Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Budapest

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Budapest

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.4 Xếp hạng: 566
2 Thuê xe U-Save - Rentalcars.com 8.0 Xếp hạng: 1418
3 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.95 Xếp hạng: 851
4 Thuê xe Schiller Rent A Car - Rentalcars.com 7.9 Xếp hạng: 430
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.8 Xếp hạng: 936

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 84 8.85 8.4 8.75 8.6 9.0 9.3 9.1 8.8
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 31 8.7 8.1 9.2 8.2 9.3 8.6 8.7 9.1
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 189 8.6 7.85 8.15 8.7 9.55 8.75 8.7 8.7
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 566 8.4 7.2 8.7 8.3 8.975 9.275 8.9 8.0
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 50 8.1 7.6 7.8 7.4 9.0 8.6 8.5 7.9
Thuê xe U-Save - rentalcars.com 1418 8.0 7.75 7.85 7.9 9.3 8.2 8.4 7.0
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 851 7.95 6.9 7.65 7.75 8.95 8.45 8.4 8.1
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 66 7.95 7.45 7.65 8.0 9.45 8.15 8.45 7.55
Thuê xe Schiller Rent A Car - rentalcars.com 430 7.9 7.5 8.2 7.6 8.4 8.4 8.2 7.3
Thuê xe Budget - rentalcars.com 936 7.8 7.55 7.7 6.8 8.9 8.5 8.25 7.8
Thuê xe Fox Autorent - rentalcars.com 1195 7.6 7.45 7.6 7.15 8.4 8.25 8.0 6.9
Thuê xe Megadrive - rentalcars.com 1339 7.5 6.6 7.45 6.8 8.8 8.05 7.8 7.85
Thuê xe Buchbinder - rentalcars.com 1488 7.45 6.6 7.15 6.55 8.9 8.1 7.8 7.65
Thuê xe Global Rent a Car - rentalcars.com 113 6.9 6.35 6.35 6.3 8.55 7.55 7.35 6.7

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

14

Công ty cho thuê xe ô tô

8.756
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.779768158976701

Điểm trung bình