Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Auckland

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Auckland

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.43333 Xếp hạng: 3552
2 Thuê xe Ezi Car Rental - Rentalcars.com 8.33333 Xếp hạng: 3430
3 Thuê xe GO Rentals - Rentalcars.com 8.225 Xếp hạng: 3035
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.06667 Xếp hạng: 782
5 Thuê xe Ace Rental Cars - Rentalcars.com 7.8 Xếp hạng: 1534

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 82 8.65 8.5 9.2 8.4 9.4 8.85 8.65 7.65
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 3552 8.43333 7.7 8.13333 8.33333 9.6 8.5 8.33333 8.46667
Thuê xe Ezi Car Rental - rentalcars.com 3430 8.33333 8.0 8.36667 7.86667 9.36667 8.53333 8.4 7.86667
Thuê xe GO Rentals - rentalcars.com 3035 8.225 7.875 8.625 7.6 9.525 8.625 7.775 7.875
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 782 8.06667 7.03333 7.66667 7.86667 9.73333 8.33333 8.4 8.3
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 342 8.0 7.55 7.55 7.7 9.35 8.15 7.75 8.3
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 1534 7.8 7.5 8.06667 7.96667 9.23333 7.83333 6.86667 7.46667
Thuê xe Snap Rentals - rentalcars.com 574 7.8 7.7 7.93333 7.23333 9.23333 8.06667 7.83333 7.0
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 963 7.7 8.1 7.55 6.75 8.7 8.5 8.3 5.95
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 71 7.45 6.8 7.5 7.8 9.05 8.25 7.4 5.95
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 136 7.4 7.45 7.7 6.6 8.8 7.95 7.4 6.35
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 507 7.25 6.95 7.55 6.6 9.2 7.3 6.25 7.1
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 427 7.2 7.2 7.5 6.3 8.4 7.6 7.2 6.6
Thuê xe Drive NZ - rentalcars.com 42 7.0 7.1 6.7 7.1 8.8 7.3 6.4 6.1

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

14

Công ty cho thuê xe ô tô

15.477
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.121200555663242

Điểm trung bình