Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Paris

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Paris

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.14667 Xếp hạng: 4765
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.06957 Xếp hạng: 3811
3 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.03636 Xếp hạng: 3601
4 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.90952 Xếp hạng: 4022
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.77857 Xếp hạng: 3973

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 4765 8.14667 7.73333 8.1 7.84 9.08667 8.29333 8.23333 7.84
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 3811 8.06957 7.11739 8.32609 7.77826 9.13478 8.37826 8.41739 7.83478
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 3601 8.03636 7.41818 8.46364 7.73636 9.21818 7.83636 8.13636 7.8
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 927 8.025 7.31875 8.4625 7.75625 9.21875 7.64375 8.03125 7.925
Thuê xe Avis - rentalcars.com 4022 7.90952 7.45238 7.96667 7.54286 8.85714 8.05714 8.04762 7.80952
Thuê xe Rentacar - rentalcars.com 118 7.86 6.62 8.9 7.72 8.44 7.52 7.9 8.1
Thuê xe Budget - rentalcars.com 3973 7.77857 7.39286 7.78571 7.15 9.02857 8.08571 8.22857 7.22857
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 1297 7.46154 6.98462 7.26154 7.07692 8.81538 7.62308 7.7 7.2
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 4416 7.41053 6.89474 7.60526 7.07895 8.92105 7.20526 7.64737 6.92105
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 2449 7.34 6.74 7.36 6.98 8.78 7.395 7.545 7.085
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 538 6.78 6.3 6.8 6.25 8.72 7.37 7.23 5.43
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 2128 6.55 6.2 6.96667 6.81667 8.83333 6.03333 6.13333 5.55

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.56413
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.37742
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.36111
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.35128
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.31905
12

Công ty cho thuê xe ô tô

32.045
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.725328977687628

Điểm trung bình