Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Sapri

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Sapri

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Locauto - Rentalcars.com 8.2619 Xếp hạng: 95597
2 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.07222 Xếp hạng: 9183
3 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.70659 Xếp hạng: 34554
4 Thuê xe Sicily By Car - Rentalcars.com 7.69615 Xếp hạng: 131717
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.6797 Xếp hạng: 24944

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Locauto - rentalcars.com 95597 8.2619 7.78095 8.31429 7.92857 9.19762 8.29286 8.37381 8.15476
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 9183 8.07222 7.58889 8.13611 7.85 9.16944 8.29444 8.36667 7.475
Thuê xe Buchbinder - rentalcars.com 1064 8.05 7.6 8.175 7.525 9.1 8.2 8.025 7.9
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 661 8.00556 7.26111 7.93333 7.61111 9.22778 8.22778 8.33889 7.95556
Thuê xe Global Rent a Car - rentalcars.com 63 8.0 7.425 7.975 8.125 9.25 7.55 8.025 7.8
Thuê xe MoriniRent - rentalcars.com 142 7.9 7.475 8.3375 7.4625 8.475 7.8125 7.9625 7.9375
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 5531 7.82976 7.15238 7.76905 7.92976 9.0881 7.55119 7.74643 7.75238
Thuê xe Budget - rentalcars.com 34554 7.70659 7.21429 7.63626 7.41319 9.00989 7.47582 7.8022 7.6989
Thuê xe Sicily By Car - rentalcars.com 131717 7.69615 7.28077 7.61346 7.41923 8.84231 7.38269 7.68462 7.85769
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 2486 7.6875 7.05 7.60938 7.21875 8.775 8.11563 8.0125 7.54688
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 24944 7.6797 6.84887 7.53459 8.01955 9.1609 7.40752 7.53759 7.61729
Thuê xe WinRent - rentalcars.com 2685 7.67917 7.13125 7.64583 7.90208 9.05208 7.30625 7.65208 7.36667
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 24898 7.65385 7.22115 7.64808 7.71731 8.90385 7.34231 7.56026 7.51667
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 11244 7.61667 7.1 7.625 7.48611 9.1 7.53056 7.82222 7.05278
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 4319 7.59286 7.41786 7.75 7.14286 8.96786 7.56071 7.66429 6.88571
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 6643 7.58621 7.22759 7.53103 6.92069 8.92069 7.48966 7.65172 7.71034
Thuê xe JoyRent - rentalcars.com 4272 7.58421 7.42105 7.81579 7.12105 8.56316 7.74211 7.76842 7.01579
Thuê xe Centauro - rentalcars.com 364 7.575 7.3 7.825 6.9 8.7 8.375 8.65 5.775
Thuê xe Maggiore - rentalcars.com 37018 7.53852 6.97705 7.3959 7.56557 8.98443 7.19754 7.50984 7.5918
Thuê xe Avis - rentalcars.com 22538 7.52857 6.905 7.45 7.41929 8.98357 7.24786 7.57214 7.54929
Thuê xe Autovia - rentalcars.com 1146 7.35 7.16429 7.59286 7.18571 8.53929 7.375 7.37143 6.71071
Thuê xe B-Rent - rentalcars.com 4690 7.32941 7.11765 7.35294 6.62941 8.53529 7.46471 7.61176 6.91176
Thuê xe Ecovia - rentalcars.com 7632 7.29545 7.24545 7.45909 6.90455 8.24318 7.39318 7.56818 6.73864
Thuê xe Italy Car Rent - rentalcars.com 2921 7.2 6.9 7.2 6.75 8.3 7.55 6.85 7.4
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 31453 7.19474 6.5 6.91053 6.86316 9.02105 7.38421 7.39474 7.21579
Thuê xe Noleggiare - rentalcars.com 5850 7.17778 7.0 7.17778 7.05 7.88333 7.26667 7.45 7.02778
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 36202 7.1 7.04286 7.25238 6.95714 8.76667 6.77619 6.5381 6.7381
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 1361 7.09474 6.35263 6.98947 6.75263 9.04737 7.47368 7.52105 6.48421
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 2508 7.04167 6.81667 7.36667 6.85 8.18333 7.275 7.225 6.175
Thuê xe TargetRent - rentalcars.com 2540 6.84091 6.59091 7.06364 6.52273 8.29545 7.13182 7.35 5.63636
Thuê xe Elba by Car - rentalcars.com 67 6.65 5.4 7.15 6.9 9.35 6.6 5.15 6.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.60851
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.32857
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.30759
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.29344
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.25143

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình