Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Funchal

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Funchal

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Madeira Rent - Rentalcars.com 8.4 Xếp hạng: 807
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.15 Xếp hạng: 602
3 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.8 Xếp hạng: 568
4 Thuê xe Guerin - Rentalcars.com 7.7 Xếp hạng: 1604
5 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 7.7 Xếp hạng: 884

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Madeira Rent - rentalcars.com 807 8.4 7.5 8.0 8.4 9.4 8.8 8.3 8.5
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 47 8.2 7.3 8.1 7.8 9.3 8.4 7.8 8.8
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 602 8.15 7.7 8.3 7.35 8.55 8.85 8.2 8.4
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 568 7.8 6.4 8.4 7.8 9.0 8.1 7.5 8.3
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 101 7.8 6.9 8.1 7.4 9.0 8.6 7.6 7.9
Thuê xe Guerin - rentalcars.com 1604 7.7 6.8 7.7 6.9 8.8 8.4 7.4 8.3
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 884 7.7 6.85 7.65 7.0 9.1 8.45 7.65 7.8
Thuê xe Avis - rentalcars.com 468 7.56667 6.7 6.86667 7.43333 9.3 8.0 7.4 7.56667
Thuê xe Budget - rentalcars.com 806 7.5 6.6 7.4 6.9 9.1 7.9 7.1 8.1
Thuê xe InsularCar - rentalcars.com 519 7.26667 6.36667 6.9 8.26667 9.4 7.83333 6.73333 6.36667
Thuê xe InsularCar - rentalcars.com 481 7.26667 6.36667 6.9 8.26667 9.4 7.83333 6.73333 6.36667
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 168 7.1 5.5 6.7 6.3 7.9 8.4 7.8 8.5
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 157 6.9 5.6 6.9 6.4 7.8 7.9 7.1 7.5
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 1621 6.5 5.0 5.3 6.3 9.0 7.3 6.9 7.3
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 383 6.5 5.1 6.5 6.6 8.3 7.8 7.0 6.1
Thuê xe Bravacar - rentalcars.com 3001 5.8 4.8 5.7 7.8 9.05 4.95 3.85 5.85
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 28 5.8 4.0 4.4 6.3 8.5 6.8 6.0 6.3

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

17

Công ty cho thuê xe ô tô

12.245
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.037114868109433

Điểm trung bình