Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Le Nocquet

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Le Nocquet

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.23017 Xếp hạng: 18244
2 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.14324 Xếp hạng: 28599
3 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.98841 Xếp hạng: 25124
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.94569 Xếp hạng: 38805
5 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.9443 Xếp hạng: 35554

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 18244 8.23017 7.3181 8.45431 8.025 9.25948 8.46379 8.35259 8.12759
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 28599 8.14324 7.42973 8.2036 7.93514 9.25586 8.19099 8.23153 8.03874
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 4771 8.01818 7.29293 8.31818 7.88788 9.08283 7.92121 8.17576 7.85455
Thuê xe Avis - rentalcars.com 25124 7.98841 7.13691 7.98755 7.99871 9.17167 7.97167 8.16052 7.86352
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 38805 7.94569 7.08883 7.9731 7.98376 9.15533 7.92741 7.99188 7.91168
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 35554 7.9443 7.26835 8.28228 7.77848 9.09873 8.0038 8.07975 7.5038
Thuê xe Budget - rentalcars.com 19668 7.93273 7.43091 8.00727 7.32364 9.16545 8.11818 8.22 7.63636
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 12033 7.81733 7.044 7.84533 7.71333 9.20933 7.972 7.86133 7.492
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 3644 7.77101 7.15507 7.95652 7.73768 9.13913 7.90725 7.88551 6.98406
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 17617 7.66077 6.76077 7.70221 7.87569 8.91436 7.69724 7.6884 7.57238
Thuê xe ADA - rentalcars.com 142 7.55 6.8 6.75 7.6 8.7 7.8 7.85 8.15
Thuê xe Rentacar - rentalcars.com 2945 7.50779 6.59221 7.82597 7.67013 8.68182 7.47143 7.67662 7.21558
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 5647 7.34444 6.4 6.88889 6.72222 9.2 8.04444 7.92222 7.56667
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 217 7.2625 6.025 7.0625 6.7375 9.25 8.3625 7.95 6.975
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 12703 7.16667 6.9 7.3 7.19524 9.19524 7.01905 7.00476 5.90952

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình