Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Pháp

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Pháp

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.25 Xếp hạng: 18314
2 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.14474 Xếp hạng: 29409
3 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.00042 Xếp hạng: 25231
4 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 7.99796 Xếp hạng: 4793
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.93636 Xếp hạng: 19785

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 18314 8.25 7.34655 8.48362 8.025 9.25259 8.4819 8.39224 8.16379
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 29409 8.14474 7.44211 8.20614 7.93333 9.26754 8.1693 8.22807 8.02807
Thuê xe Avis - rentalcars.com 25231 8.00042 7.15805 8.01017 8.00678 9.16907 7.97669 8.17669 7.89068
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 4793 7.99796 7.27347 8.30918 7.87449 9.0602 7.87857 8.13571 7.85408
Thuê xe Budget - rentalcars.com 19785 7.93636 7.43818 8.00364 7.31636 9.13455 8.11636 8.23818 7.67091
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 35605 7.93418 7.25696 8.28987 7.77975 9.0962 7.99747 8.07722 7.50886
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 38901 7.93401 7.06193 7.96904 7.96904 9.15736 7.91624 7.98122 7.89746
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 12083 7.79079 7.03421 7.83553 7.69079 9.19868 7.92105 7.84342 7.44079
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 3662 7.76714 7.17143 7.95 7.76 9.13143 7.93 7.90429 6.93571
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 17692 7.67198 6.77582 7.71099 7.86429 8.93352 7.72253 7.69231 7.58901
Thuê xe ADA - rentalcars.com 149 7.5 6.8 6.65 7.5 8.7 7.85 7.85 8.15
Thuê xe Rentacar - rentalcars.com 2946 7.48784 6.58378 7.79324 7.63108 8.63784 7.51216 7.70405 7.16757
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 5676 7.36667 6.4 6.9 6.72222 9.22222 8.04444 7.94444 7.54444
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 220 7.2375 5.9875 6.975 6.675 9.2 8.3 7.9375 6.925
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 12756 7.15714 6.9 7.30952 7.19048 9.2 6.97619 6.98571 5.90952

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

15

Công ty cho thuê xe ô tô

227.222
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.900471513673851

Điểm trung bình