Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Pháp

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Pháp

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 8.25128 Xếp hạng: 18329
2 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.1513 Xếp hạng: 29417
3 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.00255 Xếp hạng: 25256
4 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 7.99286 Xếp hạng: 4798
5 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.93797 Xếp hạng: 35621

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 18329 8.25128 7.34188 8.49487 8.03162 9.25812 8.48034 8.39658 8.17949
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 29417 8.1513 7.45304 8.20783 7.94261 9.27391 8.18 8.23391 8.03391
Thuê xe Avis - rentalcars.com 25256 8.00255 7.15574 8.00553 8.01617 9.1783 7.97064 8.17191 7.90298
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 4798 7.99286 7.25918 8.31327 7.86633 9.05714 7.87857 8.14184 7.85204
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 35621 7.93797 7.26329 8.29367 7.77848 9.10253 7.99494 8.07595 7.52152
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 38920 7.93367 7.05408 7.96837 7.97296 9.17041 7.92347 7.98673 7.88571
Thuê xe Budget - rentalcars.com 19821 7.92727 7.42364 8.00727 7.30545 9.14364 8.10364 8.23273 7.64364
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 12104 7.79342 7.04342 7.83947 7.68158 9.19737 7.92763 7.85 7.43947
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 3680 7.79014 7.2 7.96901 7.78169 9.12394 7.97042 7.94085 6.94085
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 17722 7.67033 6.78352 7.70659 7.8544 8.93242 7.72253 7.69286 7.58956
Thuê xe ADA - rentalcars.com 150 7.5 6.75 6.6 7.5 8.65 7.8 7.85 8.1
Thuê xe Rentacar - rentalcars.com 2951 7.49595 6.58784 7.8 7.6527 8.64054 7.52027 7.69595 7.17973
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 5693 7.37778 6.43333 6.92222 6.72222 9.22222 8.05556 7.95556 7.55556
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 226 7.1625 5.8625 6.95 6.55 9.2125 8.275 7.8875 6.825
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 12783 7.08571 6.81429 7.24286 7.12857 9.19048 6.87619 6.86667 5.86667

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

15

Công ty cho thuê xe ô tô

227.471
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.897821690677054

Điểm trung bình