Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Grunge

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Grunge

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.53125 Xếp hạng: 4255
2 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.36667 Xếp hạng: 4422
3 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.35667 Xếp hạng: 2478
4 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.288 Xếp hạng: 1593
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.01739 Xếp hạng: 3515

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 4255 8.53125 7.625 8.4 9.01875 9.65625 8.48125 8.35625 8.6125
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 4422 8.36667 7.27667 8.23667 8.84 9.62667 8.49 8.42 8.05
Thuê xe Budget - rentalcars.com 2478 8.35667 7.45333 8.17333 8.46 9.59 8.44 8.49667 8.23333
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 530 8.325 7.375 8.2 8.8 9.675 8.625 8.525 7.525
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1593 8.288 7.204 8.148 8.476 9.64 8.528 8.36 8.076
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 304 8.20769 7.23846 7.93077 8.5 9.7 8.36154 8.25385 8.21538
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 3515 8.01739 6.96087 7.97391 8.25217 9.19565 8.31304 8.23043 7.71304

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình