Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Christchurch

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Christchurch

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Ezi Car Rental - Rentalcars.com 8.4 Xếp hạng: 2058
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.4 Xếp hạng: 1877
3 Thuê xe Snap Rentals - Rentalcars.com 8.3 Xếp hạng: 384
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.25 Xếp hạng: 482
5 Thuê xe GO Rentals - Rentalcars.com 8.2 Xếp hạng: 986

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Ezi Car Rental - rentalcars.com 2058 8.4 7.9 8.3 8.2 9.4 8.5 8.2 8.6
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 1877 8.4 7.5 8.2 8.8 9.55 8.6 8.15 8.55
Thuê xe Drive NZ - rentalcars.com 9 8.4 8.3 8.8 7.7 9.2 9.0 8.5 7.7
Thuê xe Avis - rentalcars.com 114 8.35 7.4 8.15 6.8 9.15 9.3 9.35 8.65
Thuê xe Snap Rentals - rentalcars.com 384 8.3 8.2 8.6 7.95 9.35 8.5 8.0 7.55
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 482 8.25 7.3 7.95 7.3 9.6 8.65 8.6 8.7
Thuê xe GO Rentals - rentalcars.com 986 8.2 8.0 8.6 7.7 9.2 8.7 8.3 7.3
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 69 8.15 8.15 8.5 8.65 9.4 8.4 8.2 6.85
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 646 8.1 8.3 8.3 7.2 9.1 8.1 8.3 7.6
Thuê xe Budget - rentalcars.com 104 7.9 7.1 7.3 7.4 9.7 8.1 7.9 8.1
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 86 7.9 7.5 8.0 7.4 8.7 8.4 8.3 7.0
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 798 7.8 7.45 7.9 7.95 9.5 7.9 7.05 7.25
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 125 7.7 6.6 6.9 8.3 9.4 7.8 7.3 8.4
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 396 7.5 7.4 7.9 6.5 9.3 7.7 6.5 7.3

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.5913
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.36154
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.32787
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.31429
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.30714
14

Công ty cho thuê xe ô tô

8.134
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.210382345709368

Điểm trung bình