Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Bari

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Bari

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.05 Xếp hạng: 1036
2 Thuê xe Locauto - Rentalcars.com 7.9 Xếp hạng: 4773
3 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.9 Xếp hạng: 451
4 Thuê xe Sicily By Car - Rentalcars.com 7.75 Xếp hạng: 5528
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.75 Xếp hạng: 849

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Autovia - rentalcars.com 49 8.7 8.9 9.0 8.3 9.1 8.9 8.9 7.7
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 18 8.5 7.5 7.9 8.5 9.1 9.1 9.4 8.5
Thuê xe Ecovia - rentalcars.com 125 8.2 8.3 8.6 8.1 9.2 8.1 8.2 7.0
Thuê xe Noleggiare - rentalcars.com 8 8.2 8.6 8.6 6.9 7.6 8.7 9.0 7.4
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 86 8.1 8.1 8.4 7.4 9.3 8.1 7.8 8.1
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 1036 8.05 6.4 7.8 8.1 9.4 7.85 8.25 8.5
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 322 8.0 7.4 8.0 6.8 9.3 8.5 8.2 8.1
Thuê xe Locauto - rentalcars.com 4773 7.9 7.2 7.8 7.8 9.4 7.4 7.7 8.1
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 451 7.9 7.2 7.7 8.0 9.1 8.1 8.5 7.5
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 316 7.9 7.8 8.0 7.6 9.4 8.0 8.2 6.6
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 117 7.9 7.8 7.6 7.8 9.6 7.9 7.8 7.1
Thuê xe WinRent - rentalcars.com 91 7.9 7.5 7.7 8.2 9.2 7.0 7.8 8.1
Thuê xe Sicily By Car - rentalcars.com 5528 7.75 7.3 7.55 7.2 8.75 7.5 8.0 8.15
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 849 7.75 7.5 7.25 7.25 8.9 8.15 8.15 7.45
Thuê xe Budget - rentalcars.com 2075 7.65 6.9 7.6 6.8 9.1 7.75 7.8 8.0
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 457 7.5 7.1 7.3 6.8 8.7 7.6 7.8 7.8
Thuê xe Maggiore - rentalcars.com 1246 7.06667 6.23333 6.86667 6.5 8.8 7.7 7.53333 6.43333
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 1482 6.9 6.8 7.2 6.7 8.6 6.9 6.6 5.6
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 757 6.8 6.3 6.6 6.2 8.7 7.7 7.6 5.7
Thuê xe Avis - rentalcars.com 884 6.66667 5.7 6.4 6.33333 8.53333 7.2 6.83333 6.83333
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 10 6.3 6.0 5.8 6.4 8.4 7.5 6.5 5.3

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

21

Công ty cho thuê xe ô tô

20.68
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.618438447775629

Điểm trung bình