Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Bressay Island

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Bressay Island

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 8.48824 Xếp hạng: 22459
2 Thuê xe Firefly - Rentalcars.com 8.45795 Xếp hạng: 11395
3 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.37712 Xếp hạng: 32243
4 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.35938 Xếp hạng: 7120
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.33774 Xếp hạng: 32319

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe IOM Rent a Car - rentalcars.com 354 8.8 7.8 8.9 9.2 9.9 9.1 8.5 8.7
Thuê xe Arnold Clark - rentalcars.com 1045 8.65333 7.99333 8.94 8.0 9.33333 9.18 9.24667 8.03333
Thuê xe Practical Car & Van rental Mile End - rentalcars.com 7 8.6 8.5 9.2 7.4 9.7 8.2 8.6 8.8
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 22459 8.48824 7.64412 8.72941 8.24412 9.46471 8.62353 8.66471 8.25294
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 11395 8.45795 8.11477 8.46591 8.31591 9.33523 8.62955 8.59545 7.9
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 32243 8.37712 7.81186 8.46356 8.09153 9.23644 8.56186 8.60508 8.03814
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 7120 8.35938 7.91875 8.70938 8.07188 9.2875 8.4875 8.5375 7.60938
Thuê xe Budget - rentalcars.com 32319 8.33774 7.73679 8.38208 8.10849 9.41226 8.34057 8.42547 8.17547
Thuê xe Avis - rentalcars.com 14692 8.32556 7.63222 8.28889 8.16889 9.40667 8.48444 8.51667 8.06
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 63878 8.22994 7.66667 8.14068 7.91525 9.33559 8.32938 8.35085 8.13446
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 32875 8.20051 7.57795 8.14718 7.83436 9.26718 8.38872 8.34256 8.08513
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 2415 8.0043 7.65699 8.04624 7.40323 8.70753 8.43978 8.52043 7.48387
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 9463 7.96977 7.17209 8.15814 7.63953 9.13721 8.1907 8.2814 7.53953
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 8477 7.88148 7.51111 7.82222 6.91481 8.51481 8.66667 8.78519 7.41111
Thuê xe Intack Self Drive - rentalcars.com 3 7.8 5.5 8.5 10.0 9.5 5.5 7.5 8.5
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 16303 6.788 6.628 6.524 5.932 8.208 7.38 7.636 5.888
Thuê xe Easirent - rentalcars.com 15362 6.51333 6.19333 6.46 5.80333 8.30333 6.99 7.15667 5.44
Thuê xe Practical Car & Van rental Marble Arch - rentalcars.com 4 4.9 4.0 2.7 4.3 9.7 6.7 7.7 2.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình