Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Tijuana

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Tijuana

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.0 Xếp hạng: 246
2 Thuê xe Mex - Rentalcars.com 6.7 Xếp hạng: 223
3 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 6.2 Xếp hạng: 50
4 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 5.6 Xếp hạng: 53
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 4.8 Xếp hạng: 188

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe National - rentalcars.com 13 8.6 7.7 9.0 8.3 9.0 9.7 9.3 8.0
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 246 8.0 7.9 8.0 7.2 8.9 8.7 8.1 7.6
Thuê xe Avis - rentalcars.com 16 7.7 7.0 7.5 7.5 9.0 8.4 7.8 7.0
Thuê xe Mex - rentalcars.com 223 6.7 6.4 6.8 5.6 8.4 7.2 7.0 5.9
Thuê xe Budget - rentalcars.com 50 6.2 5.4 6.3 5.3 7.9 7.1 6.2 7.1
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 53 5.6 5.3 6.3 5.5 6.6 5.2 5.3 5.1
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 188 4.8 3.8 4.3 5.3 6.9 5.0 4.6 4.6
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 93 4.75 4.1 4.4 3.85 6.85 4.55 4.55 5.75

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


8

Công ty cho thuê xe ô tô

882

Đánh giá của khách hàng

6.403684807256236

Điểm trung bình