Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Panama City

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Panama City

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.65 Xếp hạng: 124
2 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.35 Xếp hạng: 165
3 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 7.26667 Xếp hạng: 399
4 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 6.73333 Xếp hạng: 373
5 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 6.7 Xếp hạng: 311

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 124 8.65 7.9 8.8 8.5 8.55 9.1 9.0 8.8
Thuê xe Budget - rentalcars.com 165 7.35 7.05 7.25 7.1 7.35 7.6 7.4 8.0
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 399 7.26667 6.53333 6.73333 6.86667 8.3 8.03333 7.56667 7.73333
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 373 6.73333 5.9 6.53333 6.03333 7.6 7.13333 6.96667 7.43333
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 311 6.7 6.3 6.7 6.0 7.75 7.0 7.0 6.95
Thuê xe Mex - rentalcars.com 100 6.575 6.575 7.1 5.625 7.4 6.85 6.6 6.3
Thuê xe Avis - rentalcars.com 248 6.2 6.15 4.7 5.85 8.05 7.05 6.8 6.25

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

7

Công ty cho thuê xe ô tô

1.72
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

6.962257802325582

Điểm trung bình