Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Cándido Navarro

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Cándido Navarro

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.49697 Xếp hạng: 1022
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.4 Xếp hạng: 631
3 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 6.99286 Xếp hạng: 3515
4 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 6.87143 Xếp hạng: 1236
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 6.68723 Xếp hạng: 2574

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 592 7.78421 7.75263 7.93684 6.34211 8.14211 8.15263 7.94211 8.24737
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 29 7.775 7.325 8.2 7.125 8.725 8.225 7.525 7.325
Thuê xe National - rentalcars.com 193 7.52 7.14667 8.15333 6.30667 8.18 7.96 7.60667 7.48667
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1022 7.49697 7.06061 7.78182 6.66667 8.56364 7.56667 7.15152 8.0303
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 631 7.4 6.92 7.47 7.62 8.87 7.12 6.72 7.35
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 3515 6.99286 6.84286 6.85714 6.45714 7.99286 7.47143 7.2 6.97857
Thuê xe U-Save - rentalcars.com 136 6.88 6.4 6.98 6.68 8.1 7.42 7.2 6.74
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 1236 6.87143 6.4381 6.9 6.08095 7.79524 7.58571 7.18571 7.07619
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 2574 6.68723 6.17447 6.60213 6.21277 7.62766 6.96596 6.67872 7.29574
Thuê xe Mex - rentalcars.com 6330 6.58 6.308 6.512 6.096 8.024 6.924 6.348 6.556
Thuê xe Adocar Rental - rentalcars.com 249 6.475 5.675 7.175 6.8 8.025 6.4 5.3 6.5
Thuê xe Budget - rentalcars.com 751 6.41111 5.9 6.51111 5.88889 7.87407 6.61481 6.24815 6.94074
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 178 6.225 5.84167 6.55833 5.625 6.88333 6.48333 6.0 6.48333
Thuê xe America Car Rental - rentalcars.com 2742 6.05 5.775 5.85 5.625 7.85833 6.375 5.96667 5.71667
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 6007 5.97727 5.10455 5.83409 5.59545 7.26818 6.13636 5.925 6.98182
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 945 5.42 4.84 5.48 5.4 7.46 5.26 5.4 5.36

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.5871
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.3481
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.30952
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.30328
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.3

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình