Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Monte Novo

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Monte Novo

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Madeira Rent - Rentalcars.com 8.3 Xếp hạng: 1685
2 Thuê xe Guerin - Rentalcars.com 8.05667 Xếp hạng: 25888
3 Thuê xe ilha verde - Rentalcars.com 8.04 Xếp hạng: 3890
4 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.98 Xếp hạng: 9903
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.93077 Xếp hạng: 9457

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Drive a Premium - rentalcars.com 231 9.0 8.3 9.4 8.7 9.7 8.9 9.0 9.0
Thuê xe Autatlantis - rentalcars.com 413 8.38571 7.05714 8.7 8.5 9.42857 8.31429 7.98571 8.62857
Thuê xe Madeira Rent - rentalcars.com 1685 8.3 7.7 7.83333 8.56667 9.23333 8.53333 8.4 8.16667
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 462 8.1 7.32222 8.1 7.37778 9.07778 8.57778 8.1 8.44444
Thuê xe Guerin - rentalcars.com 25888 8.05667 7.15333 8.41333 7.36667 8.54333 8.47667 8.16333 8.30667
Thuê xe ilha verde - rentalcars.com 3890 8.04 6.82 8.32 8.28 9.23 7.98 7.06 8.64
Thuê xe Varela Rent a Car - rentalcars.com 185 8.0 7.1 8.43333 6.73333 8.63333 8.66667 8.7 8.23333
Thuê xe Auto Turistica - rentalcars.com 118 8.0 6.46667 8.1 8.66667 9.3 8.4 7.43333 8.2
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 9903 7.98 7.32 8.08 7.1 8.74 8.5 8.28 8.27
Thuê xe Budget - rentalcars.com 9457 7.93077 7.24615 8.0 7.33077 8.97692 8.07692 7.99231 8.16923
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 8514 7.91042 7.13958 8.075 7.62708 8.9125 7.94583 7.94792 7.98125
Thuê xe Micauto - rentalcars.com 629 7.85 6.7 7.45 8.9 9.0 7.95 7.2 7.7
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 8104 7.8 6.69189 8.11351 7.32973 9.08378 8.02432 7.79189 7.75405
Thuê xe InsularCar - rentalcars.com 1546 7.67 6.65 7.53 8.45 9.58 8.0 7.09 7.08
Thuê xe InsularCar - rentalcars.com 1414 7.67 6.65 7.53 8.45 9.58 8.0 7.09 7.08
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1990 7.66 6.86 7.68 6.96 8.92 8.42 7.8 7.66
Thuê xe Avis - rentalcars.com 7826 7.62308 6.76538 7.53077 7.13077 8.97692 7.82308 7.71923 7.85385
Thuê xe Angrauto - rentalcars.com 102 7.6 6.2 7.6 8.3 8.7 7.7 6.9 8.2
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 3824 7.535 6.47 7.61 7.185 8.805 8.055 7.86 7.045
Thuê xe 2Rent - rentalcars.com 355 7.52 6.52 7.88 7.7 9.22 7.92 6.84 6.5
Thuê xe Drive4Less - rentalcars.com 6311 7.43333 6.93333 7.63333 6.61667 8.51667 8.33333 8.08333 6.48333
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 3225 7.41667 6.325 7.375 6.94167 8.64167 7.95 7.55833 7.775
Thuê xe Turiscar - rentalcars.com 7 7.3 6.3 8.0 6.3 8.5 7.8 7.5 7.5
Thuê xe Centauro - rentalcars.com 4498 7.2 6.96667 7.03333 6.0 8.46667 8.0 8.03333 6.4
Thuê xe Turisprime - rentalcars.com 705 7.1 6.75 7.2 6.175 8.25 8.125 7.35 6.25
Thuê xe Drive on Holidays - rentalcars.com 7129 7.0 6.76667 7.0 6.6 8.53333 7.3 7.0 6.3
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 27993 6.95714 5.7 6.17143 6.87143 9.14286 7.55714 7.14286 7.41429
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 665 6.95 5.85 6.28333 6.71667 8.93333 7.78333 7.33333 6.95
Thuê xe 296 Rentacar - rentalcars.com 987 6.88 5.96 6.76 6.9 8.86 7.24 6.62 6.46
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 2425 6.86667 6.13333 7.03333 6.76667 8.36667 7.8 7.33333 5.33333
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 2805 6.76 5.54 6.68 6.42 8.46 7.96 7.5 6.06
Thuê xe Bravacar - rentalcars.com 3001 5.8 4.8 5.7 7.8 9.05 4.95 3.85 5.85

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình