807 7.74578 7.56627 7.74096
Thuê xe Budget - rentalcars.com 42004 7.72736 7.17972 7.32925 7.5566 9.39858 7.44858 7.65802 7.875
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 174576 7.69624 7.03759 7.36842 7.62707 9.38421 7.66241 7.45639 7.78647
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1594 7.65362 7.16957 7.37536 7.38406 9.25942 7.54058 7.63478 7.78696
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 12249 7.57122 7.0878 7.23561 7.22195 9.32293 7.63024 7.61805 7.35756
Thuê xe Mex - rentalcars.com 372 7.0 6.125 6.6 7.075 9.25 7.325 6.925 6.9
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 18 6.9 6.7 6.18 6.42 8.74 7.18 7.78 6.44
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 4658 6.65 6.275 6.3 6.25 8.6 6.9 6.65 6.3
Thuê xe Easirent - rentalcars.com 48 6.06667 6.13333 5.46667 5.96667 7.23333 6.16667 6.56667 5.46667

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình