Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Punta Cana

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Punta Cana

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Payless - Rentalcars.com 6.0 Xếp hạng: 31
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 5.9 Xếp hạng: 394
3 Thuê xe Firefly - Rentalcars.com 5.5 Xếp hạng: 60
4 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 5.0 Xếp hạng: 84
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 4.8 Xếp hạng: 168

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe National - rentalcars.com 5 7.7 8.0 8.0 5.4 9.7 7.7 7.7 7.4
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 24 6.7 7.5 7.5 6.5 6.0 6.0 5.0 7.5
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 20 6.7 6.2 6.9 6.5 6.8 7.8 6.5 6.6
Thuê xe Payless - rentalcars.com 31 6.0 5.4 6.2 4.6 7.0 6.2 6.1 7.0
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 394 5.9 5.2 6.1 5.3 7.5 6.0 5.6 6.5
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 60 5.5 5.1 5.9 4.6 7.5 5.6 4.9 5.3
Thuê xe Budget - rentalcars.com 84 5.0 4.2 4.3 4.7 6.4 5.1 4.9 6.1
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 168 4.8 4.2 4.1 4.1 6.3 5.7 5.1 5.5

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

8

Công ty cho thuê xe ô tô

786

Đánh giá của khách hàng

5.598346055979644

Điểm trung bình