Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Oslo

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Oslo

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.5 Xếp hạng: 1073
2 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.2 Xếp hạng: 858
3 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.2 Xếp hạng: 393
4 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.06667 Xếp hạng: 412
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.95 Xếp hạng: 1728

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 1073 8.5 7.6 8.3 8.9 9.4 8.8 8.4 8.6
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 122 8.35 7.95 8.25 8.5 9.7 8.5 8.45 7.9
Thuê xe Budget - rentalcars.com 858 8.2 7.36667 8.13333 8.0 9.6 8.3 8.0 8.03333
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 393 8.2 7.1 8.1 8.65 9.7 8.35 8.4 7.95
Thuê xe Avis - rentalcars.com 412 8.06667 7.3 8.16667 7.66667 9.26667 8.4 8.23333 7.9
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1728 7.95 7.0 7.93333 8.58333 9.4 8.23333 7.95 7.21667
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 1322 7.76667 6.83333 7.53333 7.8 9.43333 8.26667 7.96667 7.5

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

7

Công ty cho thuê xe ô tô

5.908
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.078200030467162

Điểm trung bình